Aktualności

Dopłaty do materiału siewnego - rusza nabór wniosków

Dopłaty do materiału siewnego - rusza nabór wniosków
Dodano: 27/05/2024

Od 25 maja do 10 lipca 2024 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.


Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP, platformy mObywatel lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O wsparcie mogą starać się producenci rolni, którzy m.in:

    są zarejestrowani w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
    posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wysokość pomocy zostanie wyliczona jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Stawki wynoszą:

- dla materiału siewnego konwencjonalnego:

    65 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
    115 zł - w przypadku roślin strączkowych;
    350 zł - w przypadku ziemniaków.

- dla materiału siewnego ekologicznego:

    78 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
    138 zł - w przypadku roślin strączkowych;
    420 zł - w przypadku ziemniaków.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Więcej informacji, wniosek / źródło: ARiMR

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza