Dzisiaj jest: 2 wrzesień 2015

Zarząd i Komisje Problemowe Pomorskiej Izby Rolniczej (V kadencji)

 • Apel Pomorskiej Izby Rolniczej do Wojewody Pomorskiego w sprawie klęski suszy
  Dodano: 02/09/2015
  Czytaj więcej
 • Zmiany w odrolnieniu gruntów klas I–III
  Dodano: 01/09/2015

  W dniu 27 sierpnia 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, którą w dniu 10 sierpnia 2015 r. uchwalił Sejm, po rozpatrzeniu poprawki Senatu.Ustawa wprowadza możliwość odrolnienia gruntów klas I–III o powierzchni do 0,5 ha poza planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy oraz jeżeli grunty te znajdują się w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej i drogi publicznej.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 31/08/2015

  Po okresie obniżek przyszedł czas na długo oczekiwane podwyżki, o których wspominaliśmy tydzień temu. Są one efektem niedoborem tucznika na rynku i to zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Wg niemieckiego raportu z rynku świń, nie wiadomo czy mamy do czynienia z chwilowym brakiem zwierząt wywołanym falą upałów (niższe przyrosty), czy może z dłuższym trendem rozciągniętym w czasie.

  Czytaj więcej
 • Uchwała w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane wystąpieniem suszy w 2015 r.
  Dodano: 31/08/2015

  Rada Ministrów 31 sierpnia podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane wystąpieniem suszy w 2015 r. i wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 

  Czytaj więcej
 • MIĘDZYPLONY EFA
  Dodano: 30/08/2015

  Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych (bardzo wysokie temperatury, brak opadów, susza glebowa) rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia to, co do zasady, jest to przesłanka do potraktowania tej sytuacji jako siły wyższej.

  Czytaj więcej
 • Melioracje to regulacja stosunków wodnych a nie drenaż
  Dodano: 27/08/2015

  - Melioracjom trzeba przywrócić ich właściwe funkcjonowanie – podkreślił minister Marek Sawicki na konferencji prasowej po zakończeniu spotkania z marszałkami województw.

  Czytaj więcej
 • Aktualne ceny zbóż
  Dodano: 26/08/2015

  Susza i niekorzystna pogoda nie mają wpływu na ceny zbóż na światowych giełdach, na których już od kilku dni notowane są systematyczne spadki cen. Cena rzepaku od 1.08.2015 spadła, do chwili obecnej, o ponad 70zł/t (około 17 euro/t). Nie odczuwamy tego jeszcze tak bardzo na rynku krajowym głównie ze względu na to, że wiele firm skupuje towar po wyższej cenie, żeby zrealizować wcześniej podpisane kontrakty.

  Czytaj więcej
 • Aktualne ceny tuczników
  Dodano: 25/08/2015

  Rano wydawało się, że ceny średnie żywca i wbc odnotują spadki, jednak wraz z upływem dnia przekonanie to nie było już takie pewne. Ostatecznie ceny zatrzymały się na swoim ubiegłotygodniowym poziomie.

  Czytaj więcej
 • Kredyty klęskowe i udogodnienia w spłacie zaciągniętych wcześniej kredytów preferencyjnych dla rolników, którym susza zniszczyła uprawy
  Dodano: 25/08/2015

  Producenci rolni, którzy ponieśli starty spowodowane suszą, mogą ubiegać się w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o preferencyjne kredyty w których spłacie pomaga ARiMR.

  Czytaj więcej
 • Polska i kraje bałtyckie domagają się zwiększenia pomocy na ASF
  Dodano: 24/08/2015

  Ministrowie rolnictwa Polski, Litwy, Łotwy i Estonii wystosowali w ubiegłym tygodniu pismo do unijnego komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa z apelem o zwiększenie wsparcia w związku ze stratami wywołanymi przez afrykański pomór świń (ASF).

  Czytaj więcej