Dzisiaj jest: 28 październik 2016

Zarząd i Komisje Problemowe Pomorskiej Izby Rolniczej (V kadencji)

 • Posiedzenie rady powiatowej PIR powiatu nowodworskiego
  Dodano: 27/10/2016

  W dniu 25 października 2016 w sali narad Żuławskiej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się posiedzenie rady powiatowej PIR powiatu nowodworskiego. Na spotkanie przybyli: Wicestarosta Nowodworski - Pani Barbara Ogrodowska, Kierownik ARiMR - Pani Anna Głowacka oraz przedstawiciel ODR – Pani Anna Galewska. Omówiono następujące tematy: 

  Czytaj więcej
 • Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków
  Dodano: 25/10/2016

  Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Sekściński, zawarł 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS.

  Czytaj więcej
 • Trzecie spotkanie Rady Powiatowej PIR Chojnice
  Dodano: 24/10/2016

  W dniu 20 października 2016 roku w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Konarzyny odbyło się trzecie spotkanie Rady Powiatowej PIR Chojnice. Przewodniczący Rady Powiatowej Dariusz Dąbrowski przywitał przybyłych gości: Inspekcji Weterynaryjnej - Katarzynę Matysiak i Karola Grzywacza, Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Roślin i Nasiennictwa od. Chojnice – Dariusz Binka, Kierownik AR i MR w Chojnicach – Bartosz Bluma,

  Czytaj więcej
 • Kolejność przysługiwania pomocy
  Dodano: 21/10/2016

  Kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w naborze przeprowadzonym w terminie 1 - 30 grudnia 2015 r.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Bytowskiego
  Dodano: 20/10/2016

  Czwarte w tym roku posiedzenie odbyło się dnia 11.10.2016 r. w  Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia” w Miastku.

  Przewodniczący Leon Wnuk Lipiński zwrócił się do przedstawicieli ANR o przedstawienie możliwości powiększenia gospodarstw rolnych i zapoznanie przybyłych rolników z zasadami przetargów ofertowych.

  Czytaj więcej
 • Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Dodano: 20/10/2016

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 17-18 października przebywała na posiedzeniu wyjazdowym w województwie kujawsko-pomorskim.
  Pierwszego dnia Komisja obradująca w Zamku Golubskim zapoznała się z:
  - informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na temat sytuacji rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim;
  - informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat trudnej sytuacji mleczarstwa w Polsce;
  - informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rolnictwa ekologicznego;
  - z problemami rolnictwa ekologicznego na podstawie doświadczeń Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych „EKOŁAN”;
  - informacją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na temat sprzedaży i dzierżawy ziemi w latach 2000-2015 – Ocena gospodarowania na gruntach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

  Czytaj więcej
 • Rada Powiatowa Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Starogardzkiego oraz spotkanie z rolnikami na temat ASF
  Dodano: 18/10/2016

  Dnia 12.10.2016 r. w Restauracji K2 w Borzechowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Starogardzkiego, oraz spotkanie z rolnikami należącymi do Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej „KOCIEWIE”. Tematem przewodnim tych spotkań był Afrykański Pomór Świń (ASF). 

  Czytaj więcej
 • AR i MR przypomina
  Dodano: 16/10/2016

  Agencja przypomina, że młodzi rolnicy, którym przyznano premie w naborze przeprowadzonym w 2015 r., powinni składać wnioski o płatność, aby otrzymać pierwszą ratę przyznanej pomocy.

  Czytaj więcej
 • Pilne - akcja liczenia dzików w Województwie Pomorskim
  Dodano: 14/10/2016
  Czytaj więcej
 • Inicjatywa Pomorskiej Izby Rolniczej do KRIR dotycząca uwzględnienia wymarznięć w systemie wsparcia dla poszkodowanych przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę
  Dodano: 14/10/2016
  Czytaj więcej
 • 300 tys. zł na przetwórstwo produktów rolnych - trwa nabór wniosków o taką pomoc
  Dodano: 27/10/2016

  Osoby, które będą ubiegać się o wsparcie na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach PROW 2014-2020 mogą rozpocząć działalność gospodarczą nie wcześniej niż po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy i nie później niż trzy miesiące od dnia jej zawarcia.

  Czytaj więcej
 • Wyniki II tury redukcji produkcji mleka
  Dodano: 24/10/2016

  W II turze  programu ograniczania produkcji mleka w ramach całej UE wpłynęło w sumie 6 081 wniosków na łączną ilość 97 880 091 kg mleka, a limit niewykorzystany po I turze na te działanie wynosił  jedynie 12 198 563 kg. W związku z tym zastosowano współczynnik redukcji wynoszący 0.12462762.

  Czytaj więcej
 • Ruszyła inwentaryzacja dzików
  Dodano: 22/10/2016

  W całej Polsce trwa inwentaryzacja dzików, prace zakończą się już za dwa tygodnie. Liczenie zwierząt ma m.in. związek z doniesieniami o przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF).

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady PIR Powiatu Gdańskiego
  Dodano: 21/10/2016

  W siedzibie PIR w Pruszczu Gdańskim dnia 18 października br. odbyło się Posiedzenie Rady PIR Powiatu Gdańskiego z Przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Gdańsk oraz rolnikami z Powiatu Gdańskiego w sprawie przetargu na dzierżawę gruntów rolnych ze zlikwidowanej Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych Gdańsk-Wieniec, położonych na terenie miasta Gdańsk. Pan Jan Wiczling – Przewodniczący Rady Powiatowej PIR Powiatu Gdańsk poinformował iż celem spotkania jest wypracowanie stanowiska dla Agencji Nieruchomości Rolnych - jakiego typu miałby być przetarg ograniczony ustny czy ograniczony ofert pisemnych na w/w nieruchomości.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Słupskiego
  Dodano: 20/10/2016

  W sali konferencyjnej Agencji Nieruchomości Rolnych Sekcji Zamiejscowej w Słupsku, dnia 10.10.2016 r. miało miejsce kolejne posiedzenie rady, zwołane przez Przewodniczącego Eugeniusza Kryckiego.

  Jednym z tematów było przedstawienie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku dr Janusza Sikorskiego zagrożeń wynikających z  afrykańskiego pomoru świń. 

  Czytaj więcej
 • Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków rodzin rolników
  Dodano: 18/10/2016

  Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje członków rodzin rolników, tj. dzieci do ukończenia 16. roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

  Czytaj więcej
 • Zaliczki w ramach dopłat bezpośrednich za 2016 r
  Dodano: 17/10/2016

  Od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 r. wypłacane są zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Już pierwszego dni ich realizacji ARiMR przekazała na konta bankowe 79,1 tys. rolników 581 mln zł.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kartuskiego
  Dodano: 14/10/2016

  Dnia 4 października 2016 r. w sali OSP Domu Strażaka w Stężycy, odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kartuskiego. Gośćmi spotkania byli: Z. Bistram - Prezes Zarządu PIR w Pruszczu Gdańskim, Hubert Lewna - Radny Sejmiku Woj.Pomorskiego, M.Gorski - Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Gdańsku, J. Bystroń - Członek Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Powiatu Kartuskiego, 

  Czytaj więcej
 • Interwencja w sprawie dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich
  Dodano: 14/10/2016
  Czytaj więcej
 • 300 tys. zł na przetwórstwo produktów rolnych - w ARiMR trwa nabór wniosków o taką pomoc
  Dodano: 14/10/2016

  ARiMR przypomina, że beneficjenci, którzy będą ubiegać się o wsparcie na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach PROW 2014-2020 mogą rozpocząć działalność gospodarczą nie wcześniej niż po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy i nie później niż trzy  miesiące od dnia jej zawarcia.

  Czytaj więcej