Dzisiaj jest: 31 lipiec 2014
 • Komentarz ministra Marka Sawickiego do weta Prezydenta RP
  Dodano: 30/07/2014

  Minister Marek Sawicki żałuje, że prezydent Bronisław Komorowski zawetował nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W opinii ministra Sawickiego prezydent uległ propagandzie PiS-u i mylnie kierował się jedynie kwestią inwestycji w wiatraki.

  Czytaj więcej
 • Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 r.
  Dodano: 30/07/2014

  Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 r.
  Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych1) w 2014 r. przedstawiają się następująco:
  •    zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na 25,7 – 26,8 mln t, tj. o 6% do 10% więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 3% do ponad 7% więcej od średniej z lat 2006-2010;
  •    zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na od 2,6 mln t do 2,7 mln t, tj. o 3% mniej od zbiorów ubiegłorocznych do poziomu ubiegłorocznego oraz więcej – o 22% - 26% od średnich zbiorów z lat 2006-2010;
  •    produkcję warzyw gruntowych ocenia się na 4,2 mln t, tj. o ponad 5% więcej od zbiorów ubiegłorocznych, lecz o ponad 7% mniej od średnich zbiorów z lat 2006-2010;
  •    przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą rekordowe i wyniosą ponad 3,6 mln t, tj. o około 2% więcej od bardzo wysokich zbiorów ubiegłorocznych i o ponad 43% więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010;
  •    zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niespełna 0,6 mln t, tj. o blisko 8% mniej od zbiorów ubiegłorocznych, lecz o około 9% więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010.

  Czytaj więcej
 • KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada
  Dodano: 29/07/2014

  W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR, przy którym przekazana została opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Zarząd KRIR występował przeciwko nakładaniu kosztów finansowych na właścicieli zwierząt), resort rolnictwa przekazał następujące wyjaśnienia.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 29/07/2014

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 28.07.2014 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 4,30 do maksymalnie 5,40 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 5,95-6,60 zł/kg.

  Czytaj więcej
 • Masz krowy? Będziesz miał dopłaty!
  Dodano: 28/07/2014

  Już wkrótce, zaraz po zakończeniu konsultacji z Brukselą, w Polsce zacznie obowiązywać nowa zasada: „Masz krowy? Będziesz miał dopłaty”. Małe stada krów i bydła – do 30 sztuk – otrzymają unijne wsparcie: od ponad 400 do 600 zł rocznie do każdego zwierzęcia.

  Czytaj więcej
 • Tylko do 31 lipca
  Dodano: 27/07/2014

  Od 2 czerwca do 31 lipca 2014 r. można składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia z działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne". Z takiej pomocy korzystają najczęściej rolnicy, którzy prowadzą działalność na słabych jakościowo gruntach i otrzymują niskie plony, a co z tego wynika mierne dochody. Do połowy lipca do ARiMR trafiło 435 wniosków o takie wsparcie.

  Czytaj więcej
 • Zwiększenie budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013
  Dodano: 27/07/2014

  Komisja Europejska zaakceptowała przesunięcie środków finansowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w celu zwiększenia budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” o 200 mln euro.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Tczewskiego
  Dodano: 25/07/2014

  12 lipca br. w stanicy myśliwskiej przy lesniczówce w Bukowscu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Tczewskiego. Pan Jerzy Murzydło Przewodniczący Rady przywitał zaproszonych gości

  Czytaj więcej
 • Dożynki Prezydenckie 2014
  Dodano: 24/07/2014

  Dożynki to polski sposób na podziękowanie rolnikom za chleb, za plony i owoce ich całorocznej pracy. Jest to niezwykle ważne wydarzenie wieńczące ogromny trud włożony przez rolników podczas ostatnich żniw. Święto, mające swój rodowód jeszcze w czasach średniowiecznych, jest podziękowaniem za tegoroczne zbiory i jednocześnie prośbą o pomyślność przyszłych.

  Czytaj więcej
 • Nowy PROW 2014 - 2020, nowe możliwości
  Dodano: 24/07/2014

  Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczono łącznie ponad 13,5 mld euro. Na kwotę tę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne. Rozwojowi infrastruktury wiejskiej, reorientacji zawodowej rolników i wzrostowi przedsiębiorczości  służyć będzie także 5,2 mld euro pochodzących z Funduszu Spójności.

  Czytaj więcej
 • Weto do ustawy likwidującej nadzór ministerstwa nad odrolnianiem najlepszych gruntów
  Dodano: 30/07/2014

  Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował do ponownego rozpatrzenia przez Sejm nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, likwidująca nadzór ministerstwa rolnictwa nad odrolnianiem najbardziej żyznych gruntów o powierzchni do 5 tys. metrów kwadratowych.  Przyjęcie nowelizacji zagrażałoby ładowi przestrzennemu oraz mogłoby prowadzić do degradacji polskiego krajobrazu.

  Czytaj więcej
 • Ćwierć miliarda złotych do państwowej kasy
  Dodano: 30/07/2014

  W środę 30 lipca br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do kasy państwa 250 mln zł.Na kwotę tę składają się wpłaty za 2 kwartał br. do budżetu Państwa w wysokości 150 mln zł i 100 mln zł na Fundusz Rekompensacyjny.

  Czytaj więcej
 • Aktualne ceny zbóż
  Dodano: 29/07/2014

  Od dwóch dni ceny rzepaku na giełdzie MATIF rosną. Czy ta tendencja utrzyma się dłużej, nie wiadomo – ale dzisiaj krajowy rzepak można sprzedać w cenie 1220 zł/t do 1280 zł/t (w porcie).

  Czytaj więcej
 • Zazielenienie - nowy i obowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich od 2015
  Dodano: 28/07/2014

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013r z 17 grudnia 2013r w art. 43-47 wprowadziło od 2015r nowy obowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich tzw. „zazielenienia”. Sankcje za jego niespełnienie określa rozporządzenie 1306/2013 z tego samego dnia.  Przepisy szczegółowe w naszym kraju są w trakcie opracowywania. Znane są już w większości zasady funkcjonowania zazielenienia w Polsce.

  Czytaj więcej
 • NIK o elektrowniach wiatrowych
  Dodano: 28/07/2014

  NIK ocenia negatywnie proces powstawania lądowych farm wiatrowych w Polsce. Władze gmin decydowały o lokalizacji farm wiatrowych ignorując społeczne sprzeciwy. Budową wielu elektrowni wiatrowych zainteresowane były pełniące funkcje lub zatrudnione w gminach osoby, na których ziemi farmy powstały. Zgody lokalnych władz na lokalizację elektrowni wiatrowych zostały w większości przypadków uzależnione od przekazania na rzecz gminy darowizn przez firmy budujące elektrownie lub sfinansowania przez nie dokumentacji planistycznej.

  Czytaj więcej
 • Okresowa emerytura rolnicza
  Dodano: 27/07/2014

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.
  Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw    (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.

  Czytaj więcej
 • Piknik Drobiowy we Władysławowie oraz Wieprzowy w Gdańsku !!!
  Dodano: 25/07/2014

  Po raz kolejny Pomorska Izba Rolnicza zorganizowała Piknik Drobiowy!
  Odbył się on 12 lipca 2014 roku we Władysławowie w SOLAR BEACH BAR w godzinach od 13.00 do 19.00. Mimo nie najlepszej pogody wszyscy bawili się znakomicie! 

  Czytaj więcej
 • Pozytywna decyzja Brukseli dla farmy wiatrowej Ostaszew
  Dodano: 25/07/2014

  24 lipca 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą dofinansowanie dla dużego projektu pn. "Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o łącznej mocy 40 MW". Koszt przedsięwzięcia to ponad 263 mln zł, z czego wsparcie unijne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 40 mln zł.

  Czytaj więcej
 • Kulinarny rozkład jazdy, czyli co zjemy na „Pomorskich Smakach”
  Dodano: 24/07/2014

  Żywność tradycyjna, produkowana w niewielkich gospodarstwach rolnych, na bazie surowców, które od wieków kształtowały się w określonych warunkach, stanowi alternatywę dla wyrobów przemysłowych. Ich wysoka jakość oraz wyjątkowość wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Takie właśnie wyroby znajdują się na Lista produktów tradycyjnych województwa pomorskiego. Podczas Pomorskich Smaków, 26 lipca do 3 sierpnia będzie można spróbować wielu w nich.

  Czytaj więcej
 • Wieści z Sejmowej Komisji Rolnictwa
  Dodano: 23/07/2014

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  22 lipca rozpatrzyła informację o stanie prac nad realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z uwzględnieniem uwag do projektu przekazanego do Komisji Europejskiej.

  Czytaj więcej