Dzisiaj jest: 4 wrzesień 2015

Zarząd i Komisje Problemowe Pomorskiej Izby Rolniczej (V kadencji)

 • Kukurydza
  Dodano: 03/09/2015

  Im bliżej żniw, tym niższe ceny. Ale nie w tym roku. Spadki owszem zagościły, ale jedynie na światowym rynku. W kraju wciąż jest drogo, a do spotkania w pół drogi kupujących i producentów dochodzi niezwykle rzadko. O czym mowa? O kukurydzy, która z dnia na dzień coraz mocniej okopuje się na pozycji lidera wśród towarów deficytowych. Wszystkiemu winna susza, która dosłownie zdziesiątkowała uprawy.

  Czytaj więcej
 • JASNOGÓRSKIE DOŻYNKI A.D. 2015
  Dodano: 03/09/2015

  Serdecznie zapraszamy na Dożynki Jasnogórskie oraz Ogólnopolską Pielgrzymkę Rolników do Matki Bożej na Jasną Górę. 

  Czytaj więcej
 • KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada
  Dodano: 02/09/2015

  W odpowiedzi na wnioskek KRIR złożony dnia 26 sierpnia 2015 r. o odroczenie terminów wysiewu poplonów i międzyplonów ścierniskowych, obowiązujących rolników realizujących pakiet ochrona gleb i wód w ramach działania rolnośrodwiskowo-klimatycznego PROW 2014-20 oraz w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-13 oraz o wyjaśnienie, jaki termin siewu obowiązuje rolników, którzy ostatni rok realizują pakiet ochrona gleb i wód w ramach PROW 2007-13, Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi poinformowało pismem z dnia 31 sierpnia 2015 roku jak następuje:

  Czytaj więcej
 • Wolf System zalicza kolejny test, a Podlasie szczyci się nową inwestycją...
  Dodano: 02/09/2015

  Przedostatniego dnia sierpnia, w miejscowości Kapice Stare koło Tykocina, otwarto nowoczesną oborę ze stanowiskami dla prawie 200 krów wraz z halą udojową.

  Czytaj więcej
 • Więcej młodych rolników, którzy ubiegali się o wsparcie wiosną 2014 z budżetu PROW 2007 - 2013 otrzyma stutysięczne premie
  Dodano: 01/09/2015

  Bruksela - to tutaj minister Marek Sawicki uzyskał w połowie lipca zgodę Komisji na przesunięcie w ramach budżetu PROW 2007 - 2013 dodatkowych pieniędzy na premie dla młodych rolników.

  Czytaj więcej
 • ARiMR informuje o pomocy udzielanej w związku z wystąpieniem strat spowodowanych przez suszę
  Dodano: 01/09/2015

  W pierwszym półroczu bieżącego roku tysiące gospodarstw rolnych poniosło straty spowodowane przez suszę. Poszkodowani potrzebują znacznych środków finansowych, aby wznowić produkcję i poprawić sytuację finansową swoich gospodarstw. Ponadto, tak poważna susza może w znaczący sposób pogorszyć zdolność producentów rolnych do terminowego regulowania zobowiązań z tytułu już zaciągniętych kredytów, w tym również kredytów, w których spłacie pomaga ARIMR.

  Czytaj więcej
 • Erasmus dla młodych przedsiębiorców
  Dodano: 31/08/2015

  Poszukujesz nowych pomysłów na prowadzenie swojego gospodarstwa? Od niedawna prowadzisz ekologiczną działalność rolniczą? Poważnie myślisz o założeniu własnego gospodarstwa ekologicznego? Chcesz nawiązać międzynarodowe kontakty branżowe?

  Weź udział w programie „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”, wyjedź na staż i zobacz, jak ekologiczne rolnictwo rozwija się za granicą!

  Czytaj więcej
 • Prezydent RP podpisał ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego
  Dodano: 30/08/2015

  W dniu 27 sierpnia 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, którą w dniu 5 sierpnia 2015 r. uchwalił Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu.

  Czytaj więcej
 • Problem suszy na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Dodano: 30/08/2015

  Podczas piątkowego (28.08.2015) posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Marek Olszewski Przewodniczący  Związku Gmin Wiejskich RP zaapelował do rządu o wsparcie gmin w walce ze skutkami suszy. 

  Czytaj więcej
 • Regulacje umożliwiające wypłatę zaliczek na inwestycje w ramach PROW 2014-2020
  Dodano: 26/08/2015

  Wchodzi w życie ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, dzięki której możliwa będzie m.in. wypłata zaliczek na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

  Czytaj więcej
 • Od 1 września 2015 r. zmieniły się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent
  Dodano: 03/09/2015

  W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2015 r., które wyniosło 3.854 zł 88 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2015 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

   

  Czytaj więcej
 • Spółdzielcze GPR znacznie trwalsze od spółek z o.o.
  Dodano: 02/09/2015

  Krajowa Rada Spółdzielcza prezentuje dane dotyczące liczby grup producentów rolnych (GPR), z podaniem  udziału formy spółdzielni w grupach. Potwierdzają one znacznie większą trwałość spółdzielczych grup producentów od spółek z o.o. oraz coraz większe zainteresowanie rolników spółdzielniami.

  Czytaj więcej
 • Pasze
  Dodano: 02/09/2015

  Susza zbiera coraz większe żniwo, w przeciwieństwie do rolników, którzy na większe żniwa nie mogli w tym roku liczyć.

  Czytaj więcej
 • Apel Pomorskiej Izby Rolniczej do Wojewody Pomorskiego w sprawie klęski suszy
  Dodano: 02/09/2015
  Czytaj więcej
 • Zmiany w odrolnieniu gruntów klas I–III
  Dodano: 01/09/2015

  W dniu 27 sierpnia 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, którą w dniu 10 sierpnia 2015 r. uchwalił Sejm, po rozpatrzeniu poprawki Senatu.Ustawa wprowadza możliwość odrolnienia gruntów klas I–III o powierzchni do 0,5 ha poza planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy oraz jeżeli grunty te znajdują się w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej i drogi publicznej.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 31/08/2015

  Po okresie obniżek przyszedł czas na długo oczekiwane podwyżki, o których wspominaliśmy tydzień temu. Są one efektem niedoborem tucznika na rynku i to zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Wg niemieckiego raportu z rynku świń, nie wiadomo czy mamy do czynienia z chwilowym brakiem zwierząt wywołanym falą upałów (niższe przyrosty), czy może z dłuższym trendem rozciągniętym w czasie.

  Czytaj więcej
 • Uchwała w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane wystąpieniem suszy w 2015 r.
  Dodano: 31/08/2015

  Rada Ministrów 31 sierpnia podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane wystąpieniem suszy w 2015 r. i wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 

  Czytaj więcej
 • MIĘDZYPLONY EFA
  Dodano: 30/08/2015

  Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych (bardzo wysokie temperatury, brak opadów, susza glebowa) rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia to, co do zasady, jest to przesłanka do potraktowania tej sytuacji jako siły wyższej.

  Czytaj więcej
 • Melioracje to regulacja stosunków wodnych a nie drenaż
  Dodano: 27/08/2015

  - Melioracjom trzeba przywrócić ich właściwe funkcjonowanie – podkreślił minister Marek Sawicki na konferencji prasowej po zakończeniu spotkania z marszałkami województw.

  Czytaj więcej
 • Aktualne ceny zbóż
  Dodano: 26/08/2015

  Susza i niekorzystna pogoda nie mają wpływu na ceny zbóż na światowych giełdach, na których już od kilku dni notowane są systematyczne spadki cen. Cena rzepaku od 1.08.2015 spadła, do chwili obecnej, o ponad 70zł/t (około 17 euro/t). Nie odczuwamy tego jeszcze tak bardzo na rynku krajowym głównie ze względu na to, że wiele firm skupuje towar po wyższej cenie, żeby zrealizować wcześniej podpisane kontrakty.

  Czytaj więcej