Dzisiaj jest: 3 wrzesień 2014
 • Aktualne ceny zbóż
  Dodano: 02/09/2014

  Koniec tygodnia przyniósł lekkie ożywienie na rynku zbożowym, a to głównie związane było z zakupem w portach pszenicy konsumpcyjnej o 11,5% zawartości białka. Zakupy żyta w portach są niewielkie, pozostałe zboża natomiast sprzedają się ciężko – realizowane są tylko wcześniej podpisane kontrakty.
  W portach podstawiane są też barki po łubin, który kupowany jest w cenie 950 zł/t do 1000 zł/t. Oczywiście cena uzależniona jest od jakości towaru.

  Czytaj więcej
 • Nadzwyczajne wsparcie sektora owoców i warzyw
  Dodano: 02/09/2014

  Komisja Europejska ogłosiła 30 sierpnia 2014 r. pakiet stabilizujący rynek owoców i warzyw w związku z wprowadzonym przez Rosję embargiem. Wdrażany jest on przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014.

  Czytaj więcej
 • ARR apeluje do producentów owoców i warzyw
  Dodano: 01/09/2014

  Agencja Rynku Rolnego apeluje  do Producentów owoców i warzyw o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolejnych przez tych , którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcia.

  Czytaj więcej
 • Informacja w związku z notą prasową KE z dnia 28 sierpnia 2014 r. dotyczącą pakietu środków wsparcia rynku mleka
  Dodano: 31/08/2014

  W związku z działaniami Polski na forum UE związanymi z wprowadzeniem przez Federację Rosyjską embarga na przetwory mleczarskie, Komisja Europejska w dniu 28 sierpnia 2014 r. poinformowała, że zamierza wprowadzić następujące mechanizmy stabilizujące zaistniałą sytuację:
  •    uruchomienie programu dopłat do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku,
  •    uruchomienie programu dopłat do prywatnego przechowywania wybranych gatunków serów,
  •    przedłużenie do końca roku kalendarzowego możliwości prowadzenia interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

  Czytaj więcej
 • Jubileuszowe targi i piosenka biesiadna w Starym Polu
  Dodano: 31/08/2014

  Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne w Starym Polu to impreza promocyjno-doradcza dla rolnictwa, ogrodnictwa i obszarów wiejskich w rejonie Żuław i Powiśla, jedna z największych na północy Polski, gromadząca przedstawicieli branży ogrodniczej i producentów zbóż. Tegoroczne jubileuszowe jesienne spotkanie odbędzie się w dniach 13-14 września 2014 r. Nie zabraknie też Staropolskiego Przeglądu Piosenki Biesiadnej. Targom towarzyszą Samorządowo-Diecezjalne Dożynki Województwa Pomorskiego.

  Czytaj więcej
 • O rosyjskim embargu w Sejmie RP
  Dodano: 28/08/2014

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki przedstawił 28 sierpnia  w Sejmie RP informacje o działaniach podejmowanych w związku z rosyjskim embargiem na owoce i warzywa.
  - Już 31 lipca br. poinformowałem Komisje Europejską o możliwych stratach polskich producentów owoców i warzyw, jakie mogą oni ponieść w skutek zapowiedzianego od 1 sierpnia embarga na te produkty wprowadzanego przez Federację Rosyjską – powiedział szef resortu rolnictwa z mównicy sejmowej.

  Czytaj więcej
 • ARiMR zapowiada - będzie trzeba dokonać aktualizacji wniosków o przyznanie pomocy z działania
  Dodano: 27/08/2014

  21 sierpnia 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W najbliższych dniach rozporządzenie zostanie opublikowane i wejdzie w życie w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

  Czytaj więcej
 • Pomorskie Samorządowo-Diecezjalne Dożynki
  Dodano: 27/08/2014

  Samorządowo-Diecezjalne Dożynki Województwa Pomorskiego odbędą się 14 września 2014 r. Starym Polu. Świętowanie rozpocznie się mszą święta na terenie oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Uroczystości zakończą koncerty zespołów Aram i Trabanda.

  Czytaj więcej
 • Skup mleka w Polsce w okresie IV - VII 2014
  Dodano: 26/08/2014

  W miesiącach kwiecień – lipiec 2014 do podmiotów skupujących dostarczono ok. 3,68 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 26.08.2014 r.).

  Czytaj więcej
 • Szkolenia i warsztaty - Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego
  Dodano: 25/08/2014

  Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w konsorcjum z Krajową Radą Izb Rolniczych rozpoczyna od 11 września 2014 roku realizację projektu „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboże, owoce, mięso, mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej” w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

  Czytaj więcej
 • Szkolenie dla nauczycieli szkół sektora rolno-spożywczego
  Dodano: 02/09/2014

  W dniach 09-10 września 2014 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu odbędzie się szkolenie nt. „Przetwórstwo surowców rolniczych  na poziomie gospodarstwa”  na które serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół sektora rolno-spożywczego zajmujących się problematyką przetwórstwa i związanych z tą działalnością wymagań prawa żywnościowego w zakresie zapewnienia jakości i  bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

  Czytaj więcej
 • Prezes AR i MR informuje
  Dodano: 01/09/2014

  W  terminie od 5 września 2014 r. do 3 listopada 2014 r. należy dokonać aktualizacji danych zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy złożonych w 2011 r., 2012 r. lub w 2013 r. w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zawierających zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu wojewódzkiego na dzień 23 lipca 2014 r., w sprawach które nie zostały zakończone przed dniem 4 września 2014 r. tj. nie doręczono wnioskodawcy pisma o odmowie przyznania pomocy przed dniem 4 września 2014 r.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 01/09/2014

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 01.09.2014 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 4,30 do maksymalnie 5,40 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 5,95-6,60 zł/kg.

  Czytaj więcej
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
  Dodano: 31/08/2014

  W dniu 27 sierpnia br. opublikowane zostało w rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U z 2014 r. poz. 1137 ).

  Czytaj więcej
 • Wieści z Sejmowej Komisji Rolnictwa
  Dodano: 28/08/2014

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  27 sierpnia  rozpatrzyła informację Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia na temat stanu prac nad przygotowaniem nowych przepisów o dopuszczalnych normach zanieczyszczeń WWA w żywności w związku z wejściem z dniem 1 września br. nowych przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.

  Czytaj więcej
 • Dzień Ziemniaka w Lubaniu
  Dodano: 28/08/2014

  Na Dzień Ziemniaka do Lubania koło Kościerzyny zaprasza 2 września 2014 r. w godz. 10-13 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku (Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa).

  Czytaj więcej
 • Dzień Kukurydzy w Lubaniu
  Dodano: 27/08/2014

  W Lubaniu koło Kościerzyny, 11 września 2014 r. będzie miał miejsce Dzień Kukurydzy. Na poletkach demonstracyjnych zaprezentowane zostaną jej 54 odmiany. Odwiedzający mogą poszerzyć wiedzę o odmianach, plonowaniu, uprawie, ochronie tej coraz popularniejszej rośliny.

  Czytaj więcej
 • Będą szkolić rolników
  Dodano: 26/08/2014

  Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zaprasza rolników
  do udziału w projekcie szkoleniowym pt. „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony”.

  Czytaj więcej
 • Więcej środków pieniężnych na Modernizację Gospodarstw Rolnych PROW 2007-2013
  Dodano: 26/08/2014

  Komisja Europejska zaakceptowała przesunięcie środków finansowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w celu zwiększenia budżetu działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" o 200 mln euro.

  Czytaj więcej
 • Instrukcja dla grup producentów - jak przekazać warzywa i owoce do Banków Żywności
  Dodano: 25/08/2014

  Instrukcja dla grup producentów - jak przekazać warzywa i owoce do Banków Żywności
  Grupy Producentów i ich  zrzeszenia oraz rolnicy indywidualni, w sytuacji kryzysowej mogą korzystać z europejskiego mechanizmu wycofywania warzyw i owoców, do czego zachęca również  Komisja Europejska. Jak przekazać produkty do Banków Żywności - skrótowa instrukcja. Instrukcja dla rolników indywidualnych jest w przygotowaniu ARR.

  Czytaj więcej