Działalność 2019 - 2023

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Człuchowskiego

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Człuchowskiego
Dodano: 09/12/2019

06.12.2019r. w Bibliotece Wiejskiej w Wyczechach –gmina Czarne, odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w Człuchowie. Przewodniczący Rafał Mładanowicz przywitał zaproszonych gości: W-ce Prezesa PIR – Ryszarda Kleiszmidta, Burmistrza Czarnego – Piotra Zabrockiego, Zdzisław Rachubiński – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Człuchowie, Tomasz Prus – reprezentujący Urząd Gminy Rzeczenica, Ryszard Sajnóg – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Marek Barecki – Kierownik AR i MR, Anna Kamińska – PODR Człuchów, Tomasz   Bodetko  i Paweł Anuszkiewicz –przedstawiciele Energii obrót, członków Rady Powiatowej i przybyłych rolników.


Burmistrz podziękował za zaproszenie i powitał w Bibliotece Wiejskiej, obiekcie wybudowanym ze środków unijnych,  gdzie oprócz Biblioteki jest również duża sala konferencyjna. Poinformował, że w Czarnym na Placu Wolności jest miejsce na Rolniczy Handel Detaliczny oraz na organizowanie kiermaszy rolniczych. 14.12 2019 roku odbędzie się Jarmark Bożenarodzeniowy, na, który serdecznie zapraszamy. Podziękował za zaangażowanie w pracach komisji szacujących straty zarówno po przymrozkach wiosennych jak i suszy.

Ryszard Sajnóg – poinformował o rozprzestrzenianiu się wirusa ASF, który już dotarł do Wielkopolski. Zakończył się przegląd stad świń i należy pamiętać, aby uczulać rolników na bioasekurację i jej przestrzeganie. Powiat człuchowski ze względu na dużą ilość ferm wielkopowierzchniowych ma największe pogłowie trzody w Polsce. Problem z odstrzałem dzików przez myśliwych i protesty „ekologów” i blokowanie polowań.

Marek Barecki – przedstawił zaawansowanie prac przy wypłacie dopłat bezpośrednich, pomoc dla KGW, których w powiecie mamy zarejestrowanych 40.

Anna Kamińska –przedstawiła aktualne sprawy i zaangażowanie pracowników w udzielanie pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków do AR i MR, szkoleń i konkursów.

Ryszard Kleiszmidt – przedstawił aktualną sytuację w rolnictwie i współpracę z Ministerstwem Rolnictwa, które po wyborach przechodzi rekonstrukcję. Zwiększenie kompetencji Izb Rolniczych, aby nasz głos był brany pod uwagę. 

Kolejnym tematem spotkania były odnawialne źródła energii, jako alternatywa dla konwencjonalnych rozwiązań, a także szansa dla wsi, którą zreferowali przedstawiciele ” Energa obrót”. Przedstawiono możliwości produkowania energii z ogniw fotowoltaicznych na potrzeby własne jak również przekazywania jej do sieci energetycznej oraz omówiono możliwości pomocy państwa w budowie instalacji foto.

 

Na zakończenie były życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 

(g.ł)

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza