Działalność 2015 - 2019

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Tczewskiego.

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej  Powiatu Tczewskiego.
Dodano: 05/10/2018

  Dnia 11.09.2018 roku w Swarożynie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Tczewskiego. Głównym celem posiedzenia był kolejny wniosek Urzędu Gminy Tczew na temat odrolnienia gruntów rolnych na terenie Gminy- Sołectwo Swarożyn. 


W posiedzeniu Rady uczestniczył Pan Zenon Bistram Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej. Przewodniczący Rady Powiatowej Pan Karol Przygocki przywitał przybyłych gości oraz Radnych Izby Rolniczej Powiatu Tczewskiego. Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel wnioskodawcy w sprawie wydania opinii przez Radę PIR na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Przewodniczący Rady pan Karol Przygocki po zapoznaniu się z wnioskiem ogłosił głosowanie: sprawa dotyczyła gruntów rolnych III klasy o łącznej powierzchni 9,6292 ha. 

Głosowanie Rady: Za- 0, Przeciw- 6, Wstrzymało się-  0.

Wniosek został jednogłośnie odrzucony.

Po głosowaniu głos zabrał pan Zenon Bistram, który przedstawił aktualną sytuację w produkcji roślinnej na terenie województwa i powiatu tczewskiego, z uwagi na zjawisko długotrwałej suszy. Następnie Prezes omówił bieżące informacje z Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej.  Na zakończenie pan Karol Przygocki podziękował wszystkim za przybycie  i zaprosił na następna posiedzenie.

 

Lilla Śledź

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza