Dzisiaj jest: 22 lipiec 2014
 • W obronie bezumownych użytkowników działek rolnych o małej powierzchni
  Dodano: 21/07/2014

  W dniu 14.07.2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa ANR o odstąpienie od naliczania i egzekucji kar finansowych nakładanych na bezumownych użytkowników działek rolnych o małej powierzchni, np. do 2 ha, które przylegają do gruntów uprawianych przez rolników, popierając wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej.

  Czytaj więcej
 • Kiełbasa jałówiecka i gruszka gdańczonka zarejestrowane
  Dodano: 21/07/2014

  Do Listy produktów tradycyjnych dołączyły 15 lipca 2014 r. dwa nowe produkty z województwa pomorskiego. Są to: kiełbasa kaszubska jałówiecka oraz gruszka gdańczonka w occie.

  Czytaj więcej
 • Ceny produktów rolnych w czerwcu 2014 r.
  Dodano: 20/07/2014

  Na rynku rolnym w czerwcu 2014 r, w porównaniu z poprzednim miesiącem, zaobserwowano spadek cen ziarna większości zbóż zarówno w skupie, jak i na targowiskach, za wyjątkiem cen targowiskowych owsa Zanotowano wzrost cen ziemniaków w skupie przy jednoczesnym ich spadku na targowiskach.

  Czytaj więcej
 • Jarmark Wdzydzki
  Dodano: 19/07/2014

  Jarmark Wdzydzki to największa na Kaszubach letnia impreza folklorystyczna, która odbywa się w muzeum na wolnym powietrzu. Tradycyjnie - od 1973 r. - dzieje się zawsze w trzecią sobotę i niedzielę lipca.

  Czytaj więcej
 • Ceny zbóż według Min. Rol.
  Dodano: 17/07/2014

  W tygodniu 7.07-13.07.2014 spadki notowań na krajowym rynku zbóż przyspieszyły z uwagi na trwające zbiory jęczmienia i zbliżające się zbiory pozostałych gatunków (oprócz kukurydzy).

  Czytaj więcej
 • Wysokie zbiory zbóż w sezonie 2014/15
  Dodano: 16/07/2014

  Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej, unijna produkcja zbożowa w właśnie rozpoczętym sezonie osiągnie 303 mln ton. Oznacza to poziom zbiorów o 5% przekraczający średnią z okresu ostatnich pięciu lat. Tegoroczne zbiory pszenicy miękkiej w UE są prognozowane w wysokości 135 mln ton, co oznacza 5% wzrost w stosunku do średniej pięcioletniej.

  Czytaj więcej
 • Rzepak
  Dodano: 16/07/2014

  Zbiory rzepaku rozpoczęły się już w ubiegłym tygodniu, ale pełni żniw można spodziewać się dopiero za kilka dni. W wielu regionach koszenie dopiero się zacznie, a wszystko przez deszcze, które krzyżują plany rolnikom.

  Czytaj więcej
 • Rynek rzepaku – ceny dzisiaj i przed rokiem
  Dodano: 15/07/2014

  Aktualnie ceny za rzepak z nowych zbiorów, proponowane w krajowych punktach skupu, są wyraźnie niższe niż w połowie lipca 2013 i mieszczą się w przedziale 1180 – 1300 zł/t netto (loco magazyn kupującego). Także rzepak na Matif wyceniany jest na dużo niższym poziomie r/r, bo w okolicy 330 eur/t (przy kursie eur/pln 4,14 daje to ok. 1370 zł/t). Rok temu (15-07-2013) na Matif rzepak wyceniany był na 385 eur/t (co przy kursie 4,28 zł/eur dawało kwotę 1640 zł/t), czyli o ok. 55 euro/t (230 zł/t) wyżej niż teraz.

  Czytaj więcej
 • Zmiana rozporządzenia
  Dodano: 15/07/2014

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 czerwca 2014 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego celem jest wprowadzenie zmian w zakresie możliwości nabywania użytków gruntowych, niezbędnych do realizacji operacji.

  Czytaj więcej
 • Rozsmakuj się w Pomorskiem!
  Dodano: 14/07/2014

  Dziewięć dni spotkania z tradycyjną kuchnią i bogactwem kultury naszego regionu – oto Pomorskie Smaki 2014! Podczas Jarmarku św. Dominika, od 26 lipca do 3 sierpnia, zapraszamy wszystkich do pawilonu przy ul. św. Ducha, gdzie będzie można spróbować lokalnych przysmaków oraz spotkać się z ludowymi artystami z całego Pomorza. Na imprezę zaprasza Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

  Czytaj więcej
 • Potencjalne problemy z jakością pszenicy w UE, dobre perspektywy dla kukurydzy
  Dodano: 21/07/2014

  Strategie Grains podniósł swoją prognozę zbiorów pszenicy miękkiej dla UE o 1,1 mln ton do 140,5 mln ton. Obniżono natomiast o 0,4 mln ton zbiory pszenicy durum do 7,2 mln ton. Łącznie UE powinna zebrać 147,7 mln ton pszenicy (USDA przed tygodniem prognozował 147,88 mln ton). Daje to UE pierwsze miejsce na świecie wśród producentów pszenicy. Chiny powinny zebrać 122 mln ton, Indie 96 mln ton, USA i Rosja po ok. 53 mln ton (według USDA).

  Czytaj więcej
 • Copa-Cogeca rozpoczyna konkurs fotograficzny
  Dodano: 20/07/2014

  W związku z Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego ONZ 2014 (MRRR) Copa-Cogeca rozpoczęła ogólnodostępny konkurs fotograficzny. Zdjęcia mają ukazywać znaczenie i realia gospodarstw rodzinnych i spółdzielni rolniczych.

  Czytaj więcej
 • Odpisy z ksiąg wieczystych i zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dostępne online
  Dodano: 20/07/2014

  Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dwie nowe usługi, dzięki którym obywatele zyskają łatwy i szybki dostęp przez Internet do ksiąg wieczystych z możliwością wydruku ich odpisu oraz do elektronicznego Krajowego Rejestru Karnego. Oba projekty sfinansowano ze środków unijnych z Programu Innowacyjna Gospodarka na rozwój e-administracji.

  Czytaj więcej
 • Polscy posłowie we władzach Parlamentu Europejskiego
  Dodano: 17/07/2014

  Troje posłów w prezydium Parlamentu Europejskiego, czworo przewodniczących komisji parlamentarnych, 8 wiceprzewodniczących - tyle stanowisk we władzach Parlamentu Europejskiego 8. kadencji zdobyli polscy posłowie. Będą je pełnić przez najbliższe 2,5 roku, czyli pół kadencji Parlamentu Europejskiego. W połowie kadencji Parlament ponownie wybierze swoje władze.

  Czytaj więcej
 • NIK o ochronie gruntów rolnych skarbu państwa
  Dodano: 17/07/2014

  Budżet państwa ponosi każdego roku wielomilionowe straty z powodu bezprawnego korzystania z gruntów skarbu państwa. Przepisy prawa w praktyce zapewniają samowolnym użytkownikom bezkarność. Instytucje publiczne nieskutecznie walczą z tym procederem. NIK zaleca zmiany w istniejącym prawie tak, aby możliwe było skuteczne karanie za bezprawne korzystanie z państwowej ziemi oraz wyeliminowanie takich praktyk.

  Czytaj więcej
 • Kiszewskie świętowanie dla dużych i małych
  Dodano: 16/07/2014

  Stara Kiszewa zaprasza do zabawy – w sobotę, 26 lipca 2014 r., odbędzie się tu festyn rodzinny „Kiszewskie Smaki” – nie zabraknie gier i zabaw dla najmłodszych, gotowania regionalnych przysmaków oraz koncertów muzycznych.

  Czytaj więcej
 • NIK o ośrodkach doradztwa rolniczego
  Dodano: 16/07/2014

  Aż 80 proc. rolników, którzy zdecydowali się skorzystać z porad wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, jest usatysfakcjonowana ich poziomem i jakością – wynika z badania NIK. Jednak większość rolników nie korzysta z doradztwa. Często jako powód rezygnacji podają zbyt niską jakość oferty doradczej oraz niewystarczające przygotowanie merytoryczne kadry.

  Czytaj więcej
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  Dodano: 15/07/2014

  Rada Ministrów 15 lipca przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
  Projektowana nowelizacja ustawy zawiera przepisy, które wdrażają rozwiązania prawa Unii Europejskiej.

  Czytaj więcej
 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
  Dodano: 14/07/2014

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2014 r. 3 lipca 2014 r., pod pozycją 896 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 14/07/2014

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 14.07.2014 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 4,40 do maksymalnie 5,70 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 6,15-7,10 zł/kg.

  Czytaj więcej