Dzisiaj jest: 27 listopad 2014
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 27/11/2014

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 24.11.2014 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,60 do maksymalnie 4,70 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 5,10-5,75 zł/kg.

  Czytaj więcej
 • Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
  Dodano: 25/11/2014

  Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

  Czytaj więcej
 • „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych” - spotkanie w Gdańsku
  Dodano: 24/11/2014

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Środa z Funduszami dla… organizacji pozarządowych”.

  Czytaj więcej
 • Podniesienie wiedzy w zakresie spółdzielni rolniczych
  Dodano: 23/11/2014

  W dniach 18-19 listopada 2014 r. Krajowa Rada Spółdzielcza w ramach współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zorganizowała szkolenie pn. „Podniesienie wiedzy w zakresie działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej".

  Czytaj więcej
 • Badania ankietowe z zakresu rolnictwa
  Dodano: 20/11/2014

  W dniach od 1 do 19 grudnia 2014 r. na terenie całej Polski ankieterzy statystyczni przeprowadzać będą  badania statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-KSRB), Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-KSRA), Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)

  Czytaj więcej
 • Wieprzowina
  Dodano: 20/11/2014

  Producenci wieprzowiny do listy problemów, dopisują nowe. Do rosyjskiego embarga i niskich stawek, dołączają zachodnie firmy, coraz silniej konkurujące o polskich konsumentów.

  Czytaj więcej
 • Złóż wniosek grantowy
  Dodano: 19/11/2014

  Jeśli masz pomysł na rozwój, zmianę w najbliższym otoczeniu, zawalcz o grant FIR. Dzięki zaangażowaniu największych pomorskich firm, w tym Grupy Lotos SA – partnera generalnego funduszu, Energa SA i Polpharma SA, będzie można pozyskać fundusze, które przysłużą się realizacji nowatorskich i potrzebnych przedsięwzięć międzysektorowych służących rozwojowi lokalnych społeczności i odczuwalnie poprawiających jakość życia mieszkańców na Pomorzu. Wysokość grantów to aż 25 tys. zł.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego
  Dodano: 19/11/2014

  13 listopada 2014 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się II Forum Sołtysów Powiatu Nowodworskiego oraz posiedzenie Rady Pomorskiej Izby Rolniczej. Po przywitaniu gości i oficjalnym otwarciu Forum Sołtysów, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Gdański,

  Czytaj więcej
 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Dodano: 18/11/2014

  Rada Ministrów 18 listopada wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa.

  Czytaj więcej
 • Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy producentom cebuli, kapusty lub jabłek
  Dodano: 17/11/2014

  14 listopada 2014 r. był ostatnim dniem, w którym  producenci cebuli, kapusty lub jabłek mogli składać wnioski o przyznanie pomocy. Można je było złożyć w Biurach Powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, lub wysyłać je rejestrowaną przesyłką pocztową - wówczas o dotrzymaniu terminu decydowała data nadania takiego wniosku.

  Czytaj więcej
 • Program Oczyszczania Kraju z Azbestu
  Dodano: 26/11/2014

  Głównym celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  do 2032 r. Należy jednoznacznie podkreślić, że Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierajacych azbest.

  Czytaj więcej
 • KONFERENCJA W SŁUPSKU
  Dodano: 25/11/2014

  W dniu 17 listopada 2014 roku w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się konferencja, zorganizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Słupsku. Temat konferencji „Wpływ zmian w Polityce Rolnej Unii Europejskiej na finansowanie Programu Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020”.

  Czytaj więcej
 • Większość rolników chce inwestować w latach 2014-2020
  Dodano: 23/11/2014

  Według badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej, 56% rolników w Unii Europejskiej zamierza w latach 2014-20 inwestować, przede wszystkim w celu poprawienia swoich warunków pracy i jakości produkowanych towarów (obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie wielkości produkcji było znacznie rzadziej wymienianym celem). Ankietowano ponad 780 właścicieli gospodarstw w sześciu krajach Unii, w których znajduje się ponad połowa unijnych użytków rolnych – Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Francji i w Polsce.

  Czytaj więcej
 • Wzrosło pogłowie bydła w Polsce
  Dodano: 23/11/2014

  Opierając się na wstępnych danych z czerwca 2014 na temat liczby pogłowia bydła przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz danych z grudnia 2004 r., w Polsce wystąpił wzrost pogłowia bydła ogółem o 11% w porównaniu do liczby bydła sprzed 10 lat.

  Czytaj więcej
 • Zboża
  Dodano: 20/11/2014

  Gorąca atmosfera na krajowym rynku zbóż. Niskie ceny, mało kupujących, za to liczba ofert sprzedaży rośnie w lawinowym tempie. Spieszą się zwłaszcza ci, którzy liczą na pieniądze jeszcze w tym roku. Bo na podpisanie takich umów zostało zaledwie kilka dni.

  Czytaj więcej
 • Copa – Cogeca informuje
  Dodano: 19/11/2014

  Copa-Cogeca apeluje do Komisji Europejskiej o szybsze zatwierdzenie programów rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ w przeciwnym wypadku proces może przeciągnąć się do maja 2015 r., przez co rolnicy, właściciele lasów i spółdzielnie nie będą w stanie planować przyszłych działań

  Czytaj więcej
 • Wzrost cen gruntów rolnych w III kw. 2014
  Dodano: 19/11/2014

  Średnia cena gruntów rolnych w III kwartale 2014 r. wyniosła 24 670 zł za 1 ha. Oznacza to, że w odniesieniu do II kwartału 2014 roku nastąpił wzrost średniej ceny o 1081 zł tj. 4,6%, natomiast porównując III kwartał bieżącego roku do III kwartału roku ubiegłego, to obserwujemy wzrost ceny o 2714 zł tj. o 12,4%.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 18/11/2014

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 17.11.2014 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,75 do maksymalnie 4,60 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 5,10-5,85 zł/kg.

  Czytaj więcej
 • Szkolenia chemizacyjne
  Dodano: 18/11/2014

  Okres jesienno-zimowy jest czasem ograniczonych prac polowych, w którym to zachęcamy stosujących środki ochrony roślin do pogłębiania wiedzy w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa, a w szczególności do udziału w szkoleniach uprawniających do wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin.

  Czytaj więcej
 • Polskie rolnictwo XXI wieku – jak budować przewagę konkurencyjną?
  Dodano: 16/11/2014

  W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej 13 listopada br. odbyła się konferencja prasowa „Polskie rolnictwo XXI wieku – jak budować przewagę w konkurencji?”, w której udział wzięli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, kierownik Zakładu Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Dr hab. Paweł Czechowski oraz Katarzyna Oponowicz ze Związku Polskie Mięso i Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby Mleka.

  Czytaj więcej