Wiadomości z Izby

Posiedzenie Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatów Chojnickiego i Człuchowskiego

Posiedzenie Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatów Chojnickiego i Człuchowskiego
Dodano: 10/06/2021

W dniu 8 czerwca w  Gminnym Ośrodku Kultury  w Konarzynach odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej powiatu Chojnickiego i Człuchowskiego.


Przewodniczący Rady Powiatowej PIR powiatu chojnickiego Dariusz Dąbrowski powitał zaproszonych gości Wójta Gminy Konarzyny – Jacka Warsińskiego , Wójta Gminy Rzeczenica – Marcina Szulca , Wójta Gminy Przechlewo – Krzysztofa Michałowskiego  , KOWR – Jacek Szaran , AR i MR – Bartosz Bluma , Wody Polskie – Krystyna Lipińska , PODR – Waldemar Wrycza , Inspekcja Weterynaryjna – Marta Jaworska ,  W-ce Prezesa  Zarządu PIR – Ryszarda Kleinszmidta oraz  członków Rad Powiatowych z Człuchowa i Chojnic.  

 

Wójt gminy Konarzyny powitał przybyłych gości i rolników na ziemi konarzyńskiej i życzył owocnych obrad.

 

Wójt Gminy Przechlewo podziękował za zaproszenie, gmina rolnicza dużo lasów i jezior na terenie  duży zakład rolny Goodvalley i gospodarstwa indywidualne , które stale się rozwijają a główny  problem rolników to głód ziemi i brak możliwości powiększenia gospodarstw.

 

Wójt Gminy Rzeczenica podziękował za zaproszenie, gmina również typowo rolnicza słabe gleby dużo lasów i jezior .Bardzo się cieszę , że Przewodniczący Rafał Mładanowicz pochodzi z gminy i ma gospodarstwo w niej położone.

 

Marta Jaworska – wciąż problem z ASF , który jeszcze nie dotarł do powiatu chojnickiego , ale zaczyna się intensywny okres prac polowych, teraz sianokosy i bardzo ważne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji  , aby podczas prac nie zapomnieć podstawowych zasad: maty dezynfekcyjne , zmiana obuwia itp. Tym bardziej , że wiele łąk jest położonych w lasach i ważne, żeby wirusa nie przywieź do gospodarstwa.

 

Grypy ptaków też jeszcze nie było w powiecie , ale zasad bioasekuracji  trzeba przestrzegać i ważne , aby rolnicy o tym  nie zapominali, i za nie dostosowanie grożą im kary administracyjne.

 

Bartosz Bluma poinformował o stanie wypłat środków za płatności za rok 2020 , który praktycznie jest zamknięty.

 

Przypomniał że w tym roku termin składania wniosków o płatności bezpośrednie upływa 17 czerwca , tylko wersja elektroniczna i rolnicy nie będą otrzymywać wersji papierowej.

 

Trwa przyjmowanie wniosków na materiał siewny , pomoc dla pszczelarzy  , restrukturyzację małych gospodarstw.

 

Kolejne narzędzie do pracy , które przygotowała AR i MR aplikacja mobilna na telefony.

 

Jacek Szaran – od przyszłego tygodnia rusza Rada Społeczna przy KOWR , Pomorską Izbę Rolniczą reprezentować będzie Prezes – Wiesław Burzyński.

 

Trwa nabór na konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – Bitwa Regionów.

 

Następnie poruszane były restrukturyzacje firmy POMAR , która jest jeszcze nie zakończona oraz restrukturyzacja firmy Goodvalley , która wzbudza bardzo duże emocje , ale można się przygotować i wypracować najlepsze rozwiązania , gdyż termin kończenia się dzierżaw upływa za dwa lata.

 

Następnie poruszane były kwestie , kiedy KOWR korzysta z prawa pierwokupu przy obrocie ziemią między rolnikami indywidualnymi . Wiele przetargów na dzierżawę ziemi wygrywają osoby z zewnątrz , które później nie użytkują ziemi , a rolnicy z danej gminy muszą patrzeć jak ziemia leży odłogiem , a przetarg na dzierżawę jest za wysoki  dla rolników , którzy faktycznie użytkują ziemię a Ci z zewnątrz , którzy przystępują do przetargów nawet nie mają sprzętu do obróbki ziemi. 

 

Krystyna Lipińska przedstawiła problemy jakie występują przy rzece Chocina , której bieg jest w większości w Gminie Konarzyny i część w Gminie Chojnice , termin koszenia roślinności jest uzależniony od zgody RDOŚ , gdyż są to tereny NATURA 2000 , rolnicy wnioskują od 1 czerwca , RDOŚ rekomenduje dopiero od 15 sierpnia , wtedy roślinność jest duża i łąki są zalewane i rolnicy nie mogą korzystać  . W tym roku termin koszenia dopiero od 1 lipca.

Na rzece są dwa jazzy , które są w tej chwili oceniane i czy będą potrzebne przy nawadnianiu , a to zależy od zainteresowanych rolników.

 

Kolejna rzeka to Niechwaszcz  , która jest w powiecie chojnickim doczekała się regulacji po  wieloletnich staraniach i pozyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i zgód.

 

Brda – tutaj problem jest z tym , że większość łąk jest porzucona przez rolników , które są nieużytkowane i nie ma zainteresowania aby je przywrócić do użytkowania .

 

Waldemar Wrycza – PODR ma nową siedzibę w Chojnicach przy ul. Łużyckiej 1a . Każda gmina ma swego doradcę obecnie pomagamy  rolnikom  wypełniać wnioski o dopłaty bezpośrednie , materiał siewny , płatność dobrostanowa i wiele innych.

 

Ryszard Kleinszmidt – trwają pracę na Planem Strategicznym na lata 2023-2027 jesteśmy po pierwszych konsultacjach i wniesieniu uwag i czekamy na kolejny etap uzgodnień . 

 

Rafał Mładanowicz poinformował że 4 i 5 września 2021 w gminie Konarzyny odbędą się Targi Rolnicze na , które serdecznie zapraszamy.

 

W funduszach promocji skończyła się kadencja i odbyły się wybory i mamy nowe władze.

Walne Zgromadzenie KRIR na mój wniosek odbędzie się w województwie pomorskim i będzie okazja to pokazania Terminala Zbożowego w porcie Gdańsk.

 

Na tym posiedzenie Przewodniczący zakończył i podziękował za udział. 

 

(g.ł)

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza