Dzisiaj jest: 22 październik 2014
 • Udogodnienia w spłacie zaciągniętych kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR
  Dodano: 21/10/2014

  Rolników, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne mogą dotknąć przypadki o charakterze losowym jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych takich jak: kryzys gospodarczy, zatory płatnicze czy utrata rynków zbytu.

  Czytaj więcej
 • Zboża
  Dodano: 21/10/2014

  Światowe parkiety zaliczają raz górki, raz dołki, ale przynajmniej konsekwentnie. Tymczasem krajowy rynek podzielił się na dwa cenowe obozy. Północ kontra reszta kraju. Zbożowe szaleństwo podgrzał korzystny dla eksporterów kurs euro.

  Czytaj więcej
 • Aktualne ceny zbóż
  Dodano: 20/10/2014

  Na krajowym, rynku  nadal utrzymuje się duża nadwyżka podaży zbóż. Ceny zbóż w kraju  nie wzrosły. Korzystniejsza o 10 zł/t jest cena kukurydzy. Wynika to  głownie z gorszej niż przewidywano wydajności z hektara. Uwidoczniły się  duże różnice cen zbóż między poszczególnymi regionami kraju. Na południu - w lubelskim i podkarpackim cały czas ceny są bardzo niskie, a  zawartych transakcji  jest mało i tylko po cennych minimalnych.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady PIR Powiatu Gdańskiego z Przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Gdańsk
  Dodano: 20/10/2014

  W siedzibie PIR w Pruszczu Gdańskim dnia 17 października odbyło się już po raz drugi posiedzenie Rady PIR Powiatu Gdańskiego z Przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Gdańsk w sprawie użytkowanych gruntów rolnych w gminie Suchy Dąb będących własnością ANR.

  Czytaj więcej
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE
  Dodano: 20/10/2014

  Odnosząc się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 października , który oddalił odwołanie Rzeczpospolitej Polskiej wniesione w dniu 17 maja 2013 r., dotyczące uchylenia wyroku Sądu Unii Europejskiej, w sprawie Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej, dotyczącego decyzji Komisji 2010/152/UE z dnia 11 marca 2010 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje.

  Czytaj więcej
 • Rolnicy zobowiązani do rejestracji w Sanepidzie
  Dodano: 16/10/2014

  Obowiązek rejestracji lub zatwierdzenia działalności podmiotów działających na rynku wytwórców żywności wynika z art. 61-67 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) Zgodnie z art. 61 wskazanej ustawy państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem właściwym w sprawach rejestracji, zatwierdzania, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które m.in.: produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego.

  Czytaj więcej
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę dopłat ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2014 r.
  Dodano: 16/10/2014

  Zgodnie z unijnymi przepisami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła od 16 października wypłatę dopłat ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych za 2014 r. Na realizację dopłat ONW Agencja ma do dyspozycji 1,37 mld zł, a na wypłatę płatności rolnośrodowiskowych 1,54 mld zł. Pieniądze te trafią do rolników do końca czerwca 2015 r.

  Czytaj więcej
 • Większy limit zawartości biokomponentów w benzynach silnikowych
  Dodano: 15/10/2014

  Podniesienie z 5 do 10 proc. dopuszczalnej zawartości biokomponentów w benzynach silnikowych przewiduje wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje wdrażają część przepisów dyrektywy 2009/30/WE, dotyczącej specyfikacji benzyn i oleju napędowego oraz wprowadzającej mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego
  Dodano: 15/10/2014

  W dniu 14 października br. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się posiedzenie Rady Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego. Przy licznym udziale rolników omówiono następujące tematy:

  Czytaj więcej
 • Biogazownia rolnicza – podręcznik dla samorządowca
  Dodano: 14/10/2014

  Gmina ma teoretycznie możliwość zaspokajania wszystkich potrzeb energetycznych jej mieszkańców we własnym zakresie. W praktyce, możliwości te podlegają znacznym ograniczeniom, zwłaszcza w odniesieniu do energii elektrycznej i paliw gazowych najczęściej więc, gminy zajmują się tylko wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz rozliczaniem kosztów jego dostawy do różnych obiektów. Są jednak takie gminy, które posiadają odpowiednie warunki do budowy własnych źródeł energii (niekonwencjonalnych, w tym biogazowni) i chcą je wykorzystać do zaspokojenia swojego zapotrzebowania na energię elektryczną. „Biogazownia rolnicza – podręcznik dla samorządowca” (www.gmina.bio-gazownie.edu.pl/pobierz-publikacje) przygotowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przedstawia na przykładzie biogazowni jak realizować i wdrażać elementy polityki energetycznej gminy.

  Czytaj więcej
 • Informacja dla organizatorów imprez o zasięgu lokalnym lub regionalnym z udziałem rolników lub posiadaczy lasów
  Dodano: 21/10/2014

  Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
   informuje, iż zainteresowana jest organizacją stoisk informacyjnych podczas imprez organizowanych na terenie całego kraju, o zasięgu lokalnym lub regionalnym, z udziałem rolników lub posiadaczy lasów.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 20/10/2014

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 20.10.2014 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,90 do maksymalnie 4,70 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 5,30-6,10 zł/kg.

  Czytaj więcej
 • Do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015
  Dodano: 20/10/2014

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  z dnia 20 października 2014 r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
  będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

  Czytaj więcej
 • Niewiele czasu pozostało na złożenie w ARiMR wniosków aktualizacyjnych o przyznanie pomocy z działania
  Dodano: 20/10/2014

  Tylko do 3 listopada 2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuję wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

  Czytaj więcej
 • Apel do producentów owoców i warzyw
  Dodano: 20/10/2014

  Rolnicy! Zanim oddacie za bezcen to co z takim trudem wytworzyliście, zapoznajcie się z poniższym listem.
  Unia Europejska przeznaczyła na rekompensaty związane z rosyjskim embargiem 125 mln EUR. Każdy może sięgnąć po te pieniądze. Z pierwszej transzy skorzystało ponad dwanaście tysięcy polskich producentów rolnych. Wszyscy, którzy przeszli weryfikację otrzymają w najbliższych dniach należne im kwoty. Od wtorku (21.10.2014 r.) możecie wnioskować o pieniądze z następnej transzy. Unijna oferta skierowana jest do producentów pomidorów, marchwi, kapusty, słodkiej papryki, kalafiorów i brokułów głowiastych, ogórków, korniszonów, grzybów z rodzaju Agaricus, jabłek, gruszek, śliwek, owoców miękkich, winogron stołowych.

  Czytaj więcej
 • 5 zł ratuje 50 kg owoców i warzyw
  Dodano: 16/10/2014

  Z okazji przypadającego 16 października Światowego Dnia Żywności Federacja Polskich Banków Żywności uruchomiła charytatywny sms, z którego dochód będzie przeznaczony na wsparcie Banków Żywności. Wystarczy wysłać SMS o treści Pomagam na numer 75365. Koszt sms to 5 zł + VAT. 5 zł ratuje 50 kg owoców i warzyw.

  Czytaj więcej
 • Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Dodano: 15/10/2014

  Rada Ministrów 14 października  przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  Czytaj więcej
 • Kukurydza, śruty
  Dodano: 15/10/2014

  Kukurydza na kiszonkę już prawie zebrana, teraz trwają zbiory na ziarno. Towaru przybywa, więc ceny z dnia na dzień idą w dół. Inaczej niż na paryskiej giełdzie MATIF, gdzie na ostatnich sesjach kukurydza notuje wzrosty.

  Czytaj więcej
 • 40 lecie DuPont w Polsce
  Dodano: 14/10/2014

  Firma DuPont działa na polskim rynku od 1975 roku, czyli już od 40-tu lat. W tym czasie stale rozwija nie tylko swoją ofertę dla rolnictwa ale również zacieśnia współpracę z producentami rolnymi. Jedną z form współpracy i wymiany wiedzy są Krajowe Konferencje DuPont organizowane nieprzerwanie od 1999 roku.  Z wieloletniego doświadczenia wiadomo, że konferencje te dla producentów rolnych jak i innych osób zawodowo związanych z branżą rolniczą, są jedną z najlepszych i najłatwiejszych możliwości pozyskania aktualnych informacji na temat obowiązujących nowych przepisów oraz najnowszych innowacyjnych technologii w produkcji roślinnej.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 14/10/2014

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 13.10.2014 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,90 do maksymalnie 4,80 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 5,35-6,10 zł/kg.
  W porównaniu z  wynikami sondażu sprzed tygodnia (06.10.2014), cena minimalna za żywiec wzrosła o + 0,10 zł (z 3,80 do 3,90 zł/kg), natomiast cena maksymalna osłabiła się o – 0,20 zł (z 5,00 do 4,80 zł/kg).

  Czytaj więcej