Działalność 2011 - 2015

 • Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z powiatu nowodworskiego
  Dodano: 19/09/2013
  W dniu 06 września 2013r. w Urzędzie Gminy Stegna odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z powiatu nowodworskiego przy udziale zaproszonych gości oraz miejscowych rolników. Głównym tematem spotkania był projekt Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rolnicy nie kryli swojego wzburzenia dotyczącego poszczególnych punktów w planie.
  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady PIR Powiatu Słupskiego
  Dodano: 05/08/2013
  Trzecie w bieżącym roku posiedzenie odbyło się 31.07.2013 w nowej siedzibie PODR w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a. Głównymi tematami były: melioracje, działania ARR i szkody łowieckie. Po wprowadzeniu przez Wicemarszałka Czesława Elzanowskiego do tematu, szczegółowych wyjaśnień na temat inwestycji udzieliła Kierownik Biura Terenowego w Słupsku Beata Bernas. Przedstawicielka Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przekazała komplet „informacji o zasadach udzielania spółkom wodnym dotacji podmiotowych z budżetu Państwa” oraz wzory dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty dotacji w 2013 roku.
  Czytaj więcej
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza