Dzisiaj jest: 19 grudzień 2014
 • Zdrowie i sport na wsi
  Dodano: 18/12/2014

  Partner Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich z Finlandii poszukuje partnerów z Polski do udziału w międzynarodowym projekcie „Zdrowie i sport na wsi” w ramach Erasmus+Sport. Projekt skierowany jest do organizacji edukacyjnych lub organizacji zajmujących się sportem z krajów nadbałtyckich.

  Czytaj więcej
 • Ryby dla dwóch Papieży
  Dodano: 18/12/2014

  W sobotę 20. grudnia br. w Rzymie odbędzie się wielka degustacja polskich ryb.
  Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp” zawiezie tam nie tylko karpie ze stawów, ale też śledzie i dorsze z Bałtyku. W roku ubiegłym 120 żywych karpi przejechało pół Europy i bez problemów dojechało z Brzeszcz koło Oświęcimia aż do Watykanu. Tam potrawy z królewskich ryb stanowiły ozdobę obiadu dla ponad 100 Gwardzistów Szwajcarskich i ich rodzin. Wykwintne potrawy trafiły również na stoły obu Papieży - zarówno Benedykta XVI, jak i Franciszka.

  Czytaj więcej
 • Wymogi dotyczące nabywania środków ochrony roślin oraz pozarolniczego ich stosowania
  Dodano: 17/12/2014

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone stosowne szkolenie.

  Czytaj więcej
 • Z lotu ptaka
  Dodano: 17/12/2014

  Kiedyś wykorzystywane do celów wojskowych, dziś mają szerokie zastosowanie. Drony- pomagają francuskim rolnikom kontrolować uprawy. Latające maszyny dostarczają informacji o przebiegu oprysków, czy działaniu systemu nawadniającego. Widok na pola z lotu ptaka daje rolnikom zupełnie nowe spojrzenie na ziemię.

  Czytaj więcej
 • Wieprzowina
  Dodano: 16/12/2014

  O grudniowej poprawie handlu nie ma już co marzyć. Branży mięsnej nie uda się podreperować budżetu przedświątecznym handlem, bo ten praktycznie nie istnieje. Istnieją za to realne problemy i rosnące rozgoryczenie właścicieli zakładów mięsnych.

  Czytaj więcej
 • Pomorski Jarmark Bożonarodzeniowy w Słupsku
  Dodano: 15/12/2014

  Wyjątkowy, świąteczny klimat, zapach igliwia, smak tradycyjnych potraw, wspólne kolędowanie zapewni Pomorski Jarmark Bożonarodzeniowy. W Słupsku, 19 i 20 grudnia 2014 r. będzie można uzupełnić świąteczne zapasy, nabyć bożonarodzeniowe ozdoby i wspólnie pośpiewać.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 15/12/2014

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 15.12.2014 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,30 do maksymalnie 4,50 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 4,85-5,45 zł/kg.

  Czytaj więcej
 • Copa – Cogeca informuje
  Dodano: 14/12/2014

  Zgodnie z prognozami spadnie produkcja rzepaku w UE w 2015 r. ze względu na zakaz zaprawiania nasion neonikotynoidami.  
  Grupa robocza „Rośliny oleiste i rośliny białkowe” Copa-Cogeca spodziewa się znacznego spadku produkcji rzepaku w UE w 2015 r., gdyż widać już pierwsze skutki zakazu zaprawiania nasion neonikotynoidami.

  Czytaj więcej
 • Uzupełniając Kolberga – podsumowanie projektu
  Dodano: 13/12/2014

  Projekt badawczy „Uzupełniając Kolberga: dokumentacja autentycznych grup kolędniczych Kaszub” realizowany przez ponad rok przez Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku dobiega końca. W czasie spotkania podsumowującego projekt, 13 grudnia 2014 r. będzie można obejrzeć cztery prezentacje multimedialne dokumentujące terenowe badania zwyczajów kolędniczych w gminie Sierakowice. Zaplanowano też premierę filmu dokumentalnego o kolędnikach z Tuchlinka na Kaszubach „A wczora z wieczora”, wyprodukowanego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku – Oddział Etnografii. Spotkanie zakończy występ bohaterów filmu – grupy kolędniczej „Gwiezdka” z Tuchlinka.

  Czytaj więcej
 • W sprawie działań na rzecz wdrożenia dyrektywy OZE
  Dodano: 11/12/2014

  Ministerstwo Gospodarki informuje, że podejmuje działania na rzecz zapewnienia takiej implementacji dyrektywy OZE, która nie będzie budziła wątpliwości Komisji Europejskiej. W maju 2014 r. KE została poinformowana o przyjęciu m.in. ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, a także szeregu aktów wykonawczych. W opinii MG implementują one przepisy dyrektywy OZE.

  Czytaj więcej
 • PROW 2014-2020
  Dodano: 18/12/2014

  W mojej ocenie jest to jeden z ważniejszych dni na najbliższe sześć lat dla polskiego rolnictwa, dla realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w naszym kraju – powiedział minister rozpoczynając konferencję poświęconą ostatecznemu kształtowi nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Czytaj więcej
 • Stanowisko Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie słupskiego oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
  Dodano: 18/12/2014

  Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej wyraża głębokie zaniepokojenie deprecjonowaniem statusu słupskiego oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego

  Czytaj więcej
 • Krajowe regulacje dotyczące wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
  Dodano: 17/12/2014

  W dniu 15 grudnia 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).

  Czytaj więcej
 • Pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych rosyjskim embargiem
  Dodano: 16/12/2014

  Firmy, w których wystąpiło przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, spowodowane zwłaszcza rosyjskim embargiem, będą mogły uzyskać dopłaty do wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniami. Takie rozwiązanie przewidziano w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

  Czytaj więcej
 • Zbożowe prognozy Copa- Cogeca
  Dodano: 16/12/2014

  Nowe dane dotyczące zbiorów w UE w 2015 r. opublikowane przez Copa-Cogeca ukazują lekki spadek w przyszłym roku i obawy związane z brakiem środków ochrony roślin.
   

  Czytaj więcej
 • Gmina Puck wyróżniona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
  Dodano: 15/12/2014

  Gmina Puck została wyróżniona w konkursie „Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie” organizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji za wkład w przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego.

  Czytaj więcej
 • Nowy PROW zatwierdzony
  Dodano: 14/12/2014

  Komisja Europejska zatwierdziła  12 grudnia 2014 roku Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
  Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

  Czytaj więcej
 • Zielone światło dla pierwszych trzech programów rozwoju obszarów wiejskich
  Dodano: 14/12/2014

  Komisja Europejska zatwierdziła  12 grudnia pierwsze trzy spośród 118 programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) mających na celu poprawę konkurencyjności rolnictwa UE, ochronę krajobrazu i klimatu, a także umacnianie struktury gospodarczej i społecznej społeczności wiejskich w okresie do roku 2020. 118 wieloletnich programów działających na szczeblu krajowym lub regionalnym otrzymuje wsparcie UE za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – są to środki w wysokości 95,6 mld euro na lata 2014–2020.

  Czytaj więcej
 • Ile BIO w baku?
  Dodano: 11/12/2014

  Bruksela podejmuje decyzje w sprawie polityki produkcji paliw z upraw rolnych. Ministrowie opowiedzieli się za 7-procentowym ich udziałem w rynku. Co z zrealizowanymi już inwestycjami?

  Czytaj więcej
 • Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
  Dodano: 11/12/2014

  Z dniem 13 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 listopada 2014 r.
  o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy
  o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

  Czytaj więcej