Dzisiaj jest: 26 listopad 2015

Zarząd i Komisje Problemowe Pomorskiej Izby Rolniczej (V kadencji)

 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego
  Dodano: 26/11/2015

  Dnia 17.11.2015r. odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego w sali GOKSiR w Nowej Karczmie. Gośćmi spotkania byli: Alicja Żurawska-Starosta Powiatu Kościerskiego, Eugeniusz Dańczak- Dyrektor OT ARR w Gdyni, Krzysztof Kwiatkowski-Powiatowy Lekarz Weterynarii,

  Czytaj więcej
 • Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny po nowym roku
  Dodano: 25/11/2015

  Komisja Europejska potwierdziła w tym tygodniu, że nowy system dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny zostanie uruchomiony na początku stycznia 2016 r. Państwa członkowskie zagłosują nad projektem systemu wsparcia w dn. 1 grudnia br.

  Czytaj więcej
 • Badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
  Dodano: 24/11/2015

  Nierównomierna dystrybucja pestycydów na opryskiwanej powierzchni niesie ze sobą ryzyko ograniczenia efektywność zabiegu. W konsekwencji powoduje to konieczność wykonania większej liczby oprysków. 

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 24/11/2015

  Bardzo tani tucznik - wysoka podaż żywca w Niemczech. Bardzo niskie ceny wieprzowiny w handlu hurtowym - Niemcy wypychają zalegający towar do nas. Polska, kiedyś kraj świnią stojący, jeden z głównych producentów wieprzowiny w Europie, stał się całkowicie uzależniony od swojego zachodniego sąsiada.

  Czytaj więcej
 • Zboże
  Dodano: 23/11/2015

  Zboże jest, a jakby go nie było. Rolnicy wciąż czekają na lepsze ceny. Kto chce kupić ziarno, musi się nieźle nagimnastykować. Szczególnie, jeśli zależy mu na atrakcyjniejszych ofertach.

  Czytaj więcej
 • Nadprodukcja tucznika zabija ceny w skupach
  Dodano: 22/11/2015

  Rosnąca produkcja wieprzowiny powoduje silne naciski na europejskie ceny żywca. Spożycie i eksport nie są w stanie podołać nadprodukcji.  Rosnąca produkcja wieprzowiny przewyższa spożycie, co prowadzi obecnie do zbijania cen na rynku żywca.

  Czytaj więcej
 • Dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego
  Dodano: 22/11/2015

  Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania  "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

  Czytaj więcej
 • Brak środków na wypłatę pomocy dla poszkodowanych przez suszę w pełnej wysokości
  Dodano: 20/11/2015

  W związku z wystąpieniem Zarządu KRIR w sprawie wyasygnowania z budżetu państwa dodatkowych środków, aby wypłacić w pełnej wysokości pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zgodnie z przepisami 13c ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku gdy ze złożonych wniosków, wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, wysokość tej pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, stawki oraz współczynnika korygującego.

  Czytaj więcej
 • Ceny produktów rolnych w październiku 2015 r.
  Dodano: 20/11/2015

  Na rynku rolnym w październiku, w porównaniu z wrześniem 2015 r., wzrosły ceny większości produktów w skupie i na targowiskach, za wyjątkiem ziemniaków.

  Czytaj więcej
 • Rusza nabór propozycji operacji do realizacji w ramach Planu operacyjnego KSOW w 2016 roku!
  Dodano: 17/11/2015

  Koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe oraz inni partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie pomorskim mogą składać wnioski na realizację projektów w 2016 r. W dniu 17 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs.

  Czytaj więcej
 • Agencja wznawia zawieranie umów sprzedaży.
  Dodano: 25/11/2015

  W związku z wstrzymaniem przetargów Agencja Nieruchomości Rolnych zwraca się do wszystkich kontrahentów o cierpliwość i wyrozumiałość. Waldemar Humięcki p.o. Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych powołał grupę roboczą, składającą się z pracowników kontroli wewnętrznej i audytu celem zweryfikowania wszystkich transakcji pod względem prawnym, formalnym i merytorycznym.

  Czytaj więcej
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przestrzega przed oszustami kradnącymi dane osobowe.
  Dodano: 25/11/2015

   W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem zamieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do weryfikacji, KRUS informuje, że nie prowadzi w terenie żadnej weryfikacji danych interesantów w ten sposób.

  Czytaj więcej
 • Aktualne ceny zbóż
  Dodano: 24/11/2015

  Koniec listopada jest to ostatni dzwonek dla wszystkich, którzy planują sprzedać zboże w roku 2015 i otrzymać pieniądze przed świętami. W portach kupują w zasadzie tylko pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 12,5%, 13,5% i 14%.

  Czytaj więcej
 • Rekrutacja do IV edycji projektu
  Dodano: 23/11/2015

  19 listopada br. rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej edycji projektu „Na Własne Konto”. Serdecznie zachęcamy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie do zgłaszania szkół do udziału w projekcie oraz studentów, którzy wspierać będą nauczycieli w prowadzeniu zajęć. Nabór potrwa do 30 listopada br.

  Czytaj więcej
 • Zbiory jabłek w 2015 roku
  Dodano: 23/11/2015

  W 2014 roku zbiory jabłek, według bilansu produkcji opracowanego przez Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, wynosiły 3,75 mln ton. Prognoza Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych wynosiła 3,7 mln ton. 

  Czytaj więcej
 • Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
  Dodano: 22/11/2015

  Rozpoczyna się  nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Czytaj więcej
 • Wstrzymane Przetargi Na Kupno I Dzierżawę Ziemi Od ANR
  Dodano: 22/11/2015

  W związku z pismem ministra rolnictwa oddziały terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych wstrzymały przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów z zasobów Agencji. Ziemi nie mogą kupić nawet ci, którzy wpłacili wadium.

  Czytaj więcej
 • Wpływ żywności organicznej na zdrowie
  Dodano: 20/11/2015

  Unijne logo produktów ekologicznych ustanowione w 2010 roku pomaga konsumentom odnaleźć żywność spełniającą unijne normy 

  Wpływ żywności organicznej na zdrowie był tematem dyskusji ekspertów i posłów na seminarium zorganizowanym 18 listopada przez Zespół ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technologicznych (STOA).

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 17/11/2015

  Wg najnowszych szacunków Komisji Europejskiej w roku 2015 mamy do czynienia z rekordową produkcją wieprzowiny, wynoszącą 23,44 mln ton wobec  23,09 mln ton w dotychczas rekordowym roku 2007. Do tego rynki azjatyckie (zastępujące unijnym eksporterom rynek rosyjski) nie są w stanie rozładować tak dużej podaży mięsa, co przekłada się bezpośrednio na ceny skupu żywych świń (patrz: http://www.cenyrolnicze.pl/rynki-rolne/111-trzoda-chlewna/5718-nadprodukcja-tucznika-zabija-ceny-w-skupach).

  Czytaj więcej
 • Rolnictwo ekologiczne – od rolnika do konsumenta
  Dodano: 17/11/2015

  Rolnictwo ekologiczne jest systemem produkcji żywności, pasz dla zwierząt, roślinnego materiału rozmnożeniowego i akwakultury, który jest określony w przepisach unijnych i krajowych.

  Czytaj więcej