Działalność 2011 - 2015

Rada Powiatu Bytowskiego

Dodano: 13/10/2014

Ostatnie w tym roku posiedzenie w dniu 07.10.2014 r. poprzedziło uczestnictwo w spotkaniu dyskusyjnym organizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wypełniona sala audytoryjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie dowodzi, że ustanawianie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000


wzbudza zainteresowanie i nie jest przedsięwzięciem łatwym. Zmiany zapisów zarządzenia dotyczyły następujących obszarów: Dolina Wieprzy i Studnicy, Bytowskie Jeziora Lobeliowe, Dolina Łupawy, Miasteckie Jeziora Lobeliowe, Dolina Stropnej, Jeziora Lobeliowe koło Soszycy. W ramach zmian dodano kody zagrożeń, zdefiniowano zagrożenia, zmieniono mapy. Dalsze propozycje zmian pojawią się na stronie internetowej, w gminach, starostwie, sołectwach.
W trakcie dyskusji nie zabrakło głosów rozczarowania, że zgłaszane wnioski nie są uwzględniane w dalszych pracach przez RDOŚ, a obejmują tylko uwagi Ministra Środowiska.
Przedstawicielka RDOŚ Anna Moś podkreśliła, że Plan Zadań Ochronnych musi uwzględniać dobro ochrony środowiska,  natomiast sprzeczny z tą zasadą zapis jest przesłanką do jego zmiany.   
W dalszej części Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bytowie Władysława Łangowska przekazała szczegółowe informacje na temat projektu nowego kształtu dopłat bezpośrednich od 2015 roku. Na zakończenie podała terminy szkoleń w poszczególnych gminach powiatu bytowskiego.
W posiedzeniu Zarząd PIR reprezentowała Beata Wika Czarnowska. Po omówieniu wszystkich zagadnień dotyczących płatności, Przewodniczący Rady Powiatowej PIR Leon Wnuk Lipiński podziękował za udział i zakończył posiedzenie.

Zenona Mazurczyk

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza