Wiadomości z Izby

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Słupskiego

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Słupskiego
Dodano: 02/06/2021

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady odbyło się 26.05.2021 r. w KOWR w Słupsku. Główny Specjalista ds. Przedsiębiorczości PODR Eugeniusz Dańczak wprowadził do tematu Lokalne Partnerstwo Wodne w kontekście potrzeb tworzenia spółek wodnych.


Podkreślił,  że podjęta inicjatywa LPW ma na celu zacieśnianie współpracy podmiotów na szczeblu regionalnym i lokalnym w zakresie gospodarowania wodą. Planowane są cztery spotkania, jedno odbyło się zdalnie z uwagi na pandemię. W okresie od sierpnia do października  będzie pokaz bezorkowy na polu rolnika. Wszystkie spółki wodne zostały rozwiązane i teraz należy rozpocząć działania od nowa, aby pozyskać środki. Rolnicy mają określić jakie potrzebne są środki i na jaki cel. W trakcie dyskusji członkowie Rady uznali, że zmniejszająca się liczba rolników we wsi będzie utrudniała tworzenie spółek wodnych.

 

Następnie wiceprezes PIR Ryszard Kleinszmidt przedstawił Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027. Zwrócił uwagę, że większy nacisk będzie na kwestie środowiska i klimatyczne. Nowym rodzajem płatności bezpośrednich będą ekoschematy, obowiązkowe dla państw członkowskich, dobrowolne dla rolników. W kolejności szczegółowo omówił proponowane ekoschematy. W trakcie prezentacji odbywała się dyskusja i wiceprezes udzielał wyjaśnień dotyczących planowanych rozwiązań na lata 2023 - 2027. Powiedział, że w skali kraju zgłoszono ponad 3 tys. uwag. 

 

W dalszej części posiedzenia Rada zapoznała się z korespondencją KOWR w sprawie spółek rolnych powiatu słupskiego i odpowiedzią gmin dotyczącą zagospodarowania folii rolniczej oraz szkód wyrządzanych przez bobry.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Marek Ustowski podziękował za udział i zakończył posiedzenie.

 

(z.m)

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza