Działalność 2019 - 2023

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Gdańskiego

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Gdańskiego
Dodano: 20/02/2020

W siedzibie Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim dnia 18 lutego br odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Gdańskiego VI Kadencji. Po za Radą w spotkaniu udział wzięli: Małgorzata Walendziuk, Mariusz Anioła – Przedstawiciele Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej, Alina Wysocka, Katarzyna Kotewicz  Przedstawiciele Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oraz Wiesław Burzyński, Ryszard Kleinszmidt i Karol Przygocki – Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej.


Głównym tematem było wapnowanie gleb, w związku z czym, Przewodniczący Rady Pan Jan Wiczling, poprosił Panią Dyrektor OSCHR w Gdańsku - Małgorzatę Walendziuk o przedstawienie zasad ubiegania się o dofinansowanie do zakupu wapna w ramach ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Pani Dyrektor poinformowała, iż jest to program priorytetowy, powierzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza realizuje zadania wynikające z porozumienia Krajowej Stacji Chemiczno Rolniczej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do OSCH należy: 

- zgromadzenie kompletnych wniosków wraz z wymaganymi informacjami i załącznikami,

- ocena formalna wniosków pod kątem spełnienia przez wnioskodawcę wymagań określonych w Programie,

- ocena poprawności merytorycznej wniosku,

- przekazanie formalnych i zweryfikowanych wniosków do WFOŚiGW,

- prowadzenie rejestru opinii, złożonych wniosków oraz zestawienia osiągniętych efektów ekologicznych i rzeczowych,

- potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego w ramach przekazanych wniosków o wsparcie, weryfikuje – kontroluje nie mniej niż 15% dofinansowanych wnioskodawców. Dopłata może być udzielona do gospodarstw o powierzchni do 75 ha wg. następujących kryteriów:   25,00 ha – do 300 zł, od 25,01 – 50,00 ha – do 200 zł oraz od 50,01 -75,00 ha – do 100 zł.  Aby otrzymać dofinansowanie do wapnowania należy: 

1.Pobrać próbki glebowe do analizy pH (pH<5,5).

2. Mieć opinię SCHR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO

3. Zakupić wapno lub środek wapnujący (faktura zawierająca inf. o typie, odmianie i zawartości czystego składnika.

4. Wypełnić wniosek + załączniki: faktury, oświadczenia de minimis. decyzje de minimis tegoroczne i z ostatnich dwóch lat, klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych.

Mariusz Anioła poinformował o badaniu gleby, pobieraniu próbek oraz zaleceniach. Uczestnicy spotkania zadawali nurtujące ich pytania a Przedstawiciele OSCHR bezpośrednio na nie odpowiadali, nim: na ile przypada jedna próbka (na jaką powierzchnię) - OSCHR – nie może przekroczyć 4 ha. Następnie Pan Ryszard Kleinszmidt – wiceprezes Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej przedstawił prezentację poświęconą ekoprogramom – nowemu rodzajowi płatności bezpośrednich (1filar WPR). Wiceprezes powiedział, iż ekoprogramy będą płatnością za realizację rocznych zobowiązań/praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu. Rolnicy będą mogli przystąpić do nich na zasadzie dobrowolności, natomiast państwo członkowskie, w swoim planie strategicznym, musi zawrzeć ofertę możliwych do podjęcia praktyk oraz warunki ich realizacji. Po wykładzie wiceprezesa, wystąpiła Katarzyna Kotewicz – Przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i omówiła harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do końca 2021 roku, zaś Pani Alina Wysocka – kierownik ODR w Gdańsku przedstawiła wykaz bieżących szkoleń organizowanych przez PODR. Po zakończeniu posiedzenia, Pan Jan Wiczling – Przewodniczący Rady, poprosił uczestników spotkania na odwiedzenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Pruszczu Gdańskim w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

 

(r.w)

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza