Dzisiaj jest: 12 luty 2016

Zarząd i Komisje Problemowe Pomorskiej Izby Rolniczej (V kadencji)

 • Propozycja dotycząca zasad szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań
  Dodano: 11/02/2016

  Prezes KRIR opracował propozycje dotyczące zasad szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań, które przedstawione są poniżej.

  Rolnik ma obowiązek zgłoszenia szkody do wójta/burmistrza/prezydenta miasta w ciągu 3 dni od zauważenia szkody

  Czytaj więcej
 • Siew kukurydzy
  Dodano: 11/02/2016

  Siew jest jednym z zabiegów, które determinują uzyskanie wysokich plonów. Wyrównane i szybkie wschody kukurydzy to niezbędny warunek do uzyskania optymalnych  plonów ziarna i zielonki.

  Czytaj więcej
 • ARiMR uruchomiła pomoc dla rolników na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"
  Dodano: 10/02/2016

  Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego. Ten rodzaj pomocy należy do poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" i jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

  Czytaj więcej
 • Ostki – alternatywa na tereny zagrożone przez dziką zwierzynę
  Dodano: 10/02/2016

  Liczebność dzikiej zwierzyny w Polsce z roku na rok zwiększa się. Niewątpliwie jest to bardzo pozytywne zjawisko. Jednak uprawy rolne są coraz bardziej narażone na szkody spowodowane przez tę zwierzynę, co sprzyja narastającym sporom i konfliktom pomiędzy rolnikami a członkami kół łowieckich. 

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 09/02/2016

  Środa Popielcowa, a tym samym koniec karnawału i rozpoczęcie postu, w kraju katolickim, jakim jest Polska, nie mogą wpłynąć pozytywnie na wzrost spożycia mięsa. Naturalnie trend jest zupełnie odwrotny, popyt na wieprzowinę spada, a zakłady i ubojnie narzekają na słabnący handel, o czym pisaliśmy już tydzień temu.

  Czytaj więcej
 • W sprawie obwodów łowieckich
  Dodano: 08/02/2016

  Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie skutków wyroku TK z dnia 10 lipca 2014 r. (P19/13) w zakresie istnienia obwodów łowieckich po utracie mocy obowiązującej przepisów uznanych za niekonstytucyjne (po 21 stycznia 2016 r.)

  Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z dnia 10 lipca 2014 r. (Sygn. akt P 19/13) rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące zasad tworzenia obwodów łowieckich obejmujących nieruchomości prywatne wbrew woli ich właścicieli.

  Czytaj więcej
 • Konsultacje w zakresie zazielenienia
  Dodano: 07/02/2016

  Uprzejmie przypominamy, że do dnia 8 marca 2016 r. Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w zakresie doświadczeń z pierwszego roku wdrażania praktyk zazielenienia w ramach systemu płatności bezpośrednich.

  Czytaj więcej
 • Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny
  Dodano: 04/02/2016

  Informujemy, iż w dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane w dniu 3 lutego 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych(Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kartuskiego
  Dodano: 04/02/2016

  W dniu 27.01.2016 r w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kartuskiego. Głównym tematem spotkania było zainicjowanie powstania rynku sprzedaży produktów lokalnych i tradycyjnych w Kartuzach, ul. Dworcowa. Goścmi spotkania byli: Zenon Bistram - Prezes PIR,

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 02/02/2016

  Co do liczby tuczników na rynku opinie są podzielone. W części wschodniej ubojnie raczej nie narzekają na ilość dostępnych zwierząt, za to na zachodzie mówi się że jest ich " tak akurat ". Natomiast jeśli chodzi o handel mięsem, stanowisko jest jedno dla całego kraju: "Od głowy do szynki nic nie idzie". Stąd raczej nie powinniśmy się spodziewać w najbliższym czasie podwyżek cen świń - wręcz odwrotnie, zakłady mogą próbować lekko je opuszczać.

  Na pewno umacniająca się złotówka i zakończenie przyjmowania wniosków do prywatnego przechowalnictwa wieprzowiny mogą im w tym pomóc.

