Dzisiaj jest: 31 maj 2016

Zarząd i Komisje Problemowe Pomorskiej Izby Rolniczej (V kadencji)

 • Rośnie ubój trzody chlewnej w UE
  Dodano: 30/05/2016

  Od stycznia do lutego br. liczba ubojów trzody chlewnej w państwach członkowskich UE zwiększyła się o 1,1% w skali roku do 42,7 mln szt. Największe wzrosty zanotowano na Słowacji (+69%), Łotwie (+17%), w Słowenii (+14%), na Węgrzech (+7%) i w Polsce (+6,4% do 3,6 mln szt.). 

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Gdańskiego - 11 maja 2016
  Dodano: 27/05/2016

  Dyskusja na temat zmian w obrocie ziemia zdominowała obrady rady powiatowej PIR w powiecie gdańskim. Głównym celem nowej ustawy o ustroju rolnym (weszła w życie 30 kwietnia 2016 roku) jest wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze.

  Czytaj więcej
 • Pomorska Izba Rolnicza podczas „Majówki z Roltopem”
  Dodano: 25/05/2016

  Pomorska Izba Rolnicza jak co roku wystawiła swój namiot podczas plenarnej imprezy „Majówka z Roltopem” w dniu 22 maja br. w Cedrach Małych. Pracownicy Izby rozdawali promocyjne materiały i gadżety PIR. W namiocie można było porozmawiać o problemach polskiego rolnictwa z Prezesem Zarządu – Panem Zenonem Bistram oraz członkiem Zarządu – Panem Janem Michalskim.

  Czytaj więcej
 • Promocja turystyki odpowiedzialnej w gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych w Polsce
  Dodano: 23/05/2016

  Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki - ECEAT Poland przy współpracy z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’, realizuje projekt pt. „Promocja turystyki odpowiedzialnej w gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych w Polsce". 

  Czytaj więcej
 • Wieści z Sejmowej Komisji Rolnictwa
  Dodano: 21/05/2016

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  19 maja wysłuchała informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju na temat umów TTIP i CETA i oraz ich wpływu na rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy.

  Czytaj więcej
 • Program pomocy dla producentów mleka
  Dodano: 19/05/2016

  Rada Ministrów podjęła uchwały: w sprawie ustanowienia programu pomocy producentom mleka i w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom mleka. Oba dokumenty zostały przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.

  Czytaj więcej
 • Ujemne skutki przezimowania
  Dodano: 18/05/2016

  Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych oszacowano straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz o ulgi i zwolnienia z podatków i innych opłat. Oszacowania szkód dokonują – na wniosek rolnika złożony w urzędzie gminy – komisje powołane przez właściwych terytorialnie wojewodów.

  Zgodnie z danymi przesłanymi przez urzędy wojewódzkie  -  do dnia 13 maja 2016 r. powołanych zostało 785 komisji do oszacowania szkód. Szkody wystąpiły w 21 541 gospodarstwach rolnych na powierzchni 366 726 ha. Straty oszacowano na kwotę 162,3 mln zł.  

  Czytaj więcej
 • Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu nowelizacji ustawy o izbach rolniczych
  Dodano: 16/05/2016

  W dniu 16 maja 2016 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela zostało przekazane Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych do poselskiego (Kukiz’15) projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw, które zostało przyjęte na posiedzeniu KRIR w dniu 10 maja 2016 r.

  Czytaj więcej
 • Bezpośrednio od rolnika
  Dodano: 12/05/2016

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został opracowany rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Aktualnie znajduje się ona na etapie konsultacji publicznych oraz międzyresortowych.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 10/05/2016

  Przyszedł czas na konkretne podwyżki. Wprawdzie nie ma nadal mowy o opłacalności produkcji sprzed dwóch czy trzech lat, jednak przez ostatnie 7 dni ceny wzrosły o 20-30 groszy w oficjalnych cennikach ubojni, a rolnicy twierdzą, że stawki transakcyjne są jeszcze o 10-20 groszy wyższe.

  Czytaj więcej
 • Zatrudnienie cudzoziemca w gospodarstwie rolnym
  Dodano: 29/05/2016

  Poniżej przedstawiamy informacje pomocne w zatrudnieniu cudzoziemców.

  Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 588)

  Czytaj więcej
 • Sejm przegłosował zmiany w ustawie Prawo łowieckie
  Dodano: 27/05/2016

  Nowelizacja określa tryb dokonywania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz ustalania wysokości odszkodowań. Zgodnie z nowelizacją, szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny będą pokrywane przez Skarb Państwa. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta oraz ustalenie wysokości odszkodowania z tego tytułu będzie składany do wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 25/05/2016

  Jednak, co by się w Polsce nie wydarzyło, to i tak ostatnie zdanie należy do Niemców w każdą środę. Do głosu dochodzi też ostatnio spore wahanie kursu złotego względem obcych walut.

  Najlepszy scenariusz meteorologiczny na dzisiaj to obfite opady deszczu późną nocą oraz słońce z wysoką temperaturą w ciągu dnia i wieczorami. Jest wtedy szansa, że tucznik będzie w miarę drogi, a i do koryta będzie mu co wsypać w rozsądnej cenie.

   

  Analiza aktualnych cen tuczników i macior

  Czytaj więcej
 • Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
  Dodano: 22/05/2016

  Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP). W celu realizacji mechanizmu ARR poszukuje dodatkowych powierzchni magazynowych.

  Czytaj więcej
 • Pomorski Piknik Mleczny 2016
  Dodano: 20/05/2016

  Mleko w diecie człowieka jest obecne od ponad 11 000 lat, odkąd naszym przodkom udało się udomowić zwierzęta mlekodajne. O zaletach mleka przekonał się już Hipokrates uważając je za najdoskonalszy i najbardziej kompletny pokarm, jaki stworzyła natura. Jedna szklanka mleka zapewnia, bowiem 28% dziennej dawki wapnia. Jest ono także ważnym źródłem witaminy D i ma wysoką zawartość tryptofanu, kluczowego aminokwasu, który poprawia, jakość snu. 

  Czytaj więcej
 • Ogólnopolski spis gospodarstw rolnych
  Dodano: 19/05/2016

  Od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych  (R-SGR).

  Czytaj więcej
 • Monitoring suszy
  Dodano: 18/05/2016

  Monitoring suszy jest zadaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po ubiegłorocznych doświadczeniach prowadzenia monitoringu suszy dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, w wyniku przeprowadzonych szczegółowych analiz oraz w oparciu o nowe dostępne dane o plonach z ostatnich lat umożliwiających uzyskanie większej dokładności szacowania zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw, ustalone zostały nowe progowe wartości klimatycznego bilansu wodnego, które będą obowiązywały przy określaniu obszaru suszy w 2016 roku.

  Czytaj więcej
 • Kwalifikacje rolnicze
  Dodano: 16/05/2016

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi ws. posiadania wyższego wykształcenia jako niezbędnego do posiadania kwalifikacji rolniczych.

  Ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. nie wprowadziła żadnych zmian w zakresie kwalifikacji rolniczych.

  Czytaj więcej
 • Zmiany ustaw o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
  Dodano: 11/05/2016

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje zmiany ustaw o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

  Czytaj więcej
 • Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii
  Dodano: 09/05/2016

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że dnia 28 kwietnia 2016 r. została podpisana Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Umowę podpisano w trakcie spotkania Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Czytaj więcej