Dzisiaj jest: 24 lipiec 2016

Zarząd i Komisje Problemowe Pomorskiej Izby Rolniczej (V kadencji)

 • Wzrost opłat za wodę mniejszy niż pierwotnie zakładano
  Dodano: 22/07/2016

  0,30 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej i 0,15 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej - to nowe stawki jakimi obciążeni będą rolnicy za korzystanie z wody na potrzeby gospodarstw rolnych. Nawadnianie za pomocą urządzeń pompowych objęte zostanie opłatą w wysokości 0,15 zł za m3 pobieranej wody podziemnej. Pierwotnie zakładano wyższe stawki tj. 2,10 zł za wodę podziemną i 1,64 zł za powierzchniową jednakże na skutek interwencji m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej kwoty te zostały znacznie umniejszone.

  Czytaj więcej
 • Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
  Dodano: 19/07/2016

  Rada Ministrów 19 lipca  przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego
  Dodano: 19/07/2016

  Dnia 5 lipca 2016r. w sali GOKSiR w Nowej Karczmie odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego. Spotkanie poświęcone było omówieniu nowych przepisów regulujących obrót ziemią rolną. Gośćmi spotkania byli: Lech Kolaska- Członek Zarządu PIR, Adam Śliwicki- Zastępca Dyrektora ANR OT Gdańsk, Mirosław Prytuła- Radca Prawny ANR,

  Czytaj więcej
 • UWAGA!
  Dodano: 18/07/2016

  Nastąpiła zmiana terminu składania ofert na przeprowadzenie audytu: do dnia 3 sierpnia 2016 roku

  Czytaj więcej
 • Godziny i miejsca zbiórek odjazdu na kolonie do Białego Dunajca dnia 18 lipca 2016 r.
  Dodano: 15/07/2016

  1. Pruszcz Gdański, ul. Raciborskiego, parking przy Biedronce – godz. 7:00

  2. Węzeł Kopytkowo (trasa A-1) gmina Smętowo Graniczne – godz. 8.00

  3. Żnin, ul. Sienkiewicza, parking naprzeciwko stacji Orlen - godz. 10.30

  Czytaj więcej
 • Okresowa emerytura rolnicza
  Dodano: 14/07/2016

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

  Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.

  Czytaj więcej
 • Portal www.agrometeo.pogodynka.pl
  Dodano: 11/07/2016

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) od wielu lat redaguje stronę Agrometeo. Jest to portal poświęcony prognozom agrometeorologicznym, prowadzony jest przez Instytut. 

  Czytaj więcej
 • Uproszczenia we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
  Dodano: 07/07/2016

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przygotowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw. Projekt, który zawiera wiele uproszczeń i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów został już skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Słupskiego
  Dodano: 06/07/2016

  Posiedzenie odbyło się w dniu 23.06.2016 r. Miejscem spotkania była sala konferencyjna Agencji Nieruchomości Rolnych, Sekcji Gospodarowania Zasobem w Słupsku. Temat był ściśle powiązany z jego miejscem i dotyczył interpretacji zapisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. 

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu
  Dodano: 04/07/2016
  Czytaj więcej
 • Na wniosek PIR
  Dodano: 20/07/2016

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek przyjęty przez IV Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej oraz zgłaszany wielokrotnie przez wojewódzkie izby rolnicze, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 18 lipca 2016 r., o podjęcie zdecydowanych działań i ustanowienie ogólnopolskiego programu dopłat do wapnowania gleb, uwzględniającego również zwrot kosztów transportu.

  Czytaj więcej
 • Wspomnienia z pierwszej kolonii w Czarnej Górze
  Dodano: 19/07/2016

  Dnia 27 czerwca wyruszyliśmy w kilkugodzinną podróż do Czarnej Góry. Po przybyciu na miejsce zostaliśmy miło powitani, pensjonat i widoki zrobiły na nas ogromne wrażenie. W czasie pobytu spędziliśmy bardzo aktywnie czas. Wędrówką do ciekawych miejsc nie było końca. Odwiedziliśmy między innymi: Zakopane, Chatę Korkoszów, Litwinkę-Grapę, Termy Bania w Białce Tatrzańskiej. 

  Czytaj więcej
 • Lipcowy pakiet KE dla rolnictwa
  Dodano: 18/07/2016

  Od grudnia 2015 roku minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel na forum UE wnioskował o dodatkowe środki z budżetu unijnego na poprawę sytuacji na rynkach rolnych.

  Czytaj więcej
 • Polskie postulaty na Radę Ministrów Rolnictwa UE
  Dodano: 17/07/2016

  Minister Krzysztof Jurgiel podczas Rady Ministrów Rolnictwa UE, która  odbędzie się  w poniedziałek, 18 lipca br. w Brukseli, będzie domagał się   uzyskania  środków z budżetu UE dla wsparcia sektora mleka Polsce. 

  Czytaj więcej
 • Godziny i miejsca zbiórek odjazdu na kolonie do Zakopanego dnia 17 lipca 2016 r.
  Dodano: 15/07/2016

  1. Prabuty - wyjazd - godz. 5:30,

  2. Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego parking przy Biedronce – godz. 6:45,

  3. Stacja Lotos Optima Bałdowo gmina Tczew – godz. 7:40.

   

  Czytaj więcej
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach
  Dodano: 13/07/2016

  Rada Ministrów przyjęła  projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  Od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

  Czytaj więcej
 • Zmiana terminu kontroli dywersyfikacji upraw
  Dodano: 11/07/2016

  Termin kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia w kampanii 2016 r. został przesunięty na okres od 1 czerwca do 31 lipca br.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 06/07/2016

  Tucznik jest teraz za drogi? Nic podobnego. Tucznik po prostu był zbyt tani. Teraz cena jest "normalna". Oczywiście mówi się o Chinach, które biorą z Unii Europejskiej dwa razy więcej wieprzowiny niż przed rokiem, jako przyczynie obserwowanych wzrostów. Oczywiście, to się zgadza. 

  Czytaj więcej
 • Spotkanie rolników województwa pomorskiego z podsekretarzem stanu w MR i RW Ryszardem Zarudzkim
  Dodano: 05/07/2016

  Dnia 1 lipca 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się kolejna debata rolnicza zorganizowana przez Pomorską Izbę Rolniczą. Uczestnikami debaty byli: wicemarszałek Krzysztof Trawicki, wicewojewoda Mariusz Łuczyk, przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem oraz rolnicy.  

  Głównym tematem dyskusji był stan realizacji zagadnień wypracowanych podczas debaty rolniczej w dniu 9 marca 2016 roku oraz bieżące problemy.

  Czytaj więcej
 • Fundusz Ochrony Dochodów Rolniczych – uwagi KRIR
  Dodano: 01/07/2016

  30 czerwca 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych. Pomimo, że idea utworzenia Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych jest zasadna, to jednak samorząd rolniczy w obecnym kryzysie na wielu rynkach rolnych jest przeciwny nakładaniu na wszystkich rolników dodatkowych obciążeń finansowych – w tym przypadku w postaci składek odprowadzanych na Fundusz Ochrony Dochodów Rolniczych. 

  Czytaj więcej