Dzisiaj jest: 30 listopad 2015

Zarząd i Komisje Problemowe Pomorskiej Izby Rolniczej (V kadencji)

 • Kredyty klęskowe z dopłatą AR i MR
  Dodano: 29/11/2015

  Poszkodowani przez suszę rolnicy mogą ubiegać się w bankach o obrotowe kredyty klęskowe, przeznaczone na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody. Kredyty są udzielane na okres 24 miesięcy, do wysokości oszacowanych przez komisję strat poniesionych w uprawach rolnych, inwentarzu i rzeczowych środkach do produkcji rolnej.

  Czytaj więcej
 • Już od 1 grudnia przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mogą składać wnioski o pomoc
  Dodano: 29/11/2015

  Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". 

  Czytaj więcej
 • MRiRW realizuje wniosek KRIR o zwiększenie stawki zwrotu podatku od paliwa rolniczego
  Dodano: 26/11/2015

  W związku z pismem KRIR w sprawie podwyższenia zaproponowanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r., stawki zwrotu podatku akcyzowego – resort rolnictwa poinformował, że w projekcie ww. rozporządzenia skierowanym do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów zaproponowano stawkę zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 1,08 zł/litr oleju napędowego.

  Źródło: KRIR

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego
  Dodano: 26/11/2015

  Dnia 17.11.2015r. odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego w sali GOKSiR w Nowej Karczmie. Gośćmi spotkania byli: Alicja Żurawska-Starosta Powiatu Kościerskiego, Eugeniusz Dańczak- Dyrektor OT ARR w Gdyni, Krzysztof Kwiatkowski-Powiatowy Lekarz Weterynarii,

  Czytaj więcej
 • Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny po nowym roku
  Dodano: 25/11/2015

  Komisja Europejska potwierdziła w tym tygodniu, że nowy system dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny zostanie uruchomiony na początku stycznia 2016 r. Państwa członkowskie zagłosują nad projektem systemu wsparcia w dn. 1 grudnia br.

  Czytaj więcej
 • Badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
  Dodano: 24/11/2015

  Nierównomierna dystrybucja pestycydów na opryskiwanej powierzchni niesie ze sobą ryzyko ograniczenia efektywność zabiegu. W konsekwencji powoduje to konieczność wykonania większej liczby oprysków. 

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 24/11/2015

  Bardzo tani tucznik - wysoka podaż żywca w Niemczech. Bardzo niskie ceny wieprzowiny w handlu hurtowym - Niemcy wypychają zalegający towar do nas. Polska, kiedyś kraj świnią stojący, jeden z głównych producentów wieprzowiny w Europie, stał się całkowicie uzależniony od swojego zachodniego sąsiada.

  Czytaj więcej
 • Zboże
  Dodano: 23/11/2015

  Zboże jest, a jakby go nie było. Rolnicy wciąż czekają na lepsze ceny. Kto chce kupić ziarno, musi się nieźle nagimnastykować. Szczególnie, jeśli zależy mu na atrakcyjniejszych ofertach.

  Czytaj więcej
 • Nadprodukcja tucznika zabija ceny w skupach
  Dodano: 22/11/2015

  Rosnąca produkcja wieprzowiny powoduje silne naciski na europejskie ceny żywca. Spożycie i eksport nie są w stanie podołać nadprodukcji.  Rosnąca produkcja wieprzowiny przewyższa spożycie, co prowadzi obecnie do zbijania cen na rynku żywca.

  Czytaj więcej
 • Dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego
  Dodano: 22/11/2015

  Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania  "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

  Czytaj więcej
 • Nowe wytyczne dotyczące wspólnej sprzedaży oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych
  Dodano: 29/11/2015

  Celem wytycznych jest wyjaśnienie rolnikom europejskim, w jaki sposób mogą oni, pod pewnymi warunkami, współpracować w celu wspólnej sprzedaży oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych bez naruszania unijnych reguł konkurencji.

  Wartość sprzedaży na tych rynkach ocenia się na ponad 80 mld EUR rocznie.

  Czytaj więcej
 • Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa
  Dodano: 26/11/2015

  W ramach spraw bieżących członkowie Komisji 25 listopada  dokonali krótkiej autoprezentacji, opowiadając o swoich zajęciach, zainteresowaniach i osiągnięciach zawodowych oraz sprawach, którymi chcieliby się zająć w ramach członkostwa w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Czytaj więcej
 • Manifest Obszarów Wiejskich Europy.
  Dodano: 26/11/2015

  240 osób, reprezentujących społeczności wiejskie z 40 krajów europejskich, które spotkały się w dniach 4-6 listopada na Drugim Europejskim Parlamencie Wiejskim, przyjęło ambitny Manifest Obszarów Wiejskich Europy. Manifest domaga się uznania praw społeczności wiejskich do jakości i standardu życia porównywalnych z mieszkańcami miast oraz do pełnego udziału w procesach decyzyjnych. 

  Czytaj więcej
 • Agencja wznawia zawieranie umów sprzedaży.
  Dodano: 25/11/2015

  W związku z wstrzymaniem przetargów Agencja Nieruchomości Rolnych zwraca się do wszystkich kontrahentów o cierpliwość i wyrozumiałość. Waldemar Humięcki p.o. Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych powołał grupę roboczą, składającą się z pracowników kontroli wewnętrznej i audytu celem zweryfikowania wszystkich transakcji pod względem prawnym, formalnym i merytorycznym.

  Czytaj więcej
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przestrzega przed oszustami kradnącymi dane osobowe.
  Dodano: 25/11/2015

   W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem zamieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do weryfikacji, KRUS informuje, że nie prowadzi w terenie żadnej weryfikacji danych interesantów w ten sposób.

  Czytaj więcej
 • Aktualne ceny zbóż
  Dodano: 24/11/2015

  Koniec listopada jest to ostatni dzwonek dla wszystkich, którzy planują sprzedać zboże w roku 2015 i otrzymać pieniądze przed świętami. W portach kupują w zasadzie tylko pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 12,5%, 13,5% i 14%.

  Czytaj więcej
 • Rekrutacja do IV edycji projektu
  Dodano: 23/11/2015

  19 listopada br. rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej edycji projektu „Na Własne Konto”. Serdecznie zachęcamy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie do zgłaszania szkół do udziału w projekcie oraz studentów, którzy wspierać będą nauczycieli w prowadzeniu zajęć. Nabór potrwa do 30 listopada br.

  Czytaj więcej
 • Zbiory jabłek w 2015 roku
  Dodano: 23/11/2015

  W 2014 roku zbiory jabłek, według bilansu produkcji opracowanego przez Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, wynosiły 3,75 mln ton. Prognoza Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych wynosiła 3,7 mln ton. 

  Czytaj więcej
 • Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
  Dodano: 22/11/2015

  Rozpoczyna się  nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Czytaj więcej
 • Wstrzymane Przetargi Na Kupno I Dzierżawę Ziemi Od ANR
  Dodano: 22/11/2015

  W związku z pismem ministra rolnictwa oddziały terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych wstrzymały przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów z zasobów Agencji. Ziemi nie mogą kupić nawet ci, którzy wpłacili wadium.

  Czytaj więcej