Działalność 2019 - 2023

 • Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Słupskiego
  Dodano: 23/12/2019
  Ostatnie w tym roku posiedzenie odbyło się dnia 17.12.2019r. w sali konferencyjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku. Powiatowy Lekarz Weterynarii dr Janusz Sikorski przedstawił mapę ognisk i przypadki ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami. Zwrócił uwagę na największe zagrożenia, stosowanie profilaktyki i konsekwencje w przypadku stwierdzenia braku bioasekuracji. 
  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Starogardzkiego i Tczewskiego.
  Dodano: 16/12/2019
  W dniu 05 grudnia 2019 roku w Restauracji K2 w Borzechowie odbyło się posiedzenie Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Starogardzkiego i Tczewskiego. Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatowej PIR Powiatu Starogardzkiego Pan Lech Kolaska oraz Przewodniczący Rady Powiatowej PIR Powiatu Tczewskiego Pan Karol Przygocki przywitali wszystkich zaproszonych gości oraz Radnych Rad Powiatowych. Dodajmy, że obaj panowie są Członkami Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej.
  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Gdańskiego
  Dodano: 13/12/2019
      W siedzibie Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej, dnia 11 grudnia br odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Gdańskiego. Było to spotkanie świąteczno-noworoczne, podsumowujące działalność Pomorskiej Izby Rolniczej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Gdańsk. Omawiane były także aktualne problemy rolnictwa w powiecie gdańskim – z udziałem Starosty Gdańskiego oraz Wójtów Powiatu Gdańskiego.
  Czytaj więcej
 • Świąteczne Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego
  Dodano: 06/12/2019
  W dniu piątego grudnia 2019 roku, żuławscy rolnicy spotkali się w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim na tradycyjnym, świątecznym spotkaniu, które było już piątym, kolejnym takim wydarzeniem. Jak co roku, Wigilię zorganizowała Rada Powiatowa Pomorskiej Izby Rolniczej z powiatu nowodworskiego, którą wsparli między innymi:
  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Tczewskiego
  Dodano: 27/11/2019
  25 listopada 2019 roku na Zamku w Gniewie odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Tczewskiego. W spotkaniu wzięli udział Pan Ryszard Zarudzki – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Kazimierz Smoliński – Poseł na Sejm RP, Pan Ryszard Kleinszmidt – Wiceprezes Pomorskiej Izby Rolniczej, Pan Maciej Czarnecki – Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Pan Krzysztof Augustyniak – Wójt Gminy Tczew, Pan Mirosław Murzydło – Wójt Gminy Subkowy, Z-ca Dyrektora KOWR – Pani Magdalena Dudek, Dyrektor ARiMR – Pan Karol Narloch, Za-ca Dyrektora Pan Leopold Kulikowski,  Kierownik ARiMR Pan Łukasz Kowalski, Kierownik PODR – Pani Małgorzata Huzior i Sylwia Chyła Sandak, oraz PIW – Pan Wiesław Ossowski.
  Czytaj więcej
 • Przedświąteczne Posiedzenie Rady Powiatowej PIR z Powiatu Kwidzyn
  Dodano: 18/12/2019
  W dniu 17.12.2018r. w Restauracji Winiarnia w Kwidzynie odbyło się przedświąteczne Posiedzenie Rady Powiatowej PIR z Powiatu Kwidzyn. Wśród zaproszonych gości w posiedzeniu uczestniczyli: Członkowie Rady Powiatowej PIR z powiatu kwidzyńskiego, Pan Wiesław Burzyński – Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej, Pani Małgorzata Burzyńska, Pan Karol Przygocki – Członek Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej oraz Pan Marek Sobucki – Powiatowy Lekarz Weterynarii z Powiatu Kwidzyn. 
  Czytaj więcej
 • Uroczyste Posiedzenie Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej z powiatów Malbork i Sztum.
  Dodano: 16/12/2019
  W dniu 13 grudnia 2019 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Oddział w Starym Polu odbyła się wspólna uroczysta wigilijna Rada Powiatowa PIR powiatów Malbork i Sztum.
  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Człuchowskiego
  Dodano: 09/12/2019
  06.12.2019r. w Bibliotece Wiejskiej w Wyczechach –gmina Czarne, odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w Człuchowie. Przewodniczący Rafał Mładanowicz przywitał zaproszonych gości: W-ce Prezesa PIR – Ryszarda Kleiszmidta, Burmistrza Czarnego – Piotra Zabrockiego, Zdzisław Rachubiński – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Człuchowie, Tomasz Prus – reprezentujący Urząd Gminy Rzeczenica, Ryszard Sajnóg – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Marek Barecki – Kierownik AR i MR, Anna Kamińska – PODR Człuchów, Tomasz   Bodetko  i Paweł Anuszkiewicz –przedstawiciele Energii obrót, członków Rady Powiatowej i przybyłych rolników.
  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kartuskiego i Kościerskiego
  Dodano: 05/12/2019
  W dniu 3 grudnia 2019r. w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Bocianami” w Grabowskiej Hucie gm. Nowa Karczma, odbyło się posiedzenie Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej powiatów kościerskiego i kartuskiego. To kolejne spotkanie o roboczo-świątecznym charakterze, które odbywa się tradycyjnie w ostatnich tygodniach roku.  Zaszczycił je swą obecnością Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki. Obecni byli również Prezes i Zarząd PIR oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Pomorską Izbą Rolniczą, ARiMR, PWIW, PODR, przedstawiciele samorządów powiatowych oraz gminnych obu powiatów, Wojskowego Koła Łowieckiego „ Grom”, Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku a także sołtysi i rolnicy.
  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Słupskiego
  Dodano: 26/11/2019
  Tematami posiedzenia 20.11.2019r. mającego miejsce w sali konferencyjnej KOWR Sekcji Zamiejscowej w Słupsku były: - Bieżące informacje oraz planowane rozdysponowanie gruntów w powiecie słupskim z uwzględnieniem wyłączeń gruntów spółek rolnych.    - Współdziałanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z rolnikami i kołami łowieckimi w celu zmniejszenia ryzyka pojawienia się wirusa ASF. - Zadania kół łowieckich w walce z rozprzestrzenianiem się ASF. - Tucz nakładczy jako problem mieszkańców wsi i rolników.
  Czytaj więcej
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza