Dzisiaj jest: 27 wrzesień 2016

Zarząd i Komisje Problemowe Pomorskiej Izby Rolniczej (V kadencji)

Aktualności
Więcej aktualności
 • Rozwój usług rolniczych - ARiMR zaprasza na szkolenie
  Dodano: 27/09/2016

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza 5 października 2016 r. na szkolenie organizowane przez Departament Działań Inwestycyjnych:
  "Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy i zasady przyznawania pomocy dla poddziałań 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego PROW na lata 2014 - 2020 typ operacji Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych"

  Czytaj więcej
 • Bezpieczeństwo żywności – jedna inspekcja
  Dodano: 21/09/2016

  Obecny system sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest bardzo rozproszony. Jest on wykonywany przez 5 instytucji kontrolnych, a mianowicie: Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), Inspekcję Weterynaryjną (IW), Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcję Handlową (IH).

  Czytaj więcej
 • Informacja o naborze wniosków dotyczących dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich na styczeń - grudzień 2017 r. oraz o zasadach rozpatrywania wniosków
  Dodano: 19/09/2016

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że w dniu 30 września 2016 r. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania przez ARiMR ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

  Czytaj więcej
 • Nowa pomoc dla producentów mleka, świń, owoców i warzyw
  Dodano: 18/09/2016

  28 września 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Czytaj więcej
 • Rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka
  Dodano: 13/09/2016

  Rada Ministrów 13 września  wydała rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  Czytaj więcej
 • Wsparcie dla producentów owoców i warzyw
  Dodano: 08/09/2016

  W związku z kontynuacją embarga nałożonego przez Rosję na kraje UE dotyczącego owoców i warzyw oraz podstawie przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/921 z dnia 10 czerwca 2016 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw, Agencja Rynku Rolnego udzielać będzie wsparcia producentom wybranych gatunków owoców i warzyw.

  Czytaj więcej
 • Walka z zakaźnymi chorobami zwierząt – nowe przepisy
  Dodano: 06/09/2016

  Rząd przyjął projekt ustawy, która ma ułatwić zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, a w tej chwili przede wszystkim walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF). Wprowadzi on rozwiązania mające usprawnić działania Inspekcji Weterynaryjnej.

  Czytaj więcej
 • Wsparcie dla producentów mleka redukujących dostawy
  Dodano: 01/09/2016

  O pomoc unijną będą mogli wnioskować producenci mleka, którzy zmniejszą dostawy do podmiotów skupujących. Realizacja mechanizmu rozpocznie się w drugiej dekadzie września 2016 r. w Agencji Rynku Rolnego. Kwota przewidziana dla całej wspólnoty europejskiej wynosi 150 mln euro. 

  Czytaj więcej
 • Nowe zasady szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań
  Dodano: 30/08/2016

  Po przeprowadzeniu licznych konsultacji w sprawie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne ustalono, że dotychczasowy sposób szacowania strat i wypłaty odszkodowań jest niezadowalający. Rolnicy skarżyli się, że wyceny dokonywane przez myśliwych są zaniżone, z kolei koła łowieckie narzekały na brak dostatecznych środków, aby zadośćuczynić poszkodowanym poniesione straty. Zmiana instytucji szacującej i wypłacającej odszkodowanie ma ustabilizować sytuację pomiędzy kołami łowieckimi i poszkodowanymi.

  Czytaj więcej
 • Planowana wypłata zaliczek w 2016 roku
  Dodano: 27/08/2016

  Od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 r. wypłacane będą zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny.

  Czytaj więcej
 • Zapraszamy do składania wniosków zainteresowanych świadczeniem usług związanych z unieszkodliwianiem materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt powstałych podczas uboju w gospodarstw
  Dodano: 23/09/2016

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że 30 września 2016 r. upływa termin składania wniosków dotyczących dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych  kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym w 2017 roku.


  Planowany termin stosowania tej pomocy przez ARiMR: 1 stycznia - 31 grudnia 2017 r.

  Czytaj więcej
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
  Dodano: 20/09/2016

  Rada Ministrów 20 września  przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  Czytaj więcej
 • FOTORELACJA Z DOŻYNEK z udziałem Pomorskiej Izby Rolniczej
  Dodano: 19/09/2016
  Czytaj więcej
 • Straty powodowane przez wilki. Ważna informacja
  Dodano: 14/09/2016
  Czytaj więcej
 • Rusza wsparcie dla rolników którzy zdecydują się przekazać swoje gospodarstwa
  Dodano: 12/09/2016

  Od 12 września do 11 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

  Czytaj więcej
 • AGRO SHOW 2016
  Dodano: 07/09/2016

  Przed nami osiemnasta edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW, która organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 23-26 września w Bednarach koło Poznania.

  Czytaj więcej
 • Małe przetwórstwo
  Dodano: 05/09/2016

  Rusza kolejny nabór wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  W dniach 29 września - 28 października 2016 r. wnioski mogą składać rolnicy, domownicy bądź małżonkowie  rolników podlegających ubezpieczeniu  społecznemu rolników w pełnym zakresie.

  Czytaj więcej
 • Od 1 września specjalne punkty informacyjne w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR
  Dodano: 31/08/2016

  Od dnia 1 września w każdym Biurze Powiatowym i Oddziale Regionalnym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia  PUNKTY INFORMACYJNE ARiMR.
  W ten sposób chcemy ułatwić naszym rolnikom, przedsiębiorcom oraz przetwórcom i innym osobom zainteresowanym pomocą, dostęp do informacji o ofercie wsparcia realizowanego przez ARiMR, a także promować poszczególne formy tej pomocy.

  Czytaj więcej
 • Pakiet wsparcia producentów mleka
  Dodano: 29/08/2016

  10 września br. Komisja Europejska ma opublikować rozporządzenia delegowane tworzące pakiet wsparcia producentów mleka. Pomoc w wysokości 500 mln euro obejmuje:

  1) pomoc dla producentów mleka za ograniczenie produkcji mleka – 150 mln euro w skali UE,

  2) dostosowawczą pomoc dla producentów mleka lub producentów w innych sektorach hodowlanych – 350 mln euro w skali UE, w tym dla Polski przewidziana jest kwota 22 670 129 euro.

  Czytaj więcej
 • Do 30 września br. należy złożyć kopie pierwszej i trzeciej strony aktualnych planów działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej
  Dodano: 26/08/2016

  Rolnicy, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania ekologicznego lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego albo zarządcy którzy rozpoczęli realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w roku 2015 lub 2016 powinni do 30 września br. przesłać lub dostarczyć osobiście do odpowiednich biur powiatowych ARiMR kopie aktualnych planów działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej w części zawierającej:
  •    dane rolnika realizującego zobowiązanie ekologiczne lub rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zarządcy realizującego rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz jego podpis;
  •    dane doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej i jego podpis oraz w przypadku, gdy plan działalności rolnośrodowiskowej został sporządzony również przy udziale eksperta przyrodniczego - dane tego eksperta i jego podpis;
  •    wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których rolnik lub zarządca realizuje zobowiązanie ekologiczne lub rolno-środowiskowo-klimatyczne wraz z podpisem doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej.

  Czytaj więcej