  Czytaj więcej
 • Przypominamy o możliwości weryfikacji danych producentów świń i mleka w ARiMR
  Dodano: 11/02/2016

  Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie do Ostródy od WOLF System
  Dodano: 11/02/2016

  13-14 lutego - Mazurskie AGRO SHOW Ostróda 2016!

  Czytaj więcej
 • XII DNI PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO - Innowacje w rolnictwie - kluczowe dla wsparcia inwestycji i konkurencyjności
  Dodano: 10/02/2016

  Polscy i europejscy rolnicy odgrywają strategiczną rolę jaką jest zaopatrzenie 500 milionów unijnych konsumentów w żywność oraz zabezpieczenie i stabilizacja światowych dostaw żywności. Przychodzi im się zmierzyć z takimi wyzwaniami jak zmiany klimatu, kurczące się zasoby naturalne, konieczność utrzymania zróżnicowanych i atrakcyjnych obszarów wiejskich oraz ochrona środowiska. Przeciwstawić tym wymaganiom mogą się innowacje w gospodarstwie oraz w całym łańcuchu żywnościowym, bez względu na to czy dotyczą one nowej technologii, praktyk, usług, produktów lub procedur czy też zakresu ich stosowania.

  Czytaj więcej
 • Ceny gruntów rolnych w 2015 roku
  Dodano: 10/02/2016

  W 2015 roku średnia cena państwowych gruntów sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wyniosła 29,5 tys. zł za 1 ha. Jeszcze droższa była ziemia na wolnym rynku – średnia cena sprzedaży 1 ha w obrocie prywatnym osiągnęła poziom 38,6 tys. zł. 

  Czytaj więcej
 • Pismo Zarządu Izby do Wojewody Pomorskiego w sprawie wymarznięć
  Dodano: 09/02/2016
  Czytaj więcej
 • Mieszkańcy Pomorza chcą OZE zamiast atomu
  Dodano: 08/02/2016

  Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez TNS Polska wskazują, że mieszkańcy Pomorza są przeciwni budowie elektrowni jądrowej w ich regionie i w Polsce oraz że opowiadają się za rozwojem odnawialnych źródeł energii. 71% Pomorzan chce, żeby rząd zrezygnował z planów budowy elektrowni jądrowej na rzecz inwestycji w OZE. W sytuacji wyboru pomiędzy wiatrakami na Bałtyku a elektrownią jądrową aż 79% respondentów preferuje tę pierwszą inwestycję. 

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Kwidzyn
  Dodano: 05/02/2016

  W dniu 27.01.2016 roku w Urzędzie Gminy w Kwidzynie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Kwidzyn.

  Wśród zaproszonych gości w posiedzeniu uczestniczyli: Członkowie Rady Powiatowej PIR, Wiesław Burzyński – Wice Prezes Zarządu PIR, Lech Kolaska – Członek Zarządu PIR,

  Czytaj więcej
 • WALNE ZGROMADZENIE POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
  Dodano: 04/02/2016

  Realizując wniosek II Walnego Zgromadzenia PIR z dnia 14.12.2015 roku, Zarząd zwołał na dzień 29.01.2016 roku, kolejne III Walne Zgromadzenie V Kadencji.

  Przybyli do siedziby biura PIR W Pruszczu Gdańskim, niemalże w pełnym składzie, Przewodniczący i Delegaci ze wszystkich powiatów, poinformowali o bieżącej działalności oraz zgłaszali pojawiające się problemy.

  Czytaj więcej
 • Nowa, preferencyjna linia kredytowa
  Dodano: 03/02/2016

  W przyjętym 1 lutego br. przez Radę Ministrów rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaakceptowane zostało utworzenie nowej, preferencyjnej linii kredytowej. Będzie to forma kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie.

  Czytaj więcej
 • Trwa realizacja płatności bezpośrednich za 2015 rok
  Dodano: 01/02/2016

  Od 1 grudnia ub.r. do 1 lutego 2016 roku ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 2,95 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe ok. 746 tys. rolników.

  Czytaj więcej