Działalność 2011 - 2015

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR powiatu chojnickiego

Dodano: 27/10/2014

W dniu 20.10.2014 r. w Ośrodku Kultury w Rytlu (gmina Czersk) odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej PIR powiatu chojnickiego . Przewodniczący Dariusz Dąbrowski przywitał przybyłych gości: Członka Zarządu PIR – Ewelinę Wikę Czarnowską, Andrzeja Dolnego – Kierownika PODR Chojnice,


Małgorzatę Janikowską z Urzędu Miasta Czersk oraz przybyłych rolników z gminy Czersk oraz Członków Rady Powiatowej.
Kierownik PODR poinformował o cyklu szkoleń, jakie przeprowadzili razem z ARiMR dla rolników o zmianach, jakie czekają ich w 2015 roku. Niestety wiedza przekazana nie jest wiążąca gdyż nie ma jeszcze rozporządzeń i wszystko może się zmienić. Pewne jest, że od 2015 roku wejdą dwa dodatkowe instrumenty:
- zazielenianie
- dywersyfikacja upraw


Rolnicy poruszyli problem szkód łowieckich nie tylko na polach, ale również w pryzmach kiszonki, gdzie straty są duże a o odszkodowanie trudno dostać.
 Kolejny problem rolników to kontrole weterynaryjne, prowadzenie dokumentacji coraz więcej biurokracji.
Ewelina Wika Czarnowska przekazała aktualne informacje z Izby Rolniczej.

WNIOSEK - rejestry trzody chlewnej i bydła, jakie posiada ARiMR są aktualne i się zgadzają ze stanem faktycznym co posiada rolnik , ale jak są kontrole z Weterynarii to ich rejestry są nieaktualne i są niepotrzebne nieporozumienia.


Gabriela Łozowicka

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza