Wiadomości z Izby

X Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej

X Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej
Dodano: 18/12/2018

W Chmielnie koło Kartuz 10 grudnia  odbyło się ostanie w 2018 roku Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej . W trakcie obrad, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządu rolniczego z terenu całego województwa pomorskiego dokonano podsumowania bieżącej działalności izby oraz przedstawiono plan działań na  najbliższe miesiące.


 Wiele czasu poświecono też aktualnej sytuacji na polskiej wsi i dyskutowano na temat konieczności  nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. Wysłuchano również  informacji z bieżącej działalności członków rad powiatowych w strukturach wojewódzkich  oraz powiatowych oraz działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego PIR na rok 2019 oraz upoważniło zarząd PIR do zaciągania kredytów i zobowiązań

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza