Dzisiaj jest: 1 sierpień 2014
 • Wniosek do Komisji Europejskiej
  Dodano: 01/08/2014

  Minister Marek Sawicki wysłał do komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej Daciana Ciolosa list informujący o stratach, jakie mogą ponieść polscy producenci owoców i warzyw w związku z zapowiedzianym embargiem.

  Czytaj więcej
 • Przyjazna Wieś
  Dodano: 01/08/2014

  Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków Unii Europejskiej.

  Czytaj więcej
 • Weto do ustawy likwidującej nadzór ministerstwa nad odrolnianiem najlepszych gruntów
  Dodano: 30/07/2014

  Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował do ponownego rozpatrzenia przez Sejm nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, likwidująca nadzór ministerstwa rolnictwa nad odrolnianiem najbardziej żyznych gruntów o powierzchni do 5 tys. metrów kwadratowych.  Przyjęcie nowelizacji zagrażałoby ładowi przestrzennemu oraz mogłoby prowadzić do degradacji polskiego krajobrazu.

  Czytaj więcej
 • Ćwierć miliarda złotych do państwowej kasy
  Dodano: 30/07/2014

  W środę 30 lipca br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do kasy państwa 250 mln zł.Na kwotę tę składają się wpłaty za 2 kwartał br. do budżetu Państwa w wysokości 150 mln zł i 100 mln zł na Fundusz Rekompensacyjny.

  Czytaj więcej
 • Aktualne ceny zbóż
  Dodano: 29/07/2014

  Od dwóch dni ceny rzepaku na giełdzie MATIF rosną. Czy ta tendencja utrzyma się dłużej, nie wiadomo – ale dzisiaj krajowy rzepak można sprzedać w cenie 1220 zł/t do 1280 zł/t (w porcie).

  Czytaj więcej
 • Zazielenienie - nowy i obowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich od 2015
  Dodano: 28/07/2014

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013r z 17 grudnia 2013r w art. 43-47 wprowadziło od 2015r nowy obowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich tzw. „zazielenienia”. Sankcje za jego niespełnienie określa rozporządzenie 1306/2013 z tego samego dnia.  Przepisy szczegółowe w naszym kraju są w trakcie opracowywania. Znane są już w większości zasady funkcjonowania zazielenienia w Polsce.

  Czytaj więcej
 • NIK o elektrowniach wiatrowych
  Dodano: 28/07/2014

  NIK ocenia negatywnie proces powstawania lądowych farm wiatrowych w Polsce. Władze gmin decydowały o lokalizacji farm wiatrowych ignorując społeczne sprzeciwy. Budową wielu elektrowni wiatrowych zainteresowane były pełniące funkcje lub zatrudnione w gminach osoby, na których ziemi farmy powstały. Zgody lokalnych władz na lokalizację elektrowni wiatrowych zostały w większości przypadków uzależnione od przekazania na rzecz gminy darowizn przez firmy budujące elektrownie lub sfinansowania przez nie dokumentacji planistycznej.

  Czytaj więcej
 • Okresowa emerytura rolnicza
  Dodano: 27/07/2014

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.
  Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw    (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.

  Czytaj więcej
 • Piknik Drobiowy we Władysławowie oraz Wieprzowy w Gdańsku !!!
  Dodano: 25/07/2014

  Po raz kolejny Pomorska Izba Rolnicza zorganizowała Piknik Drobiowy!
  Odbył się on 12 lipca 2014 roku we Władysławowie w SOLAR BEACH BAR w godzinach od 13.00 do 19.00. Mimo nie najlepszej pogody wszyscy bawili się znakomicie! 

  Czytaj więcej
 • Pozytywna decyzja Brukseli dla farmy wiatrowej Ostaszew
  Dodano: 25/07/2014

  24 lipca 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą dofinansowanie dla dużego projektu pn. "Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o łącznej mocy 40 MW". Koszt przedsięwzięcia to ponad 263 mln zł, z czego wsparcie unijne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 40 mln zł.

  Czytaj więcej
 • SZCZEGÓŁOWY OPIS SYSTEMU PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W POLSCE W LATACH 2015-2020
  Dodano: 01/08/2014

  Nowy system wsparcia bezpośredniego dla rolników w Polsce będzie składał się z następujących elementów:
  1) jednolita płatność obszarowa,
  2) płatność za zazielenienie,
  3) płatność dla młodych rolników,
  4) płatności związane z produkcją,
  5) płatność dodatkowa,
  6) płatności dla małych gospodarstw,
  7) przejściowe wsparcie krajowe.

  Czytaj więcej
 • Komentarz ministra Marka Sawickiego do weta Prezydenta RP
  Dodano: 30/07/2014

  Minister Marek Sawicki żałuje, że prezydent Bronisław Komorowski zawetował nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W opinii ministra Sawickiego prezydent uległ propagandzie PiS-u i mylnie kierował się jedynie kwestią inwestycji w wiatraki.

  Czytaj więcej
 • Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 r.
  Dodano: 30/07/2014

  Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 r.
  Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych1) w 2014 r. przedstawiają się następująco:
  •    zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na 25,7 – 26,8 mln t, tj. o 6% do 10% więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 3% do ponad 7% więcej od średniej z lat 2006-2010;
  •    zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na od 2,6 mln t do 2,7 mln t, tj. o 3% mniej od zbiorów ubiegłorocznych do poziomu ubiegłorocznego oraz więcej – o 22% - 26% od średnich zbiorów z lat 2006-2010;
  •    produkcję warzyw gruntowych ocenia się na 4,2 mln t, tj. o ponad 5% więcej od zbiorów ubiegłorocznych, lecz o ponad 7% mniej od średnich zbiorów z lat 2006-2010;
  •    przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą rekordowe i wyniosą ponad 3,6 mln t, tj. o około 2% więcej od bardzo wysokich zbiorów ubiegłorocznych i o ponad 43% więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010;
  •    zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niespełna 0,6 mln t, tj. o blisko 8% mniej od zbiorów ubiegłorocznych, lecz o około 9% więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010.

  Czytaj więcej
 • KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada
  Dodano: 29/07/2014

  W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR, przy którym przekazana została opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Zarząd KRIR występował przeciwko nakładaniu kosztów finansowych na właścicieli zwierząt), resort rolnictwa przekazał następujące wyjaśnienia.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 29/07/2014

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 28.07.2014 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 4,30 do maksymalnie 5,40 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 5,95-6,60 zł/kg.

  Czytaj więcej
 • Masz krowy? Będziesz miał dopłaty!
  Dodano: 28/07/2014

  Już wkrótce, zaraz po zakończeniu konsultacji z Brukselą, w Polsce zacznie obowiązywać nowa zasada: „Masz krowy? Będziesz miał dopłaty”. Małe stada krów i bydła – do 30 sztuk – otrzymają unijne wsparcie: od ponad 400 do 600 zł rocznie do każdego zwierzęcia.

  Czytaj więcej
 • Tylko do 31 lipca
  Dodano: 27/07/2014

  Od 2 czerwca do 31 lipca 2014 r. można składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia z działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne". Z takiej pomocy korzystają najczęściej rolnicy, którzy prowadzą działalność na słabych jakościowo gruntach i otrzymują niskie plony, a co z tego wynika mierne dochody. Do połowy lipca do ARiMR trafiło 435 wniosków o takie wsparcie.

  Czytaj więcej
 • Zwiększenie budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013
  Dodano: 27/07/2014

  Komisja Europejska zaakceptowała przesunięcie środków finansowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w celu zwiększenia budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” o 200 mln euro.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Tczewskiego
  Dodano: 25/07/2014

  12 lipca br. w stanicy myśliwskiej przy lesniczówce w Bukowscu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Tczewskiego. Pan Jerzy Murzydło Przewodniczący Rady przywitał zaproszonych gości

  Czytaj więcej
 • Dożynki Prezydenckie 2014
  Dodano: 24/07/2014

  Dożynki to polski sposób na podziękowanie rolnikom za chleb, za plony i owoce ich całorocznej pracy. Jest to niezwykle ważne wydarzenie wieńczące ogromny trud włożony przez rolników podczas ostatnich żniw. Święto, mające swój rodowód jeszcze w czasach średniowiecznych, jest podziękowaniem za tegoroczne zbiory i jednocześnie prośbą o pomyślność przyszłych.

  Czytaj więcej