Aktualności

Stawki dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego

Dodano: 12/10/2018

W wydanym 28 września 2018 r. Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1862, opublikowano stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018.


Rada Ministrów postanowiła, iż stawki dopłat w bieżącym roku wyniosą:

·          

    • 102,14 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych, wymienionych w innym rozporządzniu Rady Ministrów  w sprawie gatunków roślin uprawnych, do których stosuje się dopłaty za zużyty kwalifikowany materiał siewny (DzU.2013.615)
    • 163,42 zł - w przypadku roślin strączkowych,
    • 510,70 zł - w przypadku ziemniaków

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, czyli 29 września br.

Źródło: KPRM

 

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza