Dzisiaj jest: 30 maj 2016

Zarząd i Komisje Problemowe Pomorskiej Izby Rolniczej (V kadencji)

 • Zatrudnienie cudzoziemca w gospodarstwie rolnym
  Dodano: 29/05/2016

  Poniżej przedstawiamy informacje pomocne w zatrudnieniu cudzoziemców.

  Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 588)

  Czytaj więcej
 • Sejm przegłosował zmiany w ustawie Prawo łowieckie
  Dodano: 27/05/2016

  Nowelizacja określa tryb dokonywania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz ustalania wysokości odszkodowań. Zgodnie z nowelizacją, szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny będą pokrywane przez Skarb Państwa. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta oraz ustalenie wysokości odszkodowania z tego tytułu będzie składany do wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 25/05/2016

  Jednak, co by się w Polsce nie wydarzyło, to i tak ostatnie zdanie należy do Niemców w każdą środę. Do głosu dochodzi też ostatnio spore wahanie kursu złotego względem obcych walut.

  Najlepszy scenariusz meteorologiczny na dzisiaj to obfite opady deszczu późną nocą oraz słońce z wysoką temperaturą w ciągu dnia i wieczorami. Jest wtedy szansa, że tucznik będzie w miarę drogi, a i do koryta będzie mu co wsypać w rozsądnej cenie.

   

  Analiza aktualnych cen tuczników i macior

  Czytaj więcej
 • Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
  Dodano: 22/05/2016

  Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP). W celu realizacji mechanizmu ARR poszukuje dodatkowych powierzchni magazynowych.

  Czytaj więcej
 • Pomorski Piknik Mleczny 2016
  Dodano: 20/05/2016

  Mleko w diecie człowieka jest obecne od ponad 11 000 lat, odkąd naszym przodkom udało się udomowić zwierzęta mlekodajne. O zaletach mleka przekonał się już Hipokrates uważając je za najdoskonalszy i najbardziej kompletny pokarm, jaki stworzyła natura. Jedna szklanka mleka zapewnia, bowiem 28% dziennej dawki wapnia. Jest ono także ważnym źródłem witaminy D i ma wysoką zawartość tryptofanu, kluczowego aminokwasu, który poprawia, jakość snu. 

  Czytaj więcej
 • Ogólnopolski spis gospodarstw rolnych
  Dodano: 19/05/2016

  Od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych  (R-SGR).

  Czytaj więcej
 • Monitoring suszy
  Dodano: 18/05/2016

  Monitoring suszy jest zadaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po ubiegłorocznych doświadczeniach prowadzenia monitoringu suszy dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, w wyniku przeprowadzonych szczegółowych analiz oraz w oparciu o nowe dostępne dane o plonach z ostatnich lat umożliwiających uzyskanie większej dokładności szacowania zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw, ustalone zostały nowe progowe wartości klimatycznego bilansu wodnego, które będą obowiązywały przy określaniu obszaru suszy w 2016 roku.

  Czytaj więcej
 • Kwalifikacje rolnicze
  Dodano: 16/05/2016

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi ws. posiadania wyższego wykształcenia jako niezbędnego do posiadania kwalifikacji rolniczych.

  Ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. nie wprowadziła żadnych zmian w zakresie kwalifikacji rolniczych.

  Czytaj więcej
 • Zmiany ustaw o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
  Dodano: 11/05/2016

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje zmiany ustaw o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

  Czytaj więcej
 • Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii
  Dodano: 09/05/2016

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że dnia 28 kwietnia 2016 r. została podpisana Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Umowę podpisano w trakcie spotkania Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Gdańskiego - 11 maja 2016
  Dodano: 27/05/2016

  Dyskusja na temat zmian w obrocie ziemia zdominowała obrady rady powiatowej PIR w powiecie gdańskim. Głównym celem nowej ustawy o ustroju rolnym (weszła w życie 30 kwietnia 2016 roku) jest wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze.

  Czytaj więcej
 • Pomorska Izba Rolnicza podczas „Majówki z Roltopem”
  Dodano: 25/05/2016

  Pomorska Izba Rolnicza jak co roku wystawiła swój namiot podczas plenarnej imprezy „Majówka z Roltopem” w dniu 22 maja br. w Cedrach Małych. Pracownicy Izby rozdawali promocyjne materiały i gadżety PIR. W namiocie można było porozmawiać o problemach polskiego rolnictwa z Prezesem Zarządu – Panem Zenonem Bistram oraz członkiem Zarządu – Panem Janem Michalskim.

  Czytaj więcej
 • Promocja turystyki odpowiedzialnej w gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych w Polsce
  Dodano: 23/05/2016

  Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki - ECEAT Poland przy współpracy z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’, realizuje projekt pt. „Promocja turystyki odpowiedzialnej w gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych w Polsce". 

  Czytaj więcej
 • Wieści z Sejmowej Komisji Rolnictwa
  Dodano: 21/05/2016

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  19 maja wysłuchała informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju na temat umów TTIP i CETA i oraz ich wpływu na rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy.

  Czytaj więcej
 • Program pomocy dla producentów mleka
  Dodano: 19/05/2016

  Rada Ministrów podjęła uchwały: w sprawie ustanowienia programu pomocy producentom mleka i w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom mleka. Oba dokumenty zostały przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.

  Czytaj więcej
 • Ujemne skutki przezimowania
  Dodano: 18/05/2016

  Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych oszacowano straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz o ulgi i zwolnienia z podatków i innych opłat. Oszacowania szkód dokonują – na wniosek rolnika złożony w urzędzie gminy – komisje powołane przez właściwych terytorialnie wojewodów.

  Zgodnie z danymi przesłanymi przez urzędy wojewódzkie  -  do dnia 13 maja 2016 r. powołanych zostało 785 komisji do oszacowania szkód. Szkody wystąpiły w 21 541 gospodarstwach rolnych na powierzchni 366 726 ha. Straty oszacowano na kwotę 162,3 mln zł.  

  Czytaj więcej
 • Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu nowelizacji ustawy o izbach rolniczych
  Dodano: 16/05/2016

  W dniu 16 maja 2016 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela zostało przekazane Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych do poselskiego (Kukiz’15) projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw, które zostało przyjęte na posiedzeniu KRIR w dniu 10 maja 2016 r.

  Czytaj więcej
 • Bezpośrednio od rolnika
  Dodano: 12/05/2016

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został opracowany rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Aktualnie znajduje się ona na etapie konsultacji publicznych oraz międzyresortowych.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 10/05/2016

  Przyszedł czas na konkretne podwyżki. Wprawdzie nie ma nadal mowy o opłacalności produkcji sprzed dwóch czy trzech lat, jednak przez ostatnie 7 dni ceny wzrosły o 20-30 groszy w oficjalnych cennikach ubojni, a rolnicy twierdzą, że stawki transakcyjne są jeszcze o 10-20 groszy wyższe.

  Czytaj więcej
 • Trwa realizacja płatności bezpośrednich za 2015 rok.
  Dodano: 08/05/2016

  Na razie od 1 grudnia ub. r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok ok. 8,28 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 1,25 mln rolników. Wcześniej od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych.

  Czytaj więcej