Dzisiaj jest: 30 lipiec 2015

Zarząd i Komisje Problemowe Pomorskiej Izby Rolniczej (V kadencji)

 • Sprzedaż bezpośrednia od stycznia 2016. wg nowych przepisów
  Dodano: 29/07/2015

  Z dniem 1 stycznia 2016 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw regulującej opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej.

  Czytaj więcej
 • Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku działania klęsk żywiołowych
  Dodano: 29/07/2015

  "Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia udzielania pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Dlatego zachęcam komisje o jak najszybsze szacowanie poziomu strat na polach rolników" - informował na początku lipca minister rolnictwa Marek Sawicki.

  MRiRW przypomina, że producenci rolni, którzy ponieśli w tym roku straty w swoich gospodarstwach w wyniku wystąpienia m.in. suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, pioruna lub obsunięcia się ziemi powinni zgłosić je jak najszybciej do urzędu gminy lub urzędu wojewódzkiego.

  Czytaj więcej
 • Prognozy wzrostu produkcji wieprzowiny w UE
  Dodano: 28/07/2015

  W lipcu br. Komisja Europejska opublikowała nową „Krótkoterminową prognozę produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE”. Po 7 latach spadku, w 2014 r. produkcja wieprzowiny w UE zaczęła odbudowywać się, wzrastając w skali roku o 2% do 22,8 mln ton. 

  Czytaj więcej
 • Szkolenia ze szkód łowieckich
  Dodano: 28/07/2015

  Pomorska Izba Rolnicza planuje zorganizować dla rolników  szkolenia z zakresu szacowania szkód łowieckich.  Ze względu na żniwa i inne prace polowe  odbędą  są one w październiku bieżącego roku. Podczas szkolenia rolnicy zapoznają się z procedurami obowiązującymi przy szacowaniu szkód łowieckich.

  Czytaj więcej
 • Kolonia do Czarnej Góry
  Dodano: 28/07/2015

  W dniach 17-30 lipca, jak co roku uczestniczyliśmy w koloniach zorganizowanych przez Pomorską Izbę Rolniczą. Tym razem autokarem do pięknej miejscowości blisko Zakopanego i słowackiej granicy – Czarnej Góry.

  Czytaj więcej
 • Moc atrakcji na Jarmarku św. Dominika
  Dodano: 28/07/2015

  Przez całe 23 dni, na Targu Węglowym w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego będzie promować podległe samorządowi województwa instytucje kultury, edukacji, zdrowia, ochrony środowiska, a także pomorskie kulinaria, turystykę i projekty unijne. Na dzieci, młodzież, mieszkańców i turystów czeka mnóstwo atrakcji – zapraszamy już 25 lipca 2015 r., w godz. 11.00-19.00.

  Czytaj więcej
 • Problemy w zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego
  Dodano: 26/07/2015

  Roślina ta trafiła do polski w latach 50 XX wieku. W pierwszych latach prowadzono doświadczenia w celu zastosowania jej w lecznictwie, z kolei w latach 60 XX wieku została wprowadzona w Państwowych Gospodarstwach Rolnych jako dobra pasza dla zwierząt. Po kilkuletniej uprawie  okazało się, że zwierzęta karmione taką paszą nie produkują więcej mleka, a wytworzone mięso ma niewłaściwy posmak nie akceptowany przez konsumentów.

  Czytaj więcej
 • Biopaliwa w odwrocie
  Dodano: 26/07/2015

  Biopaliwa w odwrocie. W ciągu najbliższej dekady zmaleje zapotrzebowanie na ziarno do produkcji biopaliw, a zwiększy się na pasze dla zwierząt hodowlanych - wynika z najnowszej prognozy przygotowanej przez organizację do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Osłabienie popularności ekopaliw wspierane będzie przez obniżkę cen ropy.

  Czytaj więcej
 • PROW 2014-2020 - kolejne 8 działań jeszcze w tym roku
  Dodano: 24/07/2015

  - W tym roku planujemy ogłosić terminy naboru wniosków dla kolejnych 8 działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi prowadzone są obecnie intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych rozporządzeń wykonawczych określających szczegółowe zasady i tryb przyznawania pomocy w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014-2020. Moją intencją jest jak najszybsze, wejście w życie projektowanych przepisów - powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki.

  MRiRW zakłada, że w roku 2015 ogłoszone zostaną terminy nabory wniosków w odniesieniu do 8 niżej wymienionych instrumentów. Jednak precyzyjnie określenie dnia rozpoczęcia naboru wniosków nie jest możliwe ze względu na trwające prace legislacyjne. W załączeniu tabela z harmonogramem wdrażania działań.

  Czytaj więcej
 • Polska to kraj młodych rolników
  Dodano: 23/07/2015

  - Unia Europejska to region, w którym rolnictwo bardzo szybko się starzeje – młodych rolników jest zaledwie 7,5% - stwierdził minister Marek Sawicki, dodając, że:

  - Polska jest na tym tle krajem rolników młodych, gdyż na 1,3 mln złożonych wniosków, co najmniej 1/3, to wnioski złożone przez rolników, którzy nie przekroczyli 40 roku życia.

  Czytaj więcej
 • Sektor rolno-spożywczy a rosyjskie embargo
  Dodano: 29/07/2015

  Skutki embarga wprowadzonego przez Rosję w sierpniu 2014 r., choć widoczne w sektorze rolno-spożywczym, nie są aż tak dotkliwe, jak początkowo obawiali się przedsiębiorcy. Nie wszystkie branże też w jednakowym stopniu odczuły konsekwencje ograniczeń współpracy z Rosją - wynika z raportu Banku BGŻ BNP Paribas „Wpływ ograniczeń handlowych wprowadzonych przez Rosję na sektor rolno-spożywczy w Polsce” przygotowanego we współpracy z przedstawicielami firm z sektora rolno-spożywczego.

  Czytaj więcej
 • Nowa ustawa promująca energię odnawialną w Polsce
  Dodano: 28/07/2015

  Od blisko 20 lat techniki solarne dynamicznie rozwijają się na całym świecie, głównie w krajach, które rozumieją znaczenie i potencjał sektora energii słonecznej. Polska powinna znaleźć się wśród nich.

  Czytaj więcej
 • Prognozy plonowania dla polskich upraw
  Dodano: 28/07/2015

  Unijne prognozy plonów dla polskich upraw pokazują, podobie jak średnio w UE, ok. 10-14% spadek wydajności z ha, wszystkich podstawowych zbóż i rzepaku, w porównaniu z 2014 rokiem. 

  Czytaj więcej
 • Studiuj w Rusocinie
  Dodano: 28/07/2015

  Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży w roku akademickim 2016/2017 zaprasza na studia zaoczne na kierunku Rolnictwo I stopnia (3, 5 letnie studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera rolnictwa) i Rolnictwo II stopnia ( 2 letnie studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra rolnictwa).

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 28/07/2015

  Kilka zakładów mięsnych z Wielkopolski oraz Pomorza obniżyło dzisiaj swoje oficjalne cenniki wyjściowe o 0,10 zł na kilogramie. Potentat ubojowy z centralnej Polski pozostawił jednak stawki na niezmienionym poziomie, a w ślad za nim większość firm skupujących, co zniwelowało średnie obniżki w skali kraju od 3 (żywiec) do maksymalnie 4 groszy (wbc). 

  Czytaj więcej
 • Zboża
  Dodano: 28/07/2015

  Trwają żniwa jęczmienia ozimego, rozpoczęło się koszenie pszenicy. Chociaż zbiory są opóźnione, a pogoda wciąż bardzo zmienna i kapryśna, to zarówno sprzedających, jaki kupujących nie brakuje. Ceny na giełdach towarowych podobne do tych z ubiegłego tygodnia lub minimalnie w dół.

  Czytaj więcej
 • Trwa nabór wniosków na zalesianie
  Dodano: 26/07/2015

  Jeszcze do 17 sierpnia br. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

  Czytaj więcej
 • Projekt ustawy o szkodach łowieckich czytany w komisjach sejmowych
  Dodano: 24/07/2015

  22 lipca 2015 roku na wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi posłowie dyskutowali o poselskim projekcie ustawy o szkodach łowieckich i ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw.

  Czytaj więcej
 • Komunikat dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe
  Dodano: 24/07/2015

  „Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia udzielania pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Dlatego zachęcam komisje o jak najszybsze szacowanie poziomu strat na polach rolników” - powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki.

  Czytaj więcej
 • Uwaga na bezpieczeństwo pracy podczas żniw
  Dodano: 23/07/2015

  Trwa okres wzmożonych sezonowych prac przy zbiorze zbóż i innych płodów rolnych. Latem osoby pracujące w rolnictwie są narażone na zwiększone ryzyko wypadków, z powodu dużego natężenia prac, związanych z nim pośpiechem i wysiłkiem fizycznym, warunkami pogodowymi.

  Czytaj więcej