Aktualności

Resort rolnictwa informuje o zwrocie podatku akcyzowego

Resort rolnictwa informuje o zwrocie podatku akcyzowego
Dodano: 15/05/2024

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 25 kwietnia 2024 r., przedstawiło informacje, że w ustawie budżetowej na dopłaty do paliwa rolniczego na rok 2024 została zaplanowan kwota 1,663 mln zł.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
- 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych , oraz
- 5,84 zł * średnia roczna liczba świń,
- 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec,koni.

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie 2024 r. została wykorzystana kwota 1 201,3 mln zł.

Biorąc pod uwagę stopień wykorzystania środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2024 r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie jest możliwa realizacja wniosku o zwrot podatku akcyzowego hodowcom bydła była bez żadnych ograniczeń.

źródło: KRIR

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza