Aktualności

Wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie redukcji populacji zająca

Dodano: 26/03/2021

W dniu 16 marca 2021 r. Zarząd KRIR wystąpił do Przewodniczącego PZŁ o podjęcie stosowanych działań mających na celu rozwiązanie problemu związanego z występowaniem licznej populacji zajęcy, wyrządzających duże straty w sadach . Z przekazanych przez rolników informacji wynika, że nowe, młode nasadzenia drzew owocowych są całkowicie zniszczone przez zające.


Mając powyższe na uwadze, zasadnym wydaje się przeprowadzenie odstrzałów kontrolowanych oraz wypłatę odszkodowań rolnikom-sadownikom za wyrządzone szkody.

 

 

Źródło: KRIR

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza