Dzisiaj jest: 8 luty 2016

Zarząd i Komisje Problemowe Pomorskiej Izby Rolniczej (V kadencji)

 • Konsultacje w zakresie zazielenienia
  Dodano: 07/02/2016

  Uprzejmie przypominamy, że do dnia 8 marca 2016 r. Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w zakresie doświadczeń z pierwszego roku wdrażania praktyk zazielenienia w ramach systemu płatności bezpośrednich.

  Czytaj więcej
 • Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny
  Dodano: 04/02/2016

  Informujemy, iż w dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane w dniu 3 lutego 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych(Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kartuskiego
  Dodano: 04/02/2016

  W dniu 27.01.2016 r w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kartuskiego. Głównym tematem spotkania było zainicjowanie powstania rynku sprzedaży produktów lokalnych i tradycyjnych w Kartuzach, ul. Dworcowa. Goścmi spotkania byli: Zenon Bistram - Prezes PIR,

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 02/02/2016

  Co do liczby tuczników na rynku opinie są podzielone. W części wschodniej ubojnie raczej nie narzekają na ilość dostępnych zwierząt, za to na zachodzie mówi się że jest ich " tak akurat ". Natomiast jeśli chodzi o handel mięsem, stanowisko jest jedno dla całego kraju: "Od głowy do szynki nic nie idzie". Stąd raczej nie powinniśmy się spodziewać w najbliższym czasie podwyżek cen świń - wręcz odwrotnie, zakłady mogą próbować lekko je opuszczać.

  Na pewno umacniająca się złotówka i zakończenie przyjmowania wniosków do prywatnego przechowalnictwa wieprzowiny mogą im w tym pomóc.

  Czytaj więcej
 • Wnioski o zwrot podatku akcyzowego
  Dodano: 01/02/2016

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

  Czytaj więcej
 • Ważny termin dla płatników składek w KRUS
  Dodano: 31/01/2016

  KRUS przypomina, że termin opłacenia kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników w gospodarstwach 6 i więcej hektarów przeliczeniowych oraz za domowników w gospodarstwach stanowiących samoistne działy specjalne upływa z dniem 31 stycznia 2016 r. Z uwagi na to, że 31 stycznia w br. przypada w niedzielę, ostateczny termin uregulowania składek mija 1 lutego br.

  Czytaj więcej
 • KRUS apeluje - chrońmy się przed zatruciem tlenkiem węgla!
  Dodano: 27/01/2016

  W sezonie grzewczym odnotowuje się w Polsce ok. 4 tys. zatruć tlenkiem węgla; w ich wyniku życie traci ok. 100 osób. Wśród poszkodowanych nie brakuje mieszkańców wsi.

  Czytaj więcej
 • Są pieniądze na dopłaty do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych
  Dodano: 25/01/2016

  ARiMR 22 stycznia 2016 r. przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w I kwartale 2016 r., tym samym podmioty zainteresowane zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach wnioski kredytowe. Po podpisaniu ustawy budżetowej na 2016 r. Agencja będzie mogła zwiększyć bankom środki na cały 2016 r.

  Czytaj więcej
 • Zwrot podatku akcyzowego w 2016
  Dodano: 24/01/2016

  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  Czytaj więcej
 • Informacja nt. realizacji płatności bezpośrednich za 2015 rok
  Dodano: 21/01/2016

  W okresie od 16 października do 30 listopada 2015 r., z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich wypłacono 2,68 mld zł dla ok. 1,071 mln rolników. Zaliczki, w wysokości 50%, były wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Kwidzyn
  Dodano: 05/02/2016

  W dniu 27.01.2016 roku w Urzędzie Gminy w Kwidzynie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Kwidzyn.

  Wśród zaproszonych gości w posiedzeniu uczestniczyli: Członkowie Rady Powiatowej PIR, Wiesław Burzyński – Wice Prezes Zarządu PIR, Lech Kolaska – Członek Zarządu PIR,

  Czytaj więcej
 • WALNE ZGROMADZENIE POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
  Dodano: 04/02/2016

  Realizując wniosek II Walnego Zgromadzenia PIR z dnia 14.12.2015 roku, Zarząd zwołał na dzień 29.01.2016 roku, kolejne III Walne Zgromadzenie V Kadencji.

  Przybyli do siedziby biura PIR W Pruszczu Gdańskim, niemalże w pełnym składzie, Przewodniczący i Delegaci ze wszystkich powiatów, poinformowali o bieżącej działalności oraz zgłaszali pojawiające się problemy.

  Czytaj więcej
 • Nowa, preferencyjna linia kredytowa
  Dodano: 03/02/2016

  W przyjętym 1 lutego br. przez Radę Ministrów rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaakceptowane zostało utworzenie nowej, preferencyjnej linii kredytowej. Będzie to forma kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie.

  Czytaj więcej
 • Trwa realizacja płatności bezpośrednich za 2015 rok
  Dodano: 01/02/2016

  Od 1 grudnia ub.r. do 1 lutego 2016 roku ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 2,95 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe ok. 746 tys. rolników.

  Czytaj więcej
 • Agencja Nieruchomości Rolnych podsumowała 2015 rok
  Dodano: 31/01/2016

  Agencja Nieruchomości Rolnych w 2015 roku sprywatyzowała prawie 85,3 tys. ha, w tym sprzedała około 76,7 tys. ha, oraz wpłaciła do państwowej kasy ponad 1,85 mld zł. 

  Czytaj więcej
 • ARiMR uruchamia pomoc dla rolników na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"
  Dodano: 28/01/2016

  Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego. Ten rodzaj pomocy należy do poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" i jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin i zasady przyznawania takiej pomocy zostały podane do  publicznej wiadomości 29 grudnia 2015 r. przez Prezesa ARiMR Daniela Obajtka w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 26/01/2016

  W środę Niemcy utrzymali cenę swoich tuczników na poziomie 1,31 euro/kg, dzień później Duńczycy także nie zdecydowali się na podwyżkę. Mimo to w Polsce ceny rosną. Żywiec umocnił się przez tydzień średnio o 12 groszy, klasa E na wbc o 15 groszy. 

  Czytaj więcej
 • POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ PIR POWIATU STAROGARDZKIEGO
  Dodano: 25/01/2016

  Dnia 20 stycznia 2016r. w zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Starogardzkiego. Otwarcia posiedzenia i przywitanie zaproszonych gości dokonał pan Lech Kolaska Przewodniczący Rady Powiatowej PIR. 

  Czytaj więcej
 • Szkolenie zorganizowane przez Radę Powiatową PIR Powiatu Kościerskiego
  Dodano: 22/01/2016

  W dniu 13 stycznia 2016r. w sali GOKSiR w Nowej Karczmie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Radę Powiatową PIR Powiatu Kościerskiego wraz z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. 

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 20/01/2016

  Ceny świń rosną. Już pod koniec ubiegłego tygodnia ubojnie podniosły swoje cenniki w ślad za środową podwyżką w Niemczech rzędu 0,03 euro/kg oraz wysokiego kursu euro. Wszystko to miało jednak miejsce, kiedy euro kosztowało około 4,36 zł.

  Czytaj więcej