Działalność 2011 - 2015

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego

Dodano: 11/03/2015

Dnia 3 marca w Gospodarstwie Agroturystycznym Pod Bocianami w Grabowskiej Hucie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego. Roman Knitter z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kościerzynie omówił szczegółowo zasady wypełniania wniosków obszarowych 2015,


planowane stawki płatności oraz wymogi związane z zazielenianiem i nowe rodzaje płatności – m.in. płatność dla młodych rolników, płatności do bydła, kóz i owiec, płatność do roślin wysokobiałkowych. Uczestnicy spotkania mogli też zaznajomić się z możliwościami uzyskania wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych, w PROW 2014-2020 przewiduje się działanie „restrukturyzacja małych gospodarstw”, gdzie będzie można uzyskