Aktualności

MRiRW nt. stawki zwrotu podatku akcyzowego

MRiRW nt. stawki zwrotu podatku akcyzowego
Dodano: 08/09/2023

MRiRW nt. stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązującej w 2023 roku


W odpowiedzi na pismo z dnia 21 sierpnia br., znak: KRIR/JM/228/2023 w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązującej w 2023 roku, uprzejmie informuję, że zmiana stawki zwrotu podatku akcyzowego do wysokości 1,46 zł nastąpiła na podstawie art. 2 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (1), która weszła w życie z dniem 3 czerwca 2023 r. Natomiast dodatkowa pomoc dla MŚP w wysokości 0,54 zł do 1 litra ON jest wypłacana na podstawie art. 3 ww. ustawy z uwzględnieniem decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej program pomocy SA. 107291(2023/N) – Polska - TCTF:


Pomoc na obniżenie kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


W związku z powyższym nie ma podstawy prawnej do zmiany stawki zwrotu podatku akcyzowego dokonanego w I terminie 2023 roku.


Podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr ON oraz okres obowiązywania podwyższonej stawki zwrotu i dodatkowej pomocy państwa uwzględniał możliwości budżetu państwa w 2023 r.


Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że na podstawie ww. ustawy z dnia 9 maja 2023 r. od II terminu naboru wniosków o zwrot podatku producenci rolni mogą korzystać z dodatkowego limitu oleju napędowego, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego i dodatkowa pomoc w przypadku posiadania w 2022 r. świń, owiec, kóz lub koni.

MRiRW

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza