Działalność 2011 - 2015

Posiedzenie Rady Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego

Dodano: 15/10/2014

W dniu 14 października br. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się posiedzenie Rady Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego. Przy licznym udziale rolników omówiono następujące tematy:


1. System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020, płatność za zazielenienie.
2. Zasady stosowania komunalnych osadów ściekowych na polach uprawnych.
3. System nawadniania i odwadniania gruntów na terenie Powiatu Nowodworskiego, oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe.

 

Bardzo dużo emocji wzbudził temat melioracji. Obecnie na terenie powiatu nowodworskiego nie istnieje nawadnianie terenu. W związku z tegoroczna suszą rolnicy skarżyli się na brak możliwości nawadniania polderów, a wręcz ciągłą pracę pomp odwadniających. Złożyli na ręce z-cy dyrektora ZMiUW WP pismo z prośbą o podjecie działań mających na celu utrzymanie wysokiego poziomu wód w kanałach podczas suszy. Dyrektor Andrzej Szejerka obiecał spotkanie terenowe celem zapoznania się z sytuacją.


Anna Bełdycka

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza