Działalność 2019 - 2023

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego
Dodano: 13/02/2020

12.02.2020 r w GDKiS w Ostaszewie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Nowodworskiego. W zebraniu uczestniczyli Wójt Gminy Ostaszewo – Michał Chrząszcz, Zastępca Dyrektora KOWR – Magdalena Dudek, Główny Specjalista Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem KOWR – Krystyna Hryniewicka, Zastępca Dyrektora ARiMR – Sylwia Skupień, Mirosława Gwoździewicz – lek. wet. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim, Zdzisław Maciąg – Kierownik PZDR w Starym Polu, Członkowie Rady Powiatowej PIR oraz rolnicy z terenu gminy Ostaszewo i Nowy Dwór Gdański.


Zebranych na sali przywitał Pan Andrzej Sobociński – Przewodniczący Rady Powiatowej PIR oraz Członek Zarządu PIR. Przedstawił porządek obrad i oddał głos Pani Magdalenie Dudek. Dyrektor KOWR przedstawiła propozycję rozdysponowania nieruchomości rolnej w obrębie Jeziernik oznaczonej, jako działka nr 257/2 o pow. 54,1922 ha. Podczas dyskusji z rolnikami działka została wstępnie podzielona na 5 polderów o pow. ok. 10 ha. Ustalono, że grunty zostaną wystawione do dzierżawy dla rolników 1 działka dla jednego rolnika w przetargu ustnym. Kolejnym poruszonym tematem była sprawa nieruchomości w Niedźwiedziówce. Obecnie ośrodek gospodarczy oraz ok. 200 ha gruntów leży odłogiem nieużytkowane już 2 lata. Dyrektor Dudek wyjaśniła, że jest on przygotowany do sprzedaży, lecz ta została wstrzymana ze względu na decyzję konserwatora zabytków z uwagi na przebiegający przez działkę szlak bursztynowy i stanowiska archeologiczne. Rada zadecydowała, że wystąpi do KOWR z wnioskiem o wydzierżawienie gruntów z Niedźwiedziówki na okres krótkoterminowy.

Następnie głos Zabrała Pani Sylwia Skupień przedstawiając bieżące informacje o naborach wniosków w ARiMR. Odpowiadała na wszystkie pytania rolników, jakie padały z sali. Omówiono kampanię dopłat obszarowych za 2019 rok oraz przygotowania i zmiany w kampanii na rok 2020.

Pani Mirosława Gwoździewicz omówiła ubój z konieczności zwierząt kopytnych, ASF, oraz możliwość uboju trzody w gospodarstwie rolnym na potrzeby własne. Rada zdecydowała o wystąpieniu z wnioskiem do Powiatowego Lekarza Weterynarii o przeprowadzenie na terenie powiatu nowodworskiego szkolenia dla rolników, które pozwoli na uzyskanie zaświadczenia umożliwiającego dokonywania uboju na potrzeby gospodarstwa.

Pan Zdzisław Maciąg – Kierownik PZDR w Starym Polu przedstawił połączenie PZDR Malbork i Nowy Dwór Gdański. Omówił funkcjonowanie placówki i zakres świadczonych usług.

Przewodniczący Rady PIR Pan Andrzej Sobociński kończąc spotkanie podziękował wszystkim za liczne przybycie, dobrą dyskusję i uwagi.

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza