Dzisiaj jest: 6 marzec 2015

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015

 • Prace zespołów roboczych - podsumowanie 100 spotkań
  Dodano: 05/03/2015

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podsumował 5 lutego   kolejne efekty prac zespołów roboczych powołanych 11 lutego br. podczas spotkania przedstawicieli organizacji i związków zawodowych działających w rolnictwie.

  Czytaj więcej
 • Abc Ekoinnowacji w Gminie
  Dodano: 05/03/2015

  Celem szkoleń internetowych "Abc Ekoinnowacji w Gminie" jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i ułatwienie procesu podejmowania decyzji oraz planowania i wdrażania przedsięwzięć w zakresie innowacyjności ekologicznej w poszczególnych obszarach polityki samorządowej i gospodarki komunalnej.

  Czytaj więcej
 • Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych i Rolniczych w województwie pomorskim
  Dodano: 04/03/2015

  Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych i Rolniczych w województwie pomorskim
  W oparciu o wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDO) została stworzona „Lista Zalecanych Odmian Roślin do Uprawy”

  Czytaj więcej
 • Zboża
  Dodano: 03/03/2015

  W zestawieniu tygodniowym lekkie wzrosty, ale bilans miesięczny na minusie. Handel na rynku zbóż jest teraz bardzo trudny, dużo sprzedających ziarno i mało kupujących.

  Czytaj więcej
 • Trwa wypłata płatności bezpośrednich, dopłat ONW i wsparcia z
  Dodano: 03/03/2015

  Do 2 marca 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 12 mld zł w ramach dopłat bezpośrednich za 2014 r. Pieniądze te trafiły na konta bankowe 1,24 mln rolników.

  Czytaj więcej
 • Biopaliwa po nowemu?
  Dodano: 02/03/2015

  Miliardy euro wydane na wspieranie produkcji biopaliw, a europosłowie chcą z nich rezygnować. Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego proponuje, by za 5 lat 10% energii w transporcie pochodziło ze źródeł odnawialnych, w tym - 6 % z biopaliw.

  Czytaj więcej
 • Od 1 marca 2015 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytury/renty rolniczej
  Dodano: 01/03/2015

  W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2014 r., które wyniosło 3.942 zł 67 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2015 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu części uzupełniającej emerytury albo renty rolniczej.

  Czytaj więcej
 • Paliwa
  Dodano: 01/03/2015

  Wyhamowały hurtowe podwyżki cen ropy, wyhamowały i stawki na stacjach benzynowych. Bo chociaż kierunek wciąż ten sam, czyli w górę, to skala wzrostów już zdecydowanie skromniejsza.

  Czytaj więcej
 • Spotkanie zastępcy szefa KPRP z przedstawicielami Izb Rolniczych
  Dodano: 26/02/2015

   W czwartek 26 lutego  zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewicz spotkał się z przedstawicielami Izb Rolniczych, w tym Krajowej Rady Izb Rolniczych. Rozmawiano nt. poszerzenia możliwości sprzedaży bezpośredniej produktów wytworzonych przez rolników.
   

  Czytaj więcej
 • Zwrot podatku akcyzowego - do 28 lutego należy składać wnioski!
  Dodano: 25/02/2015

  Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
  •    w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
  •    w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r. 

  Czytaj więcej
 • Wieści z Sejmowej Komisji Rolnictwa
  Dodano: 05/03/2015

  Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  4 lutego przeprowadziła pierwsze czytanie: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 2968),poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3139),przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3157).

  Czytaj więcej
 • Aktualne ceny zbóż
  Dodano: 04/03/2015

  Na krajowym rynku ceny zbóż cały czas utrzymują tendencję  spadkową. 27.02.2015 za pszenicę konsumpcyjną 12,5% białka płacono w portach 770-780 zł/t, za pszenicę 11,5% białka - 730-740 zł/t. Pszenżyto można sprzedać w cenie 580-600 zł/t. Trudniej jest sprzedać jęczmień, a na zakup żyta już od dłuższego czasu nie ma chętnych. Rzepak cały utrzymuje cenę 1500 zł/t - loco magazyn sprzedającego.

  Czytaj więcej
 • Rzepak
  Dodano: 04/03/2015

  Spokojnie już było. Po stabilizacji notowań pozostało wspomnienie, producenci coraz głośniej mówią o swoich obawach o stan ozimin, a raporty o spadku produkcji podgrzewają atmosferę na rynku. I chociaż marzec przyniósł korektę, to raczej długo jej nie utrzyma, bo z reguły im bliżej wiosny, tym silniej rzepak drożeje.

  Czytaj więcej
 • Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
  Dodano: 03/03/2015

  Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że Komisja Europejska przedłożyła  projekt rozporządzenia uruchamiającego mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny z zastosowaniem ustalonych z góry stawek dopłat.

  Czytaj więcej
 • Nowe zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.
  Dodano: 02/03/2015

  Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa modyfikuje zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 02/03/2015

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 02.03.2015 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,70 do maksymalnie 4,80 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 5,10-6,00 zł/kg.

  Czytaj więcej
 • Wnioski o płatności obszarowe przez Internet - pomoże je wypełnić doradca z ODR
  Dodano: 01/03/2015

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową aplikację internetową e-wniosek służącą do ubiegania się o płatności obszarowe. Zostanie ona udostępniona 15 marca 2015 r. na portalu Agencji. Żeby mogła z niej skorzystać jak największa rzesza rolników,  ARiMR podpisała porozumienie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,  które umożliwia wypełnianie e-wniosków przez uprawnionych doradców.

  Czytaj więcej
 • Aktualny skup mleka w Polsce
  Dodano: 26/02/2015

  W miesiącach kwiecień 2014 r. – styczeń 2015 r. do podmiotów skupujących dostarczono ok. 8,85 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 26.02.2015 r.).

  Czytaj więcej
 • Wieprzowina
  Dodano: 26/02/2015

  Większy handel i wyższe ceny, na zachodzie Europy rynek wieprzowiny wciąż w dużo lepszej kondycji niż nasz. Gotowość Unii do uruchomienia dopłat do prywatnego przechowalnictwa, to jedno, a ich uruchomienie to drugie. Zakłady z dużą rezerwą czekają na konkrety, a zmiany nadal dokonują się pod dyktando mizernego popytu i dużej podaży.

  Czytaj więcej
 • W sprawie wyroku Sądu Unii Europejskiej za nieprawidłowości w PROW w latach 2004-2006
  Dodano: 25/02/2015

  W dniu 25 lutego 2015 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie T-257/13, oddalający skargę Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji 2013/123/UE z dnia 26 lutego 2013 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w części wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez Rzeczpospolitą Polską dotyczące rent strukturalnych.

  Czytaj więcej