Dzisiaj jest: 2 marzec 2015

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015

 • Od 1 marca 2015 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytury/renty rolniczej
  Dodano: 01/03/2015

  W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2014 r., które wyniosło 3.942 zł 67 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2015 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu części uzupełniającej emerytury albo renty rolniczej.

  Czytaj więcej
 • Paliwa
  Dodano: 01/03/2015

  Wyhamowały hurtowe podwyżki cen ropy, wyhamowały i stawki na stacjach benzynowych. Bo chociaż kierunek wciąż ten sam, czyli w górę, to skala wzrostów już zdecydowanie skromniejsza.

  Czytaj więcej
 • Spotkanie zastępcy szefa KPRP z przedstawicielami Izb Rolniczych
  Dodano: 26/02/2015

   W czwartek 26 lutego  zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewicz spotkał się z przedstawicielami Izb Rolniczych, w tym Krajowej Rady Izb Rolniczych. Rozmawiano nt. poszerzenia możliwości sprzedaży bezpośredniej produktów wytworzonych przez rolników.
   

  Czytaj więcej
 • Zwrot podatku akcyzowego - do 28 lutego należy składać wnioski!
  Dodano: 25/02/2015

  Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
  •    w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
  •    w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r. 

  Czytaj więcej
 • Nawozy
  Dodano: 25/02/2015

  Bez przerw technicznych i braku surowców - jednym słowem nawozów jest pod dostatkiem. Za to zdecydowanie mniej nabywców. Dlatego sprzedawcy kuszą upustami i rabatami. Kupując u stałego dostawcy można zaoszczędzić nawet do 100 złotych na tonie, ale ceny nawozów są tak wysokie, że rolnicy wciąż kupują zaledwie połowę lub nawet jedną trzecią tego, co jeszcze kilka lat temu.

  Czytaj więcej
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie
  Dodano: 24/02/2015

  Rada Ministrów przyjęła 24 lutego projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie, przedłożony przez ministra środowiska.

  Czytaj więcej
 • Działania ministra - decyzje Komisji Europejskiej
  Dodano: 24/02/2015

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi marek Sawicki po raz kolejny wystąpił do Komisji Europejskiej w sprawie sytuacji na rynkach rolnych.

  Czytaj więcej
 • Zboża
  Dodano: 24/02/2015

  Rynek zbóż kolejny tydzień notuje spadki i to zarówno za granicą, jak i u nas. W ciągu miesiąca pszenica konsumpcyjna staniała na paryskim parkiecie aż o 13 euro za tonę. Zniżki potęgują też zmiany kursów walut.

  Czytaj więcej
 • X Walne Zgromadzenie PIR
  Dodano: 23/02/2015

  W Chmielnie koło Kartuz 13 lutego 2015 roku odbyło 10 Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej. W trakcie obrad, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządu rolniczego z terenu całego województwa pomorskiego dokonano podsumowania działalności izby w styczniu i lutym 2015 roku

  Czytaj więcej
 • Uwagi samorządu rolniczego dot. wsparcia dla obszarów z ograniczeniami
  Dodano: 22/02/2015

  12 lutego 2015 r. Prezes KRIR przekazał do resortu rolnictwa uwagi samorządu rolniczego dotyczące:
  •    Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego PROW 2014-2020;

  Czytaj więcej
 • Wnioski o płatności obszarowe przez Internet - pomoże je wypełnić doradca z ODR
  Dodano: 01/03/2015

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową aplikację internetową e-wniosek służącą do ubiegania się o płatności obszarowe. Zostanie ona udostępniona 15 marca 2015 r. na portalu Agencji. Żeby mogła z niej skorzystać jak największa rzesza rolników,  ARiMR podpisała porozumienie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,  które umożliwia wypełnianie e-wniosków przez uprawnionych doradców.

  Czytaj więcej
 • Aktualny skup mleka w Polsce
  Dodano: 26/02/2015

  W miesiącach kwiecień 2014 r. – styczeń 2015 r. do podmiotów skupujących dostarczono ok. 8,85 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 26.02.2015 r.).

  Czytaj więcej
 • Wieprzowina
  Dodano: 26/02/2015

  Większy handel i wyższe ceny, na zachodzie Europy rynek wieprzowiny wciąż w dużo lepszej kondycji niż nasz. Gotowość Unii do uruchomienia dopłat do prywatnego przechowalnictwa, to jedno, a ich uruchomienie to drugie. Zakłady z dużą rezerwą czekają na konkrety, a zmiany nadal dokonują się pod dyktando mizernego popytu i dużej podaży.

  Czytaj więcej
 • W sprawie wyroku Sądu Unii Europejskiej za nieprawidłowości w PROW w latach 2004-2006
  Dodano: 25/02/2015

  W dniu 25 lutego 2015 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie T-257/13, oddalający skargę Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji 2013/123/UE z dnia 26 lutego 2013 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w części wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez Rzeczpospolitą Polską dotyczące rent strukturalnych.

  Czytaj więcej
 • Aktualny stan prac resortu rolnictwa dot. sprzedaży bezpośredniej
  Dodano: 24/02/2015

  Projekt rozporządzenia w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych był przedmiotem uzgodnień m.in. z innymi resortami. W ramach tych uzgodnień Minister Spraw Zagranicznych zgłosił uwagę, iż przyjęty w projektowanym rozporządzeniu katalog środków spożywczych wykracza poza zakres pojęcia surowców użytego na gruncie rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, który przewiduje możliwość sprzedaży w ramach dostaw bezpośrednich produktów przetworzonych takich jak np.: marynaty warzywne, kiszone środki spożywcze, dżemy, soki, zupy, pieczywo.

  Czytaj więcej
 • Rzepak
  Dodano: 24/02/2015

  Brak pokrywy śnieżnej i coraz wyższe temperatury sprawiają, że rzepak na polach zaczyna budzić się do życia. Stan ozimin nadal trudno ocenić, ale wstępne oględziny wskazują, że rzepak wygląda dobrze. Jednak w glebie brakuje wody. Jaki więc będzie plon, będzie zależało od pierwszych zabiegów agrotechnicznych, które ruszą lada dzień

  Czytaj więcej
 • Polski przepis na odmłodzenie wsi
  Dodano: 24/02/2015

  Od tego roku rolnicy, którzy nie osiągnęli jeszcze 40 roku życia, mają otrzymywać przez 5 lat o 25 proc. więcej pieniędzy z tytułu dopłat bezpośrednich niż pozostali - podkreśla Prezes ARiMR Andrzej Gross

  Czytaj więcej
 • Informatyka w służbie pomorskiej wsi
  Dodano: 23/02/2015

  O tym w jaki sposób w swojej pracy mogą wykorzystać Internet rolnicy można było się dowiedzieć podczas konferencji pod tytułem "Wykorzystanie  informatyki, w tym internetu , na potrzeby wsi" zorganizowanej w dniach 13 – 14 luty  2015 roku w Ośrodku Szkoleniowo – wypoczynkowym "Wichrowe Wzgórza" w Chmielnie koło Kartuz.

  Czytaj więcej
 • Kukurydza
  Dodano: 22/02/2015

  Grudzień był ostatnim miesiącem, w którym producenci kukurydzy mogli liczyć na wyższe stawki. Styczeń przyniósł spore rozchwianie cen, a już luty, ugruntował tendencję spadkową. I chociaż szanse na odwrócenie tego trendu są małe, to oczekiwania producentów wciąż przerastają rzeczywistość.

  Czytaj więcej
 • Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2015 r.
  Dodano: 22/02/2015

  Od 1 marca 2015 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2015 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1682) – wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) wynoszącym 100,68%, nie mniej niż o kwotę 36 zł. Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 36 zł, świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 36 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r.

  Czytaj więcej