Aktualności

Afrykański Pomór Świń (ASF)

Afrykański Pomór Świń (ASF)
Dodano: 23/05/2024

Aktualny zasięg obszarów objętych ograniczeniami (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2024/1454 z dnia 17 maja 2024 r.) :
 
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/


Zalecenia dla hodowców

W związku z wystąpieniem w województwie pomorskim przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), przypominamy najważniejsze zasady bioasekuracji. W gospodarstwach utrzymujących świnie powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt, w tym zwłaszcza:


- nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
- nie zakupywanie świń z niewiadomego źródła czyli nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
- zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
- zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki;
- ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt;
- zachowanie podstawowych zasad higieny - odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej;
- nie uczestniczenie w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni, niewnoszenia do gospodarstw części dzików itd.;
- nie pożyczanie sprzętów, nie zatrudnianie do obsługi osób, które hodują świnie, itp.

W przypadku stwierdzenia w stadzie świń niepokojących objawów chorobowych lub padnięć świń, każdy hodowca powinien przekazać tę informację do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

ASF, czyli afrykański pomór świń jest wyjątkowo groźną, nieuleczalną, wysoce zakaźną i zaraźliwą, wirusową chorobą świń domowych oraz dzikich. ASF podlega obowiązkowi urzędowego zwalczania. Kraj, w którym wystąpi ASF narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń.

 

15 maja 2024 roku Członek Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej Pan Lech Kolaska uczestniczył w spotkaniu Weterynarii Wojewódzkiej z przedstawicielami Kół Łowieckich. Głównym tematem był dynamicznie rozwijający się ASF na terenie miasta Gdynia.

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza