Działalność 2015 - 2019

Posiedzenie Rady PIR Powiatu Słupskiego

Posiedzenie Rady PIR Powiatu Słupskiego
Dodano: 02/01/2019

Ostatnie w tym roku posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w dniu 21 grudnia 2018 roku, z udziałem Starosty Słupskiego Pawła Lisowskiego, który zapewnił, że drzwi  Starostwa są szeroko otwarte dla samorządu rolniczego. Zwrócił też uwagę na tematykę posiedzeń, ważną dla rolników. Uczestnicy posiedzenia otrzymali od Starosty kalendarze z fotografią widokową budynku.


W kolejności realizowane były następujące tematy: 
1.Procedury uczestnictwa w przetargach na dzierżawy gruntów z zasobów WRSP, zawieranie   umów i możliwości ich wypowiedzenia.
2. Korzyści z realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego PDO.
3.Sprawozdanie z działalności Pomorskiej Izby Rolniczej.
Temat pierwszy szczegółowo omówiła Pani Beata Adamczyk – z KOWR OT w Pruszczu Gdańskim, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania  Zasobem w Słupsku.
Temat drugi z wykorzystaniem slajdów obrazujących wyniki badań, przybliżyła Pani Magdalena Wasilewska - Kierownik Działu badawczo – doświadczalnego COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karżniczce.
W trakcie omawiania tematów były dyskusje i pytania, na które Panie udzielały zainteresowanym wyjaśnień.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej za II półrocze zostało przesłane w formie elektronicznej członkom rady, a przewodniczący Eugeniusz Krycki podkreślił, że zgłaszane Zarządowi wnioski, są niezwłocznie realizowane lub w zależności od ich treści,  przekazywane zgodnie z ustawą do KRIR.
Posiedzenie zakończyło złożenie życzeń świątecznych i noworocznych.

(z.m)

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza