Wybory 2015

W imieniu Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej, w załączeniu podaję do wiadomości treść uchwały nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych, w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Zgodnie z przyjętym terminarzem wybory odbędą się 31 maja 2015 r. Zapraszam do zapoznania się z treścią uchwały określającą harmonogram działań dot. wyborów oraz kandydowania!

Z wyrazami szacunku
PREZES ZARZĄDU
Pomorskiej Izby Rolniczej
Zenon Bistram

1. Uchwała KRIR w sprawie zarządzenia wyborów do izb rolniczych: TUTAJ

2. Uchwała KRIR w sprawie trybu i zasad przeprowadzania wyborów: TUTAJ

a) załącznik "regulaminy": TUTAJ

b) załącznik "wzory dokumentów": TUTAJ

PRZYDATNE INFORMACJE

----------------------------------------------------

Ustawa o izbach rolniczych TUTAJ

----------------------------------------------------

Ustawa o podatku rolnym TUTAJ

----------------------------------------------------

Definicja "gruntów rolnych" - ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Rozdział 1, art. 2.1 - TUTAJ

----------------------------------------------------

Pismo MSWiA do Wojewodów ws wyborów do Izb Rolniczych TUTAJ

----------------------------------------------------

Pismo Ministerstwa Finansów do Dyrektorów Izb Skarbowych ws wyborów do Izb Rolniczych TUTAJ

----------------------------------------------------

Numeracja Okręgów Wyborczych w wyborach do Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej (2015 rok)  TUTAJ

----------------------------------------------------

DRUK: "zgłoszenie kandydata". TUTAJ

----------------------------------------------------

DRUK: "oświadczenie kandydata". TUTAJ

----------------------------------------------------

DRUK: "lista osób popierających kandydata". TUTAJ

----------------------------------------------------

DRUK: "wzór spisu członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania". TUTAJ

----------------------------------------------------

WAŻNE:

(07.05.2015) Zgłoszenia kandydatów w wyborach do Rad Powiatowych muszą być dokonywane u Przewodniczących Okręgowych Komisji Wyborczych. W przypadku trudności w komunikacji, prosimy o kontak z najbliższym biurem Pomorskiej Izby Rolniczej (tutaj).

 

(08.05.2015)  W związku z licznymi pytaniami informujemy, że dopisywanie wyborców do list, w dniu wyborów jest niedopuszczalne, niezależnie od dokumentu jaki ze sobą przyniosą (zaświadczenia z KRUS, itp) Wyborca ma prawo dopisać się do listy wyborów jedynie w Urzdzie Gminy, skladając stosowne dokumenty!

FaceBook Pomorska Izba Rolnicza