Dzisiaj jest: 20 listopad 2014
 • Copa – Cogeca informuje
  Dodano: 19/11/2014

  Copa-Cogeca apeluje do Komisji Europejskiej o szybsze zatwierdzenie programów rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ w przeciwnym wypadku proces może przeciągnąć się do maja 2015 r., przez co rolnicy, właściciele lasów i spółdzielnie nie będą w stanie planować przyszłych działań

  Czytaj więcej
 • Wzrost cen gruntów rolnych w III kw. 2014
  Dodano: 19/11/2014

  Średnia cena gruntów rolnych w III kwartale 2014 r. wyniosła 24 670 zł za 1 ha. Oznacza to, że w odniesieniu do II kwartału 2014 roku nastąpił wzrost średniej ceny o 1081 zł tj. 4,6%, natomiast porównując III kwartał bieżącego roku do III kwartału roku ubiegłego, to obserwujemy wzrost ceny o 2714 zł tj. o 12,4%.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 18/11/2014

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 17.11.2014 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,75 do maksymalnie 4,60 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 5,10-5,85 zł/kg.

  Czytaj więcej
 • Szkolenia chemizacyjne
  Dodano: 18/11/2014

  Okres jesienno-zimowy jest czasem ograniczonych prac polowych, w którym to zachęcamy stosujących środki ochrony roślin do pogłębiania wiedzy w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa, a w szczególności do udziału w szkoleniach uprawniających do wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin.

  Czytaj więcej
 • Polskie rolnictwo XXI wieku – jak budować przewagę konkurencyjną?
  Dodano: 16/11/2014

  W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej 13 listopada br. odbyła się konferencja prasowa „Polskie rolnictwo XXI wieku – jak budować przewagę w konkurencji?”, w której udział wzięli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, kierownik Zakładu Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Dr hab. Paweł Czechowski oraz Katarzyna Oponowicz ze Związku Polskie Mięso i Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby Mleka.

  Czytaj więcej
 • Parlament Europejski chce trwałych podstaw prawnych, by zakazać upraw GMO
  Dodano: 16/11/2014

  Członkowie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przegłosowali zmiany do czerwcowej propozycji Rady UE w sprawie nowelizacji dyr. 2001/18/WE[1] , które mają określać nowe zasady wprowadzania zakazów upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie przez państwa członkowskie.

  Czytaj więcej
 • Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o działaniach w celu poszukiwania nowych rynków zbytu w związku z rosyjskim embargiem
  Dodano: 13/11/2014

  Federacja Rosyjska od wielu lat jest ważnym odbiorcą polskiej żywności, największym spoza Unii Europejskiej. W roku 2013 polski eksport do Rosji wyniósł 1 252 mln euro (wzrost o 19% w stosunku do roku poprzedniego), co stawiało Rosję na 3. miejscu w polskim eksporcie rolno-spożywczym, po Niemczech i Wielkiej Brytanii.

  Czytaj więcej
 • Znamy kolejność przysługiwania pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
  Dodano: 13/11/2014

  W dniu 23 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. 2014 r., poz. 904), a 04.09.2014 r. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1137).

  Czytaj więcej
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014
  Dodano: 12/11/2014

  Rada Ministrów przyjęła  12 listopada projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014, przedłożony przez ministra zdrowia.
  Projekt nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników przedłuża na kolejny okres, czyli na lata 2015 i 2016, obecnie obowiązujące reguły dotyczące wysokości i sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników.

  Czytaj więcej
 • Pomorska Konferencja Pszczelarska
  Dodano: 12/11/2014

  W sobotnie przedpołudnie 8 listopada br. grono osób związanych z pszczelarstwem zawitało do Pomorskiego Centrum Pszczelarskiego w Lubaniu k/Kościerzyny, gdzie odbyła się POMORSKA KONFERENCJA PSZCZELARSKA pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego, zorganizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

  Czytaj więcej