Dzisiaj jest: 22 grudzień 2014
 • Wieści z Sejmu RP
  Dodano: 22/12/2014

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  18 grudnia  sporządziła, w trybie art. 47 ust. 3 regulaminu Sejmu, poprawione sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o rybołówstwie morskim zawartym w sprawozdaniu z druku nr 2979.

  Czytaj więcej
 • Zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w 2013 lub 2014 r. w wyniku klęsk żywiołowych
  Dodano: 22/12/2014

  900 wniosków o przyznanie 108 mln zł pomocy złożyli rolnicy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach zakończonego 19 grudnia 2014 r. naboru z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  Czytaj więcej
 • ARR informuje
  Dodano: 21/12/2014

  Przedsiębiorcom zainteresowanym przywozem niektórych zbóż pochodzących z Ukrainy po zerowej stawce celnej, przypominamy, że do 31 grudnia 2015 r. przedłużone zostały okresy obowiązywania kontyngentów taryfowych.

  Czytaj więcej
 • Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych PIR Powiatów Kościerskiego i Kartuskiego
  Dodano: 19/12/2014

  16 grudnia w Szymbarku odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych PIR Powiatów Kościerskiego i Kartuskiego. Na wstępie głos zabrali Powiatowi Lekarze Weterynarii w Kartuzach i Kościerzynie – Kazimierz Sekuła, oraz Krzysztof Kwiatkowski, którzy omówili wymagania dla rolników

  Czytaj więcej
 • IX WALNE ZGROMADZENIE PIR
  Dodano: 19/12/2014

  W dniu 15 grudnia 2014 roku w Łęgowie odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej. Przewodniczącym obrad został jednomyślnie wybrany Prezes Zenon Bistram. Następnie przyjęto porządek obrad, regulamin, powołano  sekretarza i komisje: mandatowo – skrutacyjną oraz uchwał i wniosków.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Gdańskiego
  Dodano: 19/12/2014

  W Pruszczu Gdańskim, dnia 12 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Gdańskiego. Było to spotkanie świąteczno-noworoczne, podsumowujące działalność Pomorskiej Izby Rolniczej, Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Gdańsk,

  Czytaj więcej
 • PROW 2014-2020
  Dodano: 18/12/2014

  W mojej ocenie jest to jeden z ważniejszych dni na najbliższe sześć lat dla polskiego rolnictwa, dla realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w naszym kraju – powiedział minister rozpoczynając konferencję poświęconą ostatecznemu kształtowi nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Czytaj więcej
 • Stanowisko Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie słupskiego oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
  Dodano: 18/12/2014

  Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej wyraża głębokie zaniepokojenie deprecjonowaniem statusu słupskiego oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego

  Czytaj więcej
 • Krajowe regulacje dotyczące wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
  Dodano: 17/12/2014

  W dniu 15 grudnia 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).

  Czytaj więcej
 • Pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych rosyjskim embargiem
  Dodano: 16/12/2014

  Firmy, w których wystąpiło przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, spowodowane zwłaszcza rosyjskim embargiem, będą mogły uzyskać dopłaty do wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniami. Takie rozwiązanie przewidziano w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

  Czytaj więcej
 • Ważne dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osób powołanych do składu rad nadzorczych
  Dodano: 22/12/2014

  Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i domowników możliwość:
  1.    objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r., w których rolnik/domownik został wyłączony z tego ubezpieczenia lub nie został objęty tym ubezpieczeniem w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia pod warunkiem, że:
  a. wymienione osoby złożą w Kasie do dnia 30 czerwca 2015 r. wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników w okresie wykonywania tych umów;
  b. wartość przychodu osiąganego z powyższych umów w rozliczeniu miesięcznym za lata minione nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie;
  c. bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wyżej wymienionych umów rolnicy/domownicy podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej); Wysokość kwot minimalnego wynagrodzenia (w tym za lata poprzednie najniższego wynagrodzenia) dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/wynagrodzenia/.

  Czytaj więcej
 • Wieprzowina
  Dodano: 21/12/2014

  Grudzień, który z reguły podnosił wyniki sprzedaży, tym razem rozczarował. Tak złego sezonu w handlu nie było już dawno. Ale producenci wieprzowiny, którym udało się go przetrwać, mają nadzieje, że kolejny przyniesie pozytywne zmiany - w myśl zasady, "co cię nie zabije, to cię wzmocni."

  Czytaj więcej
 • Dla płatników składek w działach specjalnych
  Dodano: 21/12/2014

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1220), od 1 stycznia 2015 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej powiatu nowodworskiego
  Dodano: 19/12/2014

  W dniu 17 grudnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej powiatu nowodworskiego. Na spotkanie przybyli nowo wybrani Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego pani Maria Pawłowska

  Czytaj więcej
 • Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych PIR powiatu chojnickiego i człuchowskiego
  Dodano: 19/12/2014

  W dniu 10 grudnia 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Zielonej Hucie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych PIR powiatu chojnickiego i człuchowskiego. Posiedzenie otworzył przewodniczący Dariusz Dąbrowski przywitał przybyłych gości Annę Kamińską – Kierownik PODR Człuchów,

  Czytaj więcej
 • Zdrowie i sport na wsi
  Dodano: 18/12/2014

  Partner Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich z Finlandii poszukuje partnerów z Polski do udziału w międzynarodowym projekcie „Zdrowie i sport na wsi” w ramach Erasmus+Sport. Projekt skierowany jest do organizacji edukacyjnych lub organizacji zajmujących się sportem z krajów nadbałtyckich.

  Czytaj więcej
 • Ryby dla dwóch Papieży
  Dodano: 18/12/2014

  W sobotę 20. grudnia br. w Rzymie odbędzie się wielka degustacja polskich ryb.
  Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp” zawiezie tam nie tylko karpie ze stawów, ale też śledzie i dorsze z Bałtyku. W roku ubiegłym 120 żywych karpi przejechało pół Europy i bez problemów dojechało z Brzeszcz koło Oświęcimia aż do Watykanu. Tam potrawy z królewskich ryb stanowiły ozdobę obiadu dla ponad 100 Gwardzistów Szwajcarskich i ich rodzin. Wykwintne potrawy trafiły również na stoły obu Papieży - zarówno Benedykta XVI, jak i Franciszka.

  Czytaj więcej
 • Wymogi dotyczące nabywania środków ochrony roślin oraz pozarolniczego ich stosowania
  Dodano: 17/12/2014

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone stosowne szkolenie.

  Czytaj więcej
 • Z lotu ptaka
  Dodano: 17/12/2014

  Kiedyś wykorzystywane do celów wojskowych, dziś mają szerokie zastosowanie. Drony- pomagają francuskim rolnikom kontrolować uprawy. Latające maszyny dostarczają informacji o przebiegu oprysków, czy działaniu systemu nawadniającego. Widok na pola z lotu ptaka daje rolnikom zupełnie nowe spojrzenie na ziemię.

  Czytaj więcej
 • Wieprzowina
  Dodano: 16/12/2014

  O grudniowej poprawie handlu nie ma już co marzyć. Branży mięsnej nie uda się podreperować budżetu przedświątecznym handlem, bo ten praktycznie nie istnieje. Istnieją za to realne problemy i rosnące rozgoryczenie właścicieli zakładów mięsnych.

  Czytaj więcej