Dzisiaj jest: 30 wrzesień 2014
 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Dodano: 30/09/2014

  Rada Ministrów 30 września wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  Czytaj więcej
 • Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych
  Dodano: 30/09/2014

  Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2014 r. Badaniem zostały objęte gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz wylosowana próba gospodarstw indywidualnych (25,5 tys.) o wielkości ekonomicznej1 powyżej 4 tys. euro (tj. powyżej 15,6 tys. zł.).

  Czytaj więcej
 • Pomoc dla studentów z terenów wiejskich
  Dodano: 29/09/2014

  Już za chwilę rozpocznie się nowy rok akademicki. Wielu studentów, którzy przyjechali na uczelnie do dużych miast, pochodzi z niezbyt zamożnych rodzin. Takim osobom może być szczególnie trudno egzystować w nowych warunkach, ponieważ nie będą mogły liczyć na wsparcie finansowe swoich rodziców. Z różnych opracowań wynika, że szczególnie trudna jest sytuacja materialna rodzin studentów z terenów wiejskich. Właśnie z myślą o tych najbiedniejszych, czyli między innymi osobach z terenów wiejskich, wprowadzony został już w 1998 r. system kredytów studenckich. Ma on ułatwiać młodzieży z tych mniej zamożnych rodzin dostęp do szkolnictwa wyższego. Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polega w tym przypadku na udzielaniu poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez studentów z terenów wiejskich.

  Czytaj więcej
 • KRUS informuje
  Dodano: 29/09/2014

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z uchwałą nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2014 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na IV kwartał 2014 r. i I kwartał 2015 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

  Czytaj więcej
 • ARR przypomina
  Dodano: 28/09/2014

  Agencja Rynku Rolnego po raz kolejny przypomina, że inicjatywa pozyskania organizacji charytatywnej lub uprawnionej innej jednostki organizacyjnej oraz osoby fizycznej, która przyjmie wycofane owoce i warzywa leży w gestii producenta owoców i warzyw dokonującego wycofania produktów z rynku.

  Czytaj więcej
 • Wieści z Sejmowej Komisji Rolnictwa
  Dodano: 28/09/2014

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 września wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu dotyczących likwidacji skutków wprowadzonego przez władze Federacji Rosyjskiej w dniu 7 sierpnia 2014 r. embarga na import produktów rolno-spożywczych z Unii Europejskiej, w tym zakwestionowanych przez Komisję Europejską wniosków dotyczących rekompensat wynikających z wprowadzenia embarga oraz rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie ok. 400 mln euro.

  Czytaj więcej
 • Wieści z Sejmowej Komisji Rolnictwa
  Dodano: 26/09/2014

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  24 września przeprowadziła pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk nr 2542).
  Uzasadnienie projektu przedstawił senator Andrzej Matusiewicz.
  Projekt dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt. P 40/12).

  Czytaj więcej
 • XV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”
  Dodano: 25/09/2014

  Zapraszamy do udziału w XV edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich.
  Do konkursu można zgłaszać przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe - wyłącznie w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników i organizacje pozarządowe.

  Czytaj więcej
 • Zwiększmy efektywność rolnictwa, zacznijmy od podatków
  Dodano: 25/09/2014

  Według autorów raportu „Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce”, podatek rolny, który praktycznie w niezmienionej formie funkcjonuje prawie od 30 lat, jest anachroniczny i niedostosowany do realiów współczesnego rolnictwa. Jak wynika z opracowania Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, konieczna jest zmiana systemu tak, aby sprzyjał zwiększaniu efektywności pracy polskich rolników. Jedną z propozycji jest opodatkowanie rolnictwa na zasadach zbliżonych do tych stosowanych
  w odniesieniu do działalności gospodarczej.

  Czytaj więcej
 • Formularz eksportera - EMBARGO
  Dodano: 23/09/2014

  W związku z bieżącą sytuacją wynikającą z wprowadzenia przez Rosję embarga na niektóre produkty rolno-spożywcze, Agencja Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl) podjęła kroki mające na celu wsparcie polskich firm poszukujących nowych rynków zbytu dla produktów rolno-spożywczych. W tym celu opracowany został specjalny formularz eksportera zawierający rubryki dotyczące danych teleadresowych, oferowanych produktów oraz poziomu cen.

  Czytaj więcej
 • Kolejne rekompensaty dla rolników
  Dodano: 30/09/2014

  165 milionów euro – to pula w nowym programie rekompensat dla producentów owoców i warzyw z powodu rosyjskiego embarga. To uzupełnienie, zawieszonego 10 września, planu opiewającego na kwotę 125 mln euro. W nowym programie znalazł się aneks określający limity dla poszczególnych państw członkowskich, zawierający konkretne wielkości liczbowe dla grup produktów.   

  Czytaj więcej
 • Zboża
  Dodano: 29/09/2014

  Raporty o światowych zasiewach zbóż po raz kolejny pokazują gorszy stan od oczekiwań i wydawać by się mogło, że to nakręci skalę podwyżek. Nic z tego. Przepełniony zbożem rynek, na razie mówi pass. W efekcie zbożowe kontrakty na światowych parkietach pogłębiają czteroletnie minima.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 29/09/2014

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 29.09.2014 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,80 do maksymalnie 5,00 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 5,30-6,00 zł/kg.

  Czytaj więcej
 • XIX KOCIEWSKA WYSTAWA I POKAZ ZWIERZĄT HODOWLANYCH ORAZ SAMORZĄDOWE DOŻYNKI POWIATU STAROGARDZKIEGO
  Dodano: 29/09/2014

  W dniach  28 i 29 tradycyjnie w ostatnim tygodniu września odbyła się wielka impreza na Kociewiu, podczas której wystawiają się najlepsi hodowcy z Kociewia i nie tylko. Pierwszego dnia święta odbyły się zawody konne, zaś drugiego dnia święto plonów i pokaz zwierząt hodowlanych

  Czytaj więcej
 • Skup mleka w Polsce w okresie IV - VIII 2014
  Dodano: 28/09/2014

  W miesiącach kwiecień – sierpień 2014 do podmiotów skupujących dostarczono ok. 4,59 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 25.09.2014 r.).

  Czytaj więcej
 • Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych - uwagi samorządu rolniczego
  Dodano: 26/09/2014

  W związku z pismem MRiRW z dnia 3.09.br., znak: F we 022-43a/2014, przy którym przesłano projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, w dniu 24 września 2014 r. samorząd rolniczy zgłosił swoje uwagi do projektu.

  Czytaj więcej
 • Działalność marginalna, lokalna i ograniczona - wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego
  Dodano: 26/09/2014

  W ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej można prowadzić produkcję i sprzedaż następujących produktów pochodzenia zwierzęcego: produkty mleczne, obrobione lub przetworzone produkty rybołówstwa, surowe wyroby mięsne, mięso mielone, produkty mięsne, w tym gotowe posiłki (potrawy) wyprodukowane z mięsa. Możliwy jest również rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego lub zajęczaków, zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

  Czytaj więcej
 • Weekend palce lizać
  Dodano: 25/09/2014

  Już po raz szósty w Gdyni w dniach 26-28 września 2014 r., odbędzie się Weekend Kulinarny, czyli święto wszystkich, którzy kochają dobre jedzenie z różnych stron świata. A tego i to w supercenach w ostatni weekend września w Gdyni nie zabraknie.
   

  Czytaj więcej
 • Dożynki 2014
  Dodano: 24/09/2014

  Tradycyjnie  we wrześniu u progu jesieni  w całej Polsce - we wsiach i miasteczkach, w miejscowych świątyniach i na stadionach, a często i w salach OSP rolnicy, miejscowe władze, zaproszeni goście i ci wszyscy którym praca na roli nie jest obca gromadzą się na dożynkach.

  Czytaj więcej
 • Rolnicy którzy będą w tym roku siać oziminy muszą przestrzegać dywersyfikacji upraw - nowy kształt dopłat bezpośrednich od 2015 r.
  Dodano: 23/09/2014

  Od 2015 roku będą obowiązywały nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku dywersyfikacji upraw. Dotyczy on tylko tych rolników, którzy posiadają grunty orne o powierzchni powyżej 10 ha, czyli ok. 17% gospodarzy.

  Czytaj więcej