Dzisiaj jest: 25 listopad 2014
 • „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych” - spotkanie w Gdańsku
  Dodano: 24/11/2014

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Środa z Funduszami dla… organizacji pozarządowych”.

  Czytaj więcej
 • Podniesienie wiedzy w zakresie spółdzielni rolniczych
  Dodano: 23/11/2014

  W dniach 18-19 listopada 2014 r. Krajowa Rada Spółdzielcza w ramach współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zorganizowała szkolenie pn. „Podniesienie wiedzy w zakresie działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej".

  Czytaj więcej
 • Badania ankietowe z zakresu rolnictwa
  Dodano: 20/11/2014

  W dniach od 1 do 19 grudnia 2014 r. na terenie całej Polski ankieterzy statystyczni przeprowadzać będą  badania statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-KSRB), Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-KSRA), Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)

  Czytaj więcej
 • Wieprzowina
  Dodano: 20/11/2014

  Producenci wieprzowiny do listy problemów, dopisują nowe. Do rosyjskiego embarga i niskich stawek, dołączają zachodnie firmy, coraz silniej konkurujące o polskich konsumentów.

  Czytaj więcej
 • Złóż wniosek grantowy
  Dodano: 19/11/2014

  Jeśli masz pomysł na rozwój, zmianę w najbliższym otoczeniu, zawalcz o grant FIR. Dzięki zaangażowaniu największych pomorskich firm, w tym Grupy Lotos SA – partnera generalnego funduszu, Energa SA i Polpharma SA, będzie można pozyskać fundusze, które przysłużą się realizacji nowatorskich i potrzebnych przedsięwzięć międzysektorowych służących rozwojowi lokalnych społeczności i odczuwalnie poprawiających jakość życia mieszkańców na Pomorzu. Wysokość grantów to aż 25 tys. zł.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego
  Dodano: 19/11/2014

  13 listopada 2014 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się II Forum Sołtysów Powiatu Nowodworskiego oraz posiedzenie Rady Pomorskiej Izby Rolniczej. Po przywitaniu gości i oficjalnym otwarciu Forum Sołtysów, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Gdański,

  Czytaj więcej
 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Dodano: 18/11/2014

  Rada Ministrów 18 listopada wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa.

  Czytaj więcej
 • Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy producentom cebuli, kapusty lub jabłek
  Dodano: 17/11/2014

  14 listopada 2014 r. był ostatnim dniem, w którym  producenci cebuli, kapusty lub jabłek mogli składać wnioski o przyznanie pomocy. Można je było złożyć w Biurach Powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, lub wysyłać je rejestrowaną przesyłką pocztową - wówczas o dotrzymaniu terminu decydowała data nadania takiego wniosku.

  Czytaj więcej
 • Udogodnienia w spłacie zaciągniętych kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR
  Dodano: 16/11/2014

  Rolników, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne mogą dotknąć przypadki o charakterze losowym jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych takich jak: kryzys gospodarczy, zatory płatnicze czy utrata rynków zbytu.

  Czytaj więcej
 • Rada Powiatu Słupskiego
  Dodano: 14/11/2014

  Na posiedzenie w dniu 06.11.2014 Przewodniczący Rady Zdzisław Kołodziejski zaproponował następujące tematy:
  Kwoty mleczne oraz bieżąca działalność ARR.
  Aktualne informacje ANR.

  Czytaj więcej
 • Większość rolników chce inwestować w latach 2014-2020
  Dodano: 23/11/2014

  Według badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej, 56% rolników w Unii Europejskiej zamierza w latach 2014-20 inwestować, przede wszystkim w celu poprawienia swoich warunków pracy i jakości produkowanych towarów (obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie wielkości produkcji było znacznie rzadziej wymienianym celem). Ankietowano ponad 780 właścicieli gospodarstw w sześciu krajach Unii, w których znajduje się ponad połowa unijnych użytków rolnych – Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Francji i w Polsce.

  Czytaj więcej
 • Wzrosło pogłowie bydła w Polsce
  Dodano: 23/11/2014

  Opierając się na wstępnych danych z czerwca 2014 na temat liczby pogłowia bydła przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz danych z grudnia 2004 r., w Polsce wystąpił wzrost pogłowia bydła ogółem o 11% w porównaniu do liczby bydła sprzed 10 lat.

  Czytaj więcej
 • Zboża
  Dodano: 20/11/2014

  Gorąca atmosfera na krajowym rynku zbóż. Niskie ceny, mało kupujących, za to liczba ofert sprzedaży rośnie w lawinowym tempie. Spieszą się zwłaszcza ci, którzy liczą na pieniądze jeszcze w tym roku. Bo na podpisanie takich umów zostało zaledwie kilka dni.

  Czytaj więcej
 • Copa – Cogeca informuje
  Dodano: 19/11/2014

  Copa-Cogeca apeluje do Komisji Europejskiej o szybsze zatwierdzenie programów rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ w przeciwnym wypadku proces może przeciągnąć się do maja 2015 r., przez co rolnicy, właściciele lasów i spółdzielnie nie będą w stanie planować przyszłych działań

  Czytaj więcej
 • Wzrost cen gruntów rolnych w III kw. 2014
  Dodano: 19/11/2014

  Średnia cena gruntów rolnych w III kwartale 2014 r. wyniosła 24 670 zł za 1 ha. Oznacza to, że w odniesieniu do II kwartału 2014 roku nastąpił wzrost średniej ceny o 1081 zł tj. 4,6%, natomiast porównując III kwartał bieżącego roku do III kwartału roku ubiegłego, to obserwujemy wzrost ceny o 2714 zł tj. o 12,4%.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 18/11/2014

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 17.11.2014 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,75 do maksymalnie 4,60 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 5,10-5,85 zł/kg.

  Czytaj więcej
 • Szkolenia chemizacyjne
  Dodano: 18/11/2014

  Okres jesienno-zimowy jest czasem ograniczonych prac polowych, w którym to zachęcamy stosujących środki ochrony roślin do pogłębiania wiedzy w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa, a w szczególności do udziału w szkoleniach uprawniających do wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin.

  Czytaj więcej
 • Polskie rolnictwo XXI wieku – jak budować przewagę konkurencyjną?
  Dodano: 16/11/2014

  W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej 13 listopada br. odbyła się konferencja prasowa „Polskie rolnictwo XXI wieku – jak budować przewagę w konkurencji?”, w której udział wzięli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, kierownik Zakładu Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Dr hab. Paweł Czechowski oraz Katarzyna Oponowicz ze Związku Polskie Mięso i Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby Mleka.

  Czytaj więcej
 • Parlament Europejski chce trwałych podstaw prawnych, by zakazać upraw GMO
  Dodano: 16/11/2014

  Członkowie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przegłosowali zmiany do czerwcowej propozycji Rady UE w sprawie nowelizacji dyr. 2001/18/WE[1] , które mają określać nowe zasady wprowadzania zakazów upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie przez państwa członkowskie.

  Czytaj więcej
 • Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o działaniach w celu poszukiwania nowych rynków zbytu w związku z rosyjskim embargiem
  Dodano: 13/11/2014

  Federacja Rosyjska od wielu lat jest ważnym odbiorcą polskiej żywności, największym spoza Unii Europejskiej. W roku 2013 polski eksport do Rosji wyniósł 1 252 mln euro (wzrost o 19% w stosunku do roku poprzedniego), co stawiało Rosję na 3. miejscu w polskim eksporcie rolno-spożywczym, po Niemczech i Wielkiej Brytanii.

  Czytaj więcej