Dzisiaj jest: 28 lipiec 2015

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYNIKÓW WYBORÓW PODCZAS I Walnego Zgromadzenia POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ V KADENCJI

 • Szkolenia ze szkód łowieckich
  Dodano: 28/07/2015

  Pomorska Izba Rolnicza planuje zorganizować dla rolników  szkolenia z zakresu szacowania szkód łowieckich.  Ze względu na żniwa i inne prace polowe  odbędą  są one w październiku bieżącego roku. Podczas szkolenia rolnicy zapoznają się z procedurami obowiązującymi przy szacowaniu szkód łowieckich.

  Czytaj więcej
 • Kolonia do Czarnej Góry
  Dodano: 28/07/2015

  W dniach 17-30 lipca, jak co roku uczestniczyliśmy w koloniach zorganizowanych przez Pomorską Izbę Rolniczą. Tym razem autokarem do pięknej miejscowości blisko Zakopanego i słowackiej granicy – Czarnej Góry.

  Czytaj więcej
 • Moc atrakcji na Jarmarku św. Dominika
  Dodano: 28/07/2015

  Przez całe 23 dni, na Targu Węglowym w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego będzie promować podległe samorządowi województwa instytucje kultury, edukacji, zdrowia, ochrony środowiska, a także pomorskie kulinaria, turystykę i projekty unijne. Na dzieci, młodzież, mieszkańców i turystów czeka mnóstwo atrakcji – zapraszamy już 25 lipca 2015 r., w godz. 11.00-19.00.

  Czytaj więcej
 • Problemy w zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego
  Dodano: 26/07/2015

  Roślina ta trafiła do polski w latach 50 XX wieku. W pierwszych latach prowadzono doświadczenia w celu zastosowania jej w lecznictwie, z kolei w latach 60 XX wieku została wprowadzona w Państwowych Gospodarstwach Rolnych jako dobra pasza dla zwierząt. Po kilkuletniej uprawie  okazało się, że zwierzęta karmione taką paszą nie produkują więcej mleka, a wytworzone mięso ma niewłaściwy posmak nie akceptowany przez konsumentów.

  Czytaj więcej
 • Biopaliwa w odwrocie
  Dodano: 26/07/2015

  Biopaliwa w odwrocie. W ciągu najbliższej dekady zmaleje zapotrzebowanie na ziarno do produkcji biopaliw, a zwiększy się na pasze dla zwierząt hodowlanych - wynika z najnowszej prognozy przygotowanej przez organizację do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Osłabienie popularności ekopaliw wspierane będzie przez obniżkę cen ropy.

  Czytaj więcej
 • PROW 2014-2020 - kolejne 8 działań jeszcze w tym roku
  Dodano: 24/07/2015

  - W tym roku planujemy ogłosić terminy naboru wniosków dla kolejnych 8 działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi prowadzone są obecnie intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych rozporządzeń wykonawczych określających szczegółowe zasady i tryb przyznawania pomocy w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014-2020. Moją intencją jest jak najszybsze, wejście w życie projektowanych przepisów - powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki.

  MRiRW zakłada, że w roku 2015 ogłoszone zostaną terminy nabory wniosków w odniesieniu do 8 niżej wymienionych instrumentów. Jednak precyzyjnie określenie dnia rozpoczęcia naboru wniosków nie jest możliwe ze względu na trwające prace legislacyjne. W załączeniu tabela z harmonogramem wdrażania działań.

  Czytaj więcej
 • Polska to kraj młodych rolników
  Dodano: 23/07/2015

  - Unia Europejska to region, w którym rolnictwo bardzo szybko się starzeje – młodych rolników jest zaledwie 7,5% - stwierdził minister Marek Sawicki, dodając, że:

  - Polska jest na tym tle krajem rolników młodych, gdyż na 1,3 mln złożonych wniosków, co najmniej 1/3, to wnioski złożone przez rolników, którzy nie przekroczyli 40 roku życia.

  Czytaj więcej
 • Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
  Dodano: 23/07/2015

  Informujemy o aktualnych przepisach i procedurach związanych z szacowaniem szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. 

  Czytaj więcej
 • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym
  Dodano: 21/07/2015

  W dniach od 16 do 30 lipca 2015 r. na terenie całej Polski ankieterzy przeprowadzać będą badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)

  Czytaj więcej
 • Zapytanie do Komisji Europejskiej w sprawie dramatycznej sytuacji na rynku porzeczki czarnej i innych owoców miękkich w Polsce
  Dodano: 21/07/2015

  Z licznych dramatycznych sygnałów, które otrzymujemy od producentów porzeczki czarnej i innych owoców miękkich w naszym kraju wynika, że w bieżącym sezonie, podobnie jak w ubiegłym roku, obserwuje się drastycznie niski poziom cen tych owoców w Polsce. Obecne ceny skupu porzeczki czarnej w Polsce nie pokrywają nawet połowy realnych kosztów produkcji, co oznacza, że plantatorzy ponoszą ogromne straty zagrażające ich sytuacji bytowej.

   

  Czytaj więcej
 • Studiuj w Rusocinie
  Dodano: 28/07/2015

  Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży w roku akademickim 2016/2017 zaprasza na studia zaoczne na kierunku Rolnictwo I stopnia (3, 5 letnie studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera rolnictwa) i Rolnictwo II stopnia ( 2 letnie studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra rolnictwa).

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 28/07/2015

  Kilka zakładów mięsnych z Wielkopolski oraz Pomorza obniżyło dzisiaj swoje oficjalne cenniki wyjściowe o 0,10 zł na kilogramie. Potentat ubojowy z centralnej Polski pozostawił jednak stawki na niezmienionym poziomie, a w ślad za nim większość firm skupujących, co zniwelowało średnie obniżki w skali kraju od 3 (żywiec) do maksymalnie 4 groszy (wbc). 

  Czytaj więcej
 • Zboża
  Dodano: 28/07/2015

  Trwają żniwa jęczmienia ozimego, rozpoczęło się koszenie pszenicy. Chociaż zbiory są opóźnione, a pogoda wciąż bardzo zmienna i kapryśna, to zarówno sprzedających, jaki kupujących nie brakuje. Ceny na giełdach towarowych podobne do tych z ubiegłego tygodnia lub minimalnie w dół.

  Czytaj więcej
 • Trwa nabór wniosków na zalesianie
  Dodano: 26/07/2015

  Jeszcze do 17 sierpnia br. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

  Czytaj więcej
 • Projekt ustawy o szkodach łowieckich czytany w komisjach sejmowych
  Dodano: 24/07/2015

  22 lipca 2015 roku na wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi posłowie dyskutowali o poselskim projekcie ustawy o szkodach łowieckich i ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw.

  Czytaj więcej
 • Komunikat dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe
  Dodano: 24/07/2015

  „Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia udzielania pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Dlatego zachęcam komisje o jak najszybsze szacowanie poziomu strat na polach rolników” - powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki.

  Czytaj więcej
 • Uwaga na bezpieczeństwo pracy podczas żniw
  Dodano: 23/07/2015

  Trwa okres wzmożonych sezonowych prac przy zbiorze zbóż i innych płodów rolnych. Latem osoby pracujące w rolnictwie są narażone na zwiększone ryzyko wypadków, z powodu dużego natężenia prac, związanych z nim pośpiechem i wysiłkiem fizycznym, warunkami pogodowymi.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 21/07/2015

  Powrót w ubiegłą środę (15.07.br.) w Niemczech do ceny 1,40 euro/kg (obniżka - 0,02 euro/kg) oraz silnie umacniający się złoty względem euro wywarły presję spadkową na ceny w Polsce. Nie jest ona jakaś bardzo wyraźna (kwestia od 2 do 5 groszy mniej na średnich w porównaniu tydzień do tygodnia), jednak może się na tym nie skończyć. Wg naszych najświeższych informacji, główny rozgrywający z centralnej Polski zapowiedział na jutro 10 groszowe obniżki, oficjalnie tłumacząc posunięcie słabym handlem.

  Czytaj więcej
 • Komisja Europejska zaprasza młodych rolników
  Dodano: 21/07/2015

  Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza organizatorów programów wymiany, młodych rolników i decydentów na spotkanie poświęcone prezentacji projektu oraz dyskusji nad rezultatami pilotażowego projektu badawczego Programy Wymiany dla Młodych Rolników (Exchange Schemes for Young Farmers), realizowanego przez Ecorys we współpracy z LEI i Aequator oraz tego projektu.

  Czytaj więcej
 • Będą pieniądze za szkody wyrządzone przez foki i ptaki chronione
  Dodano: 21/07/2015

  Komisja Europejska potwierdziła możliwość wypłaty rybakom rekompensat za szkody wyrządzane w sprzęcie połowowym przez ssaki morskie i ptaki chronione.

  Czytaj więcej