Dzisiaj jest: 5 marzec 2015

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015

 • Aktualne ceny zbóż
  Dodano: 04/03/2015

  Na krajowym rynku ceny zbóż cały czas utrzymują tendencję  spadkową. 27.02.2015 za pszenicę konsumpcyjną 12,5% białka płacono w portach 770-780 zł/t, za pszenicę 11,5% białka - 730-740 zł/t. Pszenżyto można sprzedać w cenie 580-600 zł/t. Trudniej jest sprzedać jęczmień, a na zakup żyta już od dłuższego czasu nie ma chętnych. Rzepak cały utrzymuje cenę 1500 zł/t - loco magazyn sprzedającego.

  Czytaj więcej
 • Rzepak
  Dodano: 04/03/2015

  Spokojnie już było. Po stabilizacji notowań pozostało wspomnienie, producenci coraz głośniej mówią o swoich obawach o stan ozimin, a raporty o spadku produkcji podgrzewają atmosferę na rynku. I chociaż marzec przyniósł korektę, to raczej długo jej nie utrzyma, bo z reguły im bliżej wiosny, tym silniej rzepak drożeje.

  Czytaj więcej
 • Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
  Dodano: 03/03/2015

  Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że Komisja Europejska przedłożyła  projekt rozporządzenia uruchamiającego mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny z zastosowaniem ustalonych z góry stawek dopłat.

  Czytaj więcej
 • Nowe zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.
  Dodano: 02/03/2015

  Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa modyfikuje zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 02/03/2015

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 02.03.2015 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,70 do maksymalnie 4,80 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 5,10-6,00 zł/kg.

  Czytaj więcej
 • Wnioski o płatności obszarowe przez Internet - pomoże je wypełnić doradca z ODR
  Dodano: 01/03/2015

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową aplikację internetową e-wniosek służącą do ubiegania się o płatności obszarowe. Zostanie ona udostępniona 15 marca 2015 r. na portalu Agencji. Żeby mogła z niej skorzystać jak największa rzesza rolników,  ARiMR podpisała porozumienie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,  które umożliwia wypełnianie e-wniosków przez uprawnionych doradców.

  Czytaj więcej
 • Aktualny skup mleka w Polsce
  Dodano: 26/02/2015

  W miesiącach kwiecień 2014 r. – styczeń 2015 r. do podmiotów skupujących dostarczono ok. 8,85 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 26.02.2015 r.).

  Czytaj więcej
 • Wieprzowina
  Dodano: 26/02/2015

  Większy handel i wyższe ceny, na zachodzie Europy rynek wieprzowiny wciąż w dużo lepszej kondycji niż nasz. Gotowość Unii do uruchomienia dopłat do prywatnego przechowalnictwa, to jedno, a ich uruchomienie to drugie. Zakłady z dużą rezerwą czekają na konkrety, a zmiany nadal dokonują się pod dyktando mizernego popytu i dużej podaży.

  Czytaj więcej
 • W sprawie wyroku Sądu Unii Europejskiej za nieprawidłowości w PROW w latach 2004-2006
  Dodano: 25/02/2015

  W dniu 25 lutego 2015 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie T-257/13, oddalający skargę Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji 2013/123/UE z dnia 26 lutego 2013 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w części wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez Rzeczpospolitą Polską dotyczące rent strukturalnych.

  Czytaj więcej
 • Aktualny stan prac resortu rolnictwa dot. sprzedaży bezpośredniej
  Dodano: 24/02/2015

  Projekt rozporządzenia w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych był przedmiotem uzgodnień m.in. z innymi resortami. W ramach tych uzgodnień Minister Spraw Zagranicznych zgłosił uwagę, iż przyjęty w projektowanym rozporządzeniu katalog środków spożywczych wykracza poza zakres pojęcia surowców użytego na gruncie rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, który przewiduje możliwość sprzedaży w ramach dostaw bezpośrednich produktów przetworzonych takich jak np.: marynaty warzywne, kiszone środki spożywcze, dżemy, soki, zupy, pieczywo.

  Czytaj więcej
 • Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych i Rolniczych w województwie pomorskim
  Dodano: 04/03/2015

  Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych i Rolniczych w województwie pomorskim
  W oparciu o wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDO) została stworzona „Lista Zalecanych Odmian Roślin do Uprawy”

  Czytaj więcej
 • Zboża
  Dodano: 03/03/2015

  W zestawieniu tygodniowym lekkie wzrosty, ale bilans miesięczny na minusie. Handel na rynku zbóż jest teraz bardzo trudny, dużo sprzedających ziarno i mało kupujących.

  Czytaj więcej
 • Trwa wypłata płatności bezpośrednich, dopłat ONW i wsparcia z
  Dodano: 03/03/2015

  Do 2 marca 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 12 mld zł w ramach dopłat bezpośrednich za 2014 r. Pieniądze te trafiły na konta bankowe 1,24 mln rolników.

  Czytaj więcej
 • Biopaliwa po nowemu?
  Dodano: 02/03/2015

  Miliardy euro wydane na wspieranie produkcji biopaliw, a europosłowie chcą z nich rezygnować. Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego proponuje, by za 5 lat 10% energii w transporcie pochodziło ze źródeł odnawialnych, w tym - 6 % z biopaliw.

  Czytaj więcej
 • Od 1 marca 2015 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytury/renty rolniczej
  Dodano: 01/03/2015

  W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2014 r., które wyniosło 3.942 zł 67 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2015 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu części uzupełniającej emerytury albo renty rolniczej.

  Czytaj więcej
 • Paliwa
  Dodano: 01/03/2015

  Wyhamowały hurtowe podwyżki cen ropy, wyhamowały i stawki na stacjach benzynowych. Bo chociaż kierunek wciąż ten sam, czyli w górę, to skala wzrostów już zdecydowanie skromniejsza.

  Czytaj więcej
 • Spotkanie zastępcy szefa KPRP z przedstawicielami Izb Rolniczych
  Dodano: 26/02/2015

   W czwartek 26 lutego  zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewicz spotkał się z przedstawicielami Izb Rolniczych, w tym Krajowej Rady Izb Rolniczych. Rozmawiano nt. poszerzenia możliwości sprzedaży bezpośredniej produktów wytworzonych przez rolników.
   

  Czytaj więcej
 • Zwrot podatku akcyzowego - do 28 lutego należy składać wnioski!
  Dodano: 25/02/2015

  Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
  •    w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
  •    w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r. 

  Czytaj więcej
 • Nawozy
  Dodano: 25/02/2015

  Bez przerw technicznych i braku surowców - jednym słowem nawozów jest pod dostatkiem. Za to zdecydowanie mniej nabywców. Dlatego sprzedawcy kuszą upustami i rabatami. Kupując u stałego dostawcy można zaoszczędzić nawet do 100 złotych na tonie, ale ceny nawozów są tak wysokie, że rolnicy wciąż kupują zaledwie połowę lub nawet jedną trzecią tego, co jeszcze kilka lat temu.

  Czytaj więcej
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie
  Dodano: 24/02/2015

  Rada Ministrów przyjęła 24 lutego projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie, przedłożony przez ministra środowiska.

  Czytaj więcej