Aktualności

Problemy z aplikacją suszową? MRiRW nie widzi problemu

Problemy z aplikacją suszową? MRiRW nie widzi problemu
Dodano: 20/11/2023

W nawiązaniu do pisma KRIR w sprawie wydłużenia do 30 listopada br. terminu szacowania strat suszy przez aplikację publiczną, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało, że przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2023 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2351) wydłużony został do dnia 17 listopada br. termin składania przez:


- producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy,

- komisje powołane przez wojewodów raportów z oszacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy.

MRiRW oświadczyło także, że administrator publicznej aplikacji (Centralny Ośrodek Informatyki), na bieżąco zapewnial dostępność w zakresie działania aplikacji oraz usuwal problemy systemowe.

źródło: KRIR

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza