Dzisiaj jest: 22 październik 2016

Zarząd i Komisje Problemowe Pomorskiej Izby Rolniczej (V kadencji)

 • Ruszyła inwentaryzacja dzików
  Dodano: 22/10/2016

  W całej Polsce trwa inwentaryzacja dzików, prace zakończą się już za dwa tygodnie. Liczenie zwierząt ma m.in. związek z doniesieniami o przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF).

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady PIR Powiatu Gdańskiego
  Dodano: 21/10/2016

  W siedzibie PIR w Pruszczu Gdańskim dnia 18 października br. odbyło się Posiedzenie Rady PIR Powiatu Gdańskiego z Przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Gdańsk oraz rolnikami z Powiatu Gdańskiego w sprawie przetargu na dzierżawę gruntów rolnych ze zlikwidowanej Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych Gdańsk-Wieniec, położonych na terenie miasta Gdańsk. Pan Jan Wiczling – Przewodniczący Rady Powiatowej PIR Powiatu Gdańsk poinformował iż celem spotkania jest wypracowanie stanowiska dla Agencji Nieruchomości Rolnych - jakiego typu miałby być przetarg ograniczony ustny czy ograniczony ofert pisemnych na w/w nieruchomości.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Słupskiego
  Dodano: 20/10/2016

  W sali konferencyjnej Agencji Nieruchomości Rolnych Sekcji Zamiejscowej w Słupsku, dnia 10.10.2016 r. miało miejsce kolejne posiedzenie rady, zwołane przez Przewodniczącego Eugeniusza Kryckiego.

  Jednym z tematów było przedstawienie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku dr Janusza Sikorskiego zagrożeń wynikających z  afrykańskiego pomoru świń. 

  Czytaj więcej
 • Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków rodzin rolników
  Dodano: 18/10/2016

  Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje członków rodzin rolników, tj. dzieci do ukończenia 16. roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

  Czytaj więcej
 • Zaliczki w ramach dopłat bezpośrednich za 2016 r
  Dodano: 17/10/2016

  Od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 r. wypłacane są zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Już pierwszego dni ich realizacji ARiMR przekazała na konta bankowe 79,1 tys. rolników 581 mln zł.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kartuskiego
  Dodano: 14/10/2016

  Dnia 4 października 2016 r. w sali OSP Domu Strażaka w Stężycy, odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kartuskiego. Gośćmi spotkania byli: Z. Bistram - Prezes Zarządu PIR w Pruszczu Gdańskim, Hubert Lewna - Radny Sejmiku Woj.Pomorskiego, M.Gorski - Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Gdańsku, J. Bystroń - Członek Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Powiatu Kartuskiego, 

  Czytaj więcej
 • Interwencja w sprawie dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich
  Dodano: 14/10/2016
  Czytaj więcej
 • 300 tys. zł na przetwórstwo produktów rolnych - w ARiMR trwa nabór wniosków o taką pomoc
  Dodano: 14/10/2016

  ARiMR przypomina, że beneficjenci, którzy będą ubiegać się o wsparcie na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach PROW 2014-2020 mogą rozpocząć działalność gospodarczą nie wcześniej niż po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy i nie później niż trzy  miesiące od dnia jej zawarcia.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Malbork
  Dodano: 12/10/2016

  W dniu 29.09.2016 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Starym Polu (sala unijna) odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Malbork.


  Wśród zaproszonych gości w posiedzeniu uczestniczyli: Członkowie Rady Powiatowej PIR, Wiesław Burzyński – Wice Prezes Zarządu PIR,  Zdzisław Maciąg – Kierownik BP ODR w Malborku, Leszek Golasiński – ARR OT w Gdyni, Krzysztof Grylak – Kierownik BP ARiMR w Malborku, Mirosław Groszkowski – Kierownik ANR w Malborku, Adam Kopeć – Doradca energetyczny PODR O/Stare Pole.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
  Dodano: 11/10/2016

  Podczas Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu minister Krzysztof Jurgiel przedstawił wniosek dotyczący wsparcia w sektorze wieprzowiny w Polsce w związku ze skutkami rynkowymi stosowania restrykcji weterynaryjnych z uwagi na afrykański pomór świń.

  Czytaj więcej