Dzisiaj jest: 24 lipiec 2014
 • Dożynki Prezydenckie 2014
  Dodano: 24/07/2014

  Dożynki to polski sposób na podziękowanie rolnikom za chleb, za plony i owoce ich całorocznej pracy. Jest to niezwykle ważne wydarzenie wieńczące ogromny trud włożony przez rolników podczas ostatnich żniw. Święto, mające swój rodowód jeszcze w czasach średniowiecznych, jest podziękowaniem za tegoroczne zbiory i jednocześnie prośbą o pomyślność przyszłych.

  Czytaj więcej
 • Nowy PROW 2014 - 2020, nowe możliwości
  Dodano: 24/07/2014

  Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczono łącznie ponad 13,5 mld euro. Na kwotę tę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne. Rozwojowi infrastruktury wiejskiej, reorientacji zawodowej rolników i wzrostowi przedsiębiorczości  służyć będzie także 5,2 mld euro pochodzących z Funduszu Spójności.

  Czytaj więcej
 • Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w roku 2014
  Dodano: 23/07/2014

  Organizatorem na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, siódma edycja Konkursu w 2014r. jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu.

  Powyższy konkurs będzie przeprowadzony na terenie całego kraju, a gospodarstwa wzorem lat ubiegłych będą oceniane w dwóch kategoriach:
  •    "ekologia – środowisko"
  •    "ekologiczne gospodarstwo towarowe".

  Czytaj więcej
 • Szranki i konkury na Kociewiu
  Dodano: 22/07/2014

  Kto bardziej przyczynił się do rozwoju Gniewu – krzyżaccy zakonnicy czy rdzenni mieszkańcy tych terenów? Jak ów pojedynek o wpływy wyglądałby dzisiaj? Czy krzyżacka stal jest silniejsza niż kociewskie charaktery? Na te i wiele innych pytań znajdzie odpowiedź każdy, kto uda się w podróż w czasie podczas IV Festiwalu Dziedzictwa Regionalnego „Krzyżacy kontra Kociewiacy”, który odbędzie się Gniewie, w niedzielę, 28 lipca 2013 r.

  Czytaj więcej
 • Szkolenie w Gdańsku: „Analiza finansowo – ekonomiczna jako kluczowy etap przygotowania i wykonalności projektu”
  Dodano: 22/07/2014

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie przygotowane dla wnioskodawców przyszłych projektów infrastrukturalnych w Regionalnym Programie Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz w krajowych programach operacyjnych.

  Czytaj więcej
 • W obronie bezumownych użytkowników działek rolnych o małej powierzchni
  Dodano: 21/07/2014

  W dniu 14.07.2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa ANR o odstąpienie od naliczania i egzekucji kar finansowych nakładanych na bezumownych użytkowników działek rolnych o małej powierzchni, np. do 2 ha, które przylegają do gruntów uprawianych przez rolników, popierając wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej.

  Czytaj więcej
 • Kiełbasa jałówiecka i gruszka gdańczonka zarejestrowane
  Dodano: 21/07/2014

  Do Listy produktów tradycyjnych dołączyły 15 lipca 2014 r. dwa nowe produkty z województwa pomorskiego. Są to: kiełbasa kaszubska jałówiecka oraz gruszka gdańczonka w occie.

  Czytaj więcej
 • Ceny produktów rolnych w czerwcu 2014 r.
  Dodano: 20/07/2014

  Na rynku rolnym w czerwcu 2014 r, w porównaniu z poprzednim miesiącem, zaobserwowano spadek cen ziarna większości zbóż zarówno w skupie, jak i na targowiskach, za wyjątkiem cen targowiskowych owsa Zanotowano wzrost cen ziemniaków w skupie przy jednoczesnym ich spadku na targowiskach.

  Czytaj więcej
 • Jarmark Wdzydzki
  Dodano: 19/07/2014

  Jarmark Wdzydzki to największa na Kaszubach letnia impreza folklorystyczna, która odbywa się w muzeum na wolnym powietrzu. Tradycyjnie - od 1973 r. - dzieje się zawsze w trzecią sobotę i niedzielę lipca.

  Czytaj więcej
 • Ceny zbóż według Min. Rol.
  Dodano: 17/07/2014

  W tygodniu 7.07-13.07.2014 spadki notowań na krajowym rynku zbóż przyspieszyły z uwagi na trwające zbiory jęczmienia i zbliżające się zbiory pozostałych gatunków (oprócz kukurydzy).

  Czytaj więcej
 • Kulinarny rozkład jazdy, czyli co zjemy na „Pomorskich Smakach”
  Dodano: 24/07/2014

  Żywność tradycyjna, produkowana w niewielkich gospodarstwach rolnych, na bazie surowców, które od wieków kształtowały się w określonych warunkach, stanowi alternatywę dla wyrobów przemysłowych. Ich wysoka jakość oraz wyjątkowość wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Takie właśnie wyroby znajdują się na Lista produktów tradycyjnych województwa pomorskiego. Podczas Pomorskich Smaków, 26 lipca do 3 sierpnia będzie można spróbować wielu w nich.

  Czytaj więcej
 • Wieści z Sejmowej Komisji Rolnictwa
  Dodano: 23/07/2014

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  22 lipca rozpatrzyła informację o stanie prac nad realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z uwzględnieniem uwag do projektu przekazanego do Komisji Europejskiej.

  Czytaj więcej
 • Konsultacje w sprawie wędzonek
  Dodano: 23/07/2014

  22 lipca 2014 r. został skierowany do konsultacji społecznych oraz umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA). Ministerstwo zachęca do zapoznania się z przedmiotowym projektem i zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do dnia 7 sierpnia 2014 r.

  Czytaj więcej
 • Uwaga producenci mleka
  Dodano: 22/07/2014

  Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 31 lipca upływa termin składania wniosków o przyznanie kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy kwoty krajowej.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 22/07/2014

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 21.07.2014 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 4,30 do maksymalnie 5,50 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 5,95-7,00 zł/kg.
  W porównaniu z  wynikami sondażu sprzed tygodnia (14.07.2014), cena minimalna za żywiec osłabiła się o – 0,10 zł (z 4,40 na 4,30 zł/kg), a cena maksymalna o – 0,20 zł (z 5,70 do 5,50 zł/kg).

  Czytaj więcej
 • Potencjalne problemy z jakością pszenicy w UE, dobre perspektywy dla kukurydzy
  Dodano: 21/07/2014

  Strategie Grains podniósł swoją prognozę zbiorów pszenicy miękkiej dla UE o 1,1 mln ton do 140,5 mln ton. Obniżono natomiast o 0,4 mln ton zbiory pszenicy durum do 7,2 mln ton. Łącznie UE powinna zebrać 147,7 mln ton pszenicy (USDA przed tygodniem prognozował 147,88 mln ton). Daje to UE pierwsze miejsce na świecie wśród producentów pszenicy. Chiny powinny zebrać 122 mln ton, Indie 96 mln ton, USA i Rosja po ok. 53 mln ton (według USDA).

  Czytaj więcej
 • Copa-Cogeca rozpoczyna konkurs fotograficzny
  Dodano: 20/07/2014

  W związku z Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego ONZ 2014 (MRRR) Copa-Cogeca rozpoczęła ogólnodostępny konkurs fotograficzny. Zdjęcia mają ukazywać znaczenie i realia gospodarstw rodzinnych i spółdzielni rolniczych.

  Czytaj więcej
 • Odpisy z ksiąg wieczystych i zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dostępne online
  Dodano: 20/07/2014

  Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dwie nowe usługi, dzięki którym obywatele zyskają łatwy i szybki dostęp przez Internet do ksiąg wieczystych z możliwością wydruku ich odpisu oraz do elektronicznego Krajowego Rejestru Karnego. Oba projekty sfinansowano ze środków unijnych z Programu Innowacyjna Gospodarka na rozwój e-administracji.

  Czytaj więcej
 • Polscy posłowie we władzach Parlamentu Europejskiego
  Dodano: 17/07/2014

  Troje posłów w prezydium Parlamentu Europejskiego, czworo przewodniczących komisji parlamentarnych, 8 wiceprzewodniczących - tyle stanowisk we władzach Parlamentu Europejskiego 8. kadencji zdobyli polscy posłowie. Będą je pełnić przez najbliższe 2,5 roku, czyli pół kadencji Parlamentu Europejskiego. W połowie kadencji Parlament ponownie wybierze swoje władze.

  Czytaj więcej
 • NIK o ochronie gruntów rolnych skarbu państwa
  Dodano: 17/07/2014

  Budżet państwa ponosi każdego roku wielomilionowe straty z powodu bezprawnego korzystania z gruntów skarbu państwa. Przepisy prawa w praktyce zapewniają samowolnym użytkownikom bezkarność. Instytucje publiczne nieskutecznie walczą z tym procederem. NIK zaleca zmiany w istniejącym prawie tak, aby możliwe było skuteczne karanie za bezprawne korzystanie z państwowej ziemi oraz wyeliminowanie takich praktyk.

  Czytaj więcej