Dzisiaj jest: 27 styczeń 2015

WYŚLIJ DZIECKO NA ZIMOWISKO!          WYŚLIJ DZIECKO NA ZIMOWISKO!          WYŚLIJ DZIECKO NA ZIMOWISKO!

 • Aktualne ceny świń
  Dodano: 26/01/2015

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 26.01.2015 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,30 do maksymalnie 4,30 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 4,70-5,20 zł/kg.
  W porównaniu z  wynikami sondażu sprzed tygodnia (19.01.2015), zarówno ceny minimalna jak i maksymalna za żywiec nie zmieniły się.

  Czytaj więcej
 • Kukurydza
  Dodano: 26/01/2015

  Niskie ceny i brak opłacalności - tak uprawę kukurydzy ocenia Krajowy Związek Producentów tego ziarna. Kto zajął się uprawą z przypadku, będzie z tej produkcji rezygnował.

  Czytaj więcej
 • Japonia otwiera się na polski drób
  Dodano: 26/01/2015

  Japońskie władze poinformowały stronę polską o ostatecznej akceptacji dwóch dokumentów : wiadectwo pochodzenia i zdrowia dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego przeznaczonych do wywozu do Japonii, wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dla mięsa drobiowego eksportowanego z Polski do Japonii.

  Czytaj więcej
 • Wieprzowina
  Dodano: 22/01/2015

  Ubiegły rok na rynku wieprzowiny zamknął się spadkami tak cen, jak i popytu. I chociaż branża liczyła na zmiany, to jak na razie styczeń realizuje tylko najgorsze scenariusze.

  Czytaj więcej
 • Co dalej z embargiem …
  Dodano: 22/01/2015

  Nie ma oficjalnego porozumienia z Rosją, jedynie pozytywny wynik rozmów na temat ram zniesienia przez Rosję zakazu importu wybranych produktów rolnych z Unii Europejskiej. Są to m.in. produkty delikatesowe, wybrane kategorie produktów mleczarskich oraz mięsnych, w tym także oznaczone w UE marką produktów tradycyjnych oraz inne produkty takie jak tłuszcz zwierzęcy, podroby, dania mięsne z różnych gatunków zwierząt (bydło, trzody, kozy itp.). Rozmowy nie dotyczyły produktów objętych zakazem wprowadzonym przez Rosję w styczniu 2014 r. i dotyczącym eksportu świń, wieprzowiny oraz innych produktów ze wszystkich krajów członkowskich UE. To odpowiedź KE na pojawiające się informacje w sprawie handlu na linii UE-Rosja.   

  Czytaj więcej
 • Soja
  Dodano: 21/01/2015

  Nastał dobry czas dla producentów i odbiorców pasz wysokobiałkowych. Droga w końcówce zeszłego roku soja, wraz z początkiem stycznia obrała kierunek na zniżki i trzeci tydzień nieprzerwanie trzyma się tego trendu.

  Czytaj więcej
 • Ceny skupu mleka w grudniu 2014 r.
  Dodano: 21/01/2015

  Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w grudniu 2014 roku wyniosła 123,48 zł/1 hl i była niższa o 19,8% niż w grudniu 2013 r. i o 0,8% mniejsza od ceny wypłaconej w listopadzie 2014 r.

  Czytaj więcej
 • Zbiory w Polsce w 2014 roku według GUS
  Dodano: 19/01/2015

  Wyniki szacunku wynikowego produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2014 r. przedstawiają się następująco:
  •        zbiory zbóż ogółem szacuje się na ok. 31,9 mln t, tj. o 12,3% więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 19,5% więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010; w tym zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na ok. 27,3 mln t, tj. o 12,6% więcej od uzyskanych w 2013 r. i o 9,6% więcej od średnich zbiorów z pięciolatki 2006-2010,

  Czytaj więcej
 • Aktualne ceny świń
  Dodano: 19/01/2015

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 19.01.2015 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,30 do maksymalnie 4,30 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 4,80-5,25 zł/kg.
  W porównaniu z  wynikami sondażu sprzed tygodnia (12.01.2015), zarówno ceny minimalna jak i maksymalna za żywiec nie zmieniły się.

  Czytaj więcej
 • Wieści z Sejmu RP
  Dodano: 18/01/2015

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  15 stycznia  pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych poselski projekt ustawy o zawieszeniu spłat niektórych pożyczek i kredytów, zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (druk nr 2996).

  Czytaj więcej
 • Polska - wynikowe szacunki zbiorów zbóż w 2014 r.
  Dodano: 26/01/2015

  W drugiej połowie grudnia 2014 r. GUS podał wynikowe szacunki ubiegłorocznej produkcji zbóż w Polsce. Zbiory zostały oszacowane na 31,9 mln ton, tj. o 12,3% powyżej wyniku z 2013 r. i o 19,5% więcej od średniej z okresu 2006-2019.

  Czytaj więcej
 • Francuskie świnie pojadą do Rosji - wystąpienie do COPA
  Dodano: 26/01/2015

  W związku z zawartym dwustronnym porozumieniem pomiędzy Francją a Federacja Rosyjską, dotyczącym zniesienia ograniczeń na eksportowane do Rosji z Francji świnie i wyroby z wieprzowiny, a także trwającymi negocjacjami pomiędzy Komisją Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie zniesienia rosyjskiego embarga, Zarząd KRR wystąpił do Przewodniczącego COPA  z apelem o podjecie działań interwencyjnych w tej sprawie.

  Czytaj więcej
 • Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o środkach ochrony roślin
  Dodano: 26/01/2015

  Nowe przepisy znoszą obowiązek tłumaczenia na język polski dokumentacji załączanej do wniosków o rejestrację środków ochrony roślin. Będzie można ją składać w języku angielskim.

  Czytaj więcej
 • Współpraca ANR z KRIR
  Dodano: 22/01/2015

  W środę 21 stycznia 2015 r. Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych ustalili i podpisali zasady współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Agencją Nieruchomości Rolnych.

  Czytaj więcej
 • Cukier
  Dodano: 21/01/2015

  Wahania cen podgrzewane danymi o bliskim deficycie. Gra na zwyżkę i wyprzedaże akcji. W efekcie 2014 na rynku cukru zakończył się spadkami. I chociaż pierwsze styczniowe sesje nie do końca utrzymały ten trend, to najnowsze prognozy mogą go szybko przywrócić.

  Czytaj więcej
 • Copa Cogeca informuje
  Dodano: 21/01/2015

  Nie zgadzamy się na ograniczenia wobec biopaliw pochodzących z upraw rolnych, gdyż są one niezbędne z punktu widzenia pasz, energii i środowiska
   
  Biopaliwa pochodzące z upraw rolnych odgrywają niezwykle ważną rolę w kontekście pasz, środowiska, zatrudnienia i produkcji paliw. Dziś, podczas międzynarodowej konferencji „Fuels of the Future” („Paliwa przyszłości”) w Berlinie Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, powiedział, że nie możemy się zgodzić na ograniczenie stosowania biopaliw ani odwrócić się plecami do nauki i innowacji.

  Czytaj więcej
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw
  Dodano: 21/01/2015

  Rada Ministrów przyjęła 20 stycznia 2015 roku  projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska.

  Czytaj więcej
 • Unijny handel zbożem
  Dodano: 19/01/2015

  W minionym tygodniu KE wydała licencje eksportowe na sprzedaż 553 tys. ton pszenicy miękkiej (196 tys. t tydzień wcześniej),  30 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 1 tys. ton durum, 179 tys. t jęczmienia (29 tys. ton tydzień wcześniej), 119 tys. t kukurydzy.

  Czytaj więcej
 • Zimowisko dla dzieci rolników w WIŚLE
  Dodano: 19/01/2015

  Szanowni Państwo!
  Organizujemy zimowisko dla dzieci rolników w WIŚLE -  OW MITUR  ul. Fiedorowska 2, 43-460 Wisła.
  Turnus jest 10 dniowy, wyjazd  autokarem, termin  04.02.2015 r. -  13.02.2015 r.
  Dzieci w wieku szkolnym do 16 roku życia.

  Czytaj więcej
 • O GMO zadecydują rządy
  Dodano: 18/01/2015

  Już nie sądy, a rządy będą rozstrzygały gdzie można uprawiać GMO, a gdzie nie. Parlament Europejski poparł propozycję dającą państwom członkowskim możliwość samodzielnego podejmowanie decyzji w sprawie zakazu uprawy, dopuszczonych na unijny rynek odmian roślin genetycznie modyfikowanych. Ekolodzy podkreślają- to nie jest dyrektywa pozbawiona wad.

  Czytaj więcej