Dzisiaj jest: 29 lipiec 2016

Zarząd i Komisje Problemowe Pomorskiej Izby Rolniczej (V kadencji)

 • Będą nowe możliwości rozpoczęcia działalności pozarolniczej
  Dodano: 28/07/2016

  Minister Krzysztof Jurgiel 26 lipca 2016 r. podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

  Czytaj więcej
 • Program odbudowy i zrównoważonego rozwoju owczarstwa
  Dodano: 26/07/2016

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przygotowaniu „Programu odbudowy i zrównoważonego rozwoju owczarstwa”.

  Czytaj więcej
 • Regulacje mające zapewnić skuteczniejszą ochronę spożywczych produktów regionalnych
  Dodano: 26/07/2016

  Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw. 

  Czytaj więcej
 • Wzrost opłat za wodę mniejszy niż pierwotnie zakładano
  Dodano: 22/07/2016

  0,30 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej i 0,15 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej - to nowe stawki jakimi obciążeni będą rolnicy za korzystanie z wody na potrzeby gospodarstw rolnych. Nawadnianie za pomocą urządzeń pompowych objęte zostanie opłatą w wysokości 0,15 zł za m3 pobieranej wody podziemnej. Pierwotnie zakładano wyższe stawki tj. 2,10 zł za wodę podziemną i 1,64 zł za powierzchniową jednakże na skutek interwencji m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej kwoty te zostały znacznie umniejszone.

  Czytaj więcej
 • Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
  Dodano: 19/07/2016

  Rada Ministrów 19 lipca  przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego
  Dodano: 19/07/2016

  Dnia 5 lipca 2016r. w sali GOKSiR w Nowej Karczmie odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego. Spotkanie poświęcone było omówieniu nowych przepisów regulujących obrót ziemią rolną. Gośćmi spotkania byli: Lech Kolaska- Członek Zarządu PIR, Adam Śliwicki- Zastępca Dyrektora ANR OT Gdańsk, Mirosław Prytuła- Radca Prawny ANR,

  Czytaj więcej
 • UWAGA!
  Dodano: 18/07/2016

  Nastąpiła zmiana terminu składania ofert na przeprowadzenie audytu: do dnia 3 sierpnia 2016 roku

  Czytaj więcej
 • Godziny i miejsca zbiórek odjazdu na kolonie do Białego Dunajca dnia 18 lipca 2016 r.
  Dodano: 15/07/2016

  1. Pruszcz Gdański, ul. Raciborskiego, parking przy Biedronce – godz. 7:00

  2. Węzeł Kopytkowo (trasa A-1) gmina Smętowo Graniczne – godz. 8.00

  3. Żnin, ul. Sienkiewicza, parking naprzeciwko stacji Orlen - godz. 10.30

  Czytaj więcej
 • Okresowa emerytura rolnicza
  Dodano: 14/07/2016

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

  Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.

  Czytaj więcej
 • Portal www.agrometeo.pogodynka.pl
  Dodano: 11/07/2016

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) od wielu lat redaguje stronę Agrometeo. Jest to portal poświęcony prognozom agrometeorologicznym, prowadzony jest przez Instytut. 

  Czytaj więcej
 • Metodologia szacowania strat w rolnictwie
  Dodano: 26/07/2016

  W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące koniecznych zmian w metodologii szacowania strat w rolnictwie w dniu 22 lipca 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało informację, że po pięciu latach prowadzenia monitoringu suszy, w wyniku przeprowadzonych szczegółowych analiz oraz w oparciu o nowe dostępne dane o plonach z ostatnich lat umożliwiających uzyskanie większej dokładności szacowania zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw przygotowano nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb (Dz.U. poz. 663).

  Czytaj więcej
 • Kontrola importu zbóż
  Dodano: 26/07/2016

  W ostatnich tygodniach napływają do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacje o wzmożonym imporcie do kraju ziarna zbóż z Ukrainy oraz jego niekorzystnym wpływie na sytuację popytową i cenową na krajowym rynku zbóż, zwłaszcza w południowo-wschodnich regionach kraju.

  Czytaj więcej
 • Żniwa – sytuacja na polach w Polsce
  Dodano: 24/07/2016

  Sprzyjająca pogoda w tym tygodniu sprawiła, że zaczęły się pierwsze żniwa rzepaku. Oczywiście w trakcie jest już zbiór jęczmienia ozimego, a w niektórych miejscach kraju właśnie się kończy. Oto przegląd stanu pól w poszczególnych rejonach Polski.

  Czytaj więcej
 • Na wniosek PIR
  Dodano: 20/07/2016

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek przyjęty przez IV Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej oraz zgłaszany wielokrotnie przez wojewódzkie izby rolnicze, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 18 lipca 2016 r., o podjęcie zdecydowanych działań i ustanowienie ogólnopolskiego programu dopłat do wapnowania gleb, uwzględniającego również zwrot kosztów transportu.

  Czytaj więcej
 • Wspomnienia z pierwszej kolonii w Czarnej Górze
  Dodano: 19/07/2016

  Dnia 27 czerwca wyruszyliśmy w kilkugodzinną podróż do Czarnej Góry. Po przybyciu na miejsce zostaliśmy miło powitani, pensjonat i widoki zrobiły na nas ogromne wrażenie. W czasie pobytu spędziliśmy bardzo aktywnie czas. Wędrówką do ciekawych miejsc nie było końca. Odwiedziliśmy między innymi: Zakopane, Chatę Korkoszów, Litwinkę-Grapę, Termy Bania w Białce Tatrzańskiej. 

  Czytaj więcej
 • Lipcowy pakiet KE dla rolnictwa
  Dodano: 18/07/2016

  Od grudnia 2015 roku minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel na forum UE wnioskował o dodatkowe środki z budżetu unijnego na poprawę sytuacji na rynkach rolnych.

  Czytaj więcej
 • Polskie postulaty na Radę Ministrów Rolnictwa UE
  Dodano: 17/07/2016

  Minister Krzysztof Jurgiel podczas Rady Ministrów Rolnictwa UE, która  odbędzie się  w poniedziałek, 18 lipca br. w Brukseli, będzie domagał się   uzyskania  środków z budżetu UE dla wsparcia sektora mleka Polsce. 

  Czytaj więcej
 • Godziny i miejsca zbiórek odjazdu na kolonie do Zakopanego dnia 17 lipca 2016 r.
  Dodano: 15/07/2016

  1. Prabuty - wyjazd - godz. 5:30,

  2. Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego parking przy Biedronce – godz. 6:45,

  3. Stacja Lotos Optima Bałdowo gmina Tczew – godz. 7:40.

   

  Czytaj więcej
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach
  Dodano: 13/07/2016

  Rada Ministrów przyjęła  projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  Od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

  Czytaj więcej
 • Zmiana terminu kontroli dywersyfikacji upraw
  Dodano: 11/07/2016

  Termin kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia w kampanii 2016 r. został przesunięty na okres od 1 czerwca do 31 lipca br.

  Czytaj więcej