Działalność 2019 - 2023

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Słupskiego

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Słupskiego
Dodano: 23/12/2019

Ostatnie w tym roku posiedzenie odbyło się dnia 17.12.2019r. w sali konferencyjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku. Powiatowy Lekarz Weterynarii dr Janusz Sikorski przedstawił mapę ognisk i przypadki ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami. Zwrócił uwagę na największe zagrożenia, stosowanie profilaktyki i konsekwencje w przypadku stwierdzenia braku bioasekuracji. 


Drugi temat dotyczący rolniczego handlu detalicznego RHD przedstawiła dr Barbara Wojno-Sobiegraj – Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności PIW w Słupsku. Rada szczegółowo zapoznała się z procedurami związanymi z rejestracją, warunkami prowadzenia, wymaganiami. Wyjaśnień w trakcie posiedzenia udzielali również  Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii dr Marian Dalecki i dr Zofia Olszewska.

W posiedzeniu z ramienia Zarządu uczestniczył wiceprezes Ryszard Kleinszmidt, który poinformował o Walnym Zgromadzeniu, działaniach Zarządu PIR i aktualnych tematach dotyczących np. ubezpieczeń rolniczych, czy kompetencji samorządu.

Posiedzenie zakończyło się przekazaniem życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

(z.m) 

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza