Dzisiaj jest: 7 październik 2015

Zarząd i Komisje Problemowe Pomorskiej Izby Rolniczej (V kadencji)

 • Będą podwyżki dla lekarzy weterynarii
  Dodano: 06/10/2015

  W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. w wojewódzkich inspektoratach weterynarii zaplanowano kwoty na podwyżki w wysokości ogółem 6.116.000 zł, natomiast w powiatowych inspektoratach weterynarii w kwocie ogółem 12.308.000 zł, co daje średnio na etat w wojewódzkich inspektoratach weterynarii wzrost o 290 zł brutto miesięcznie, a w powiatowych inspektoratach weterynarii wzrost średnio o 262 zł brutto miesięcznie. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do właściwego wojewody.

  Czytaj więcej
 • Nowe Programy NFOŚiGW
  Dodano: 06/10/2015

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza zmiany w ofercie programów priorytetowych. W III kwartale 2015 r. zostaną uruchomione nabory wniosków do programów Prosument, Kawka, Lemur i E-Kumulator.

  Czytaj więcej
 • Komunikat w sprawie planowanych stawek płatności bezpośrednich na 2015 r. oraz zaliczek na poczet tych płatności
  Dodano: 05/10/2015

  W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające wypłatę w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

  Czytaj więcej
 • Na ratunek przyrodzie: Europie trzeba determinacji, żeby powstrzymać utratę bioróżnorodności do roku 2020
  Dodano: 05/10/2015

  Śródokresowy przegląd strategii ochrony bioróżnorodności: mimo postępów w wielu dziedzinach, nadal pilnie potrzeba zdwojenia wysiłków państw UE na rzecz realizacji strategii w celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej do roku 2020.

  Czytaj więcej
 • Nowe stawki dopłat do materiału siewnego w 2016 r.
  Dodano: 01/10/2015

  Popierając wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej i innych izb rolniczych Zarząd KRIR wystąpił 9 września 2015 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podwyższenie w związku z trwającymi w całym kraju skutkami klęski suszy o 50% stawek dopłat do powierzchni upraw obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

  Czytaj więcej
 • Benzyna i ON w dół na stacjach paliw ale w hurcie ON podrożał i przewyższył cenę PB-95
  Dodano: 01/10/2015

  Według dzisiejszych danych e-Petrol.pl, w ostatnim tygodniu (notowania co środę) na stacjach paliw lekko taniały wszystkie dostępne paliwa za wyjątkiem autogazu. Benzyna i olej napędowy  potaniały średnio w kraju w przedziale od 2 do 6 gr/l, podczas gdy LPG podrożał o 2 gr/l (pierwszy raz od 6 tygodni). Cena oleju napędowego osiągnęła poziom najniższy od lata 2010 roku (według danych ze stacji paliw zbieranych przez e-Petrol). I to na razie może być koniec przecen ON, ponieważ w hurcie (PKN Orlen) olej napędowy podrożał, w skali tygodnia, o 4 gr/l.

  Czytaj więcej
 • III Pomorskie Forum Rolnicze za nami
  Dodano: 01/10/2015

  W dniu 28 września 2015 roku Wejherowskim Centrum Kultury odbyło się III Pomorskie Forum Rolnicze. Była to już kolejna edycja tego wydarzenia organizowanego wspólnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Czytaj więcej
 • Rzepak
  Dodano: 30/09/2015

  Pszenica wytyczyła ścieżkę spadków, a rzepak nią podążył. I nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że pszenica może odnotować rekordowe zbiory, a w kwestii rzepaku na razie się na to nie zanosi.

  Czytaj więcej
 • Bezpieczne postępowanie z saletrą amonową
  Dodano: 28/09/2015

  Przypominamy, że azotan amonu (saletra amonowa) należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych zabezpieczonych od strony podłoża przedprzenikaniem wilgoci. Nie wskazane jest jej przechowywanie pod wiatami i na składowiskach.

  Czytaj więcej
 • Zmiana przepisów dotyczących rynku owoców i warzyw, rynku chmielu oraz rynku wina
  Dodano: 27/09/2015

  W dniu 3 października 2015 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. 2015 poz. 1419), która wprowadzi istotne zmiany do ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno. „Ustawa o rynkach” w nowym brzmieniu wniesie zmiany w kompetencjach Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

  Czytaj więcej
 • Ostatnia szansa na skorzystanie z pomocy w ramach PO RYBY 2007 - 2013
  Dodano: 06/10/2015

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizuje jeszcze jeden nabór wniosków o przyznanie pomocy z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013". Od 22 października 2015 r. do 4 listopada 2015 r. będzie można ubiegać się o przyznanie dofinansowania na operacje w ramach środka 1.4 "Rybactwo przybrzeżne".

  Czytaj więcej
 • Aktualne ceny zbóż
  Dodano: 05/10/2015

  Od poniedziałku nowe wyższe ceny zakupu zbóż w portach.

  Pszenica 14% białka – cena w  portach Gdańsk-Gdynia - 740 PLN, realizacja bieżąca, w opcji kupującego.

  Czytaj więcej
 • Rozkładanie na raty kar za przekroczenie kwot – zmiana w przepisach
  Dodano: 05/10/2015

  1 października 2015 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

  Czytaj więcej
 • Znany jest kurs według którego mogą być obliczane stawki tegorocznych dopłat bezpośrednich
  Dodano: 01/10/2015

  Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, który może być stosowany przy ustalaniu stawek płatności bezpośrednich za rok 2015. W Polsce wynosi on 4,2448 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.

  Czytaj więcej
 • Nowe możliwości sprzedaży bezpośredniej - minister podpisał rozporządzenie
  Dodano: 01/10/2015

  W czwartek, 1 października br. Minister Marek Sawicki podpisał rozporządzenie rozszerzające możliwości sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego.

  Czytaj więcej
 • Zgłoś nominację do tytułu ,,Miejsca Roku” Trzech Znaków Smaku
  Dodano: 01/10/2015

  eśli jesteś właścicielem Miejsca, w którym można kupić produkty regionalne lub tradycyjne z unijnym oznaczeniem ChNP, ChOG, GTS?, a może któryś z tych produktów znajduje się w menu Twojej restauracji, pubu, kawiarni lub gospodarstwa agroturystycznego to zachęć innych do próbowania produktów z oznaczeniem i odwiedzenia Twojego Miejsca – zgłoś je w konkursie na Miejsce roku i wygraj voucher na sprzęt kuchenny o wartości 5000 zł, 2000 zł lub 1000 zł – Ty decydujesz, czego potrzebujesz w swojej kuchni!

  Czytaj więcej
 • Polski handel mięsem, żywcem oraz przetworami mięsnymi w i połowie 2015 r.
  Dodano: 30/09/2015

  W I połowie 2015 r. saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 1 mld 258 mln EUR. Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny, i ukształtował się na poziomie 319,4 mln EUR. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 191,8 tys. ton (wzrost o 7,2%), a jego wartość ukształtowała się na poziomie 330,2 mln EUR (spadek o 3,6%). 

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 30/09/2015

  W ubiegłym tygodniu ostrzegaliśmy przed nerwowymi ruchami producentów żywca i masową sprzedażą tuczników w obawie przed kolejnymi obniżkami, niestety na próżno. Z rozmów z przedstawicielami zakładów mięsnych i ubojni, ale też firm pośredniczących wynika jasny przekaz: rolnicy (szczególnie ci mniejsi) ruszyli gwałtownie z odstawą świń, zapełniając punkty skupu zwierzętami, co musiało wzmocnić efekt środowych (23.09.br.) spadków w Niemczech.

  Czytaj więcej
 • Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – aktualne wyzwania i kierunki rozwoju
  Dodano: 28/09/2015

  Zajmują 93% powierzchni Polski i dysponują niezliczonymi zasobami w postaci produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych, posiadają olbrzymie możliwości do wykorzystania walorów turystycznych i rekreacyjnych, energii odnawialnej, czy rozwiązań ekologicznych. Obszary wiejskie mają ogromny potencjał gospodarczy, jednak, jak każda przedsiębiorczość, wymagają twórczego i innowacyjnego podejścia, a także… pieniędzy.

  Czytaj więcej
 • Fotorelacja z Pikniku Mlecznego 2015
  Dodano: 25/09/2015

  20 września 2015 roku podczas XVIII Kaszubskiej Jesieni Rolniczej i Dożynek Diecezji Pelplińskiej w Lubaniu Pomorska Izba Rolnicza zorganizowała Piknik Mleczny.

  Czytaj więcej