Działalność 2011 - 2015

Posiedzenie Rady PIR Powiatu Gdańskiego z Przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Gdańsk

Dodano: 20/10/2014

W siedzibie PIR w Pruszczu Gdańskim dnia 17 października odbyło się już po raz drugi posiedzenie Rady PIR Powiatu Gdańskiego z Przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Gdańsk w sprawie użytkowanych gruntów rolnych w gminie Suchy Dąb będących własnością ANR.


Dyrektor ANR, poinformował zainteresowanych, iż Agencja odstąpiła od nałożenia kar na tych rolników, którzy mieli zawarte umowy z Urzędem Gminy, natomiast część umów dzierżawy wygasła- z uwagi na upływ okresu, na jaki zostały zawarte. W związku z czym Ci rolnicy zostaną obciążeni karą – w wysokości 5-krotność wywoławczej wysokości czynszu. Ta grupka osób nie zgadza się z decyzją Agencji i będzie się odwoływać od w/w decyzji.
Druga część posiedzenia została poświęcona omówieniu systemu płatności bezpośrednich w 2015 roku.

Renata Wiczling

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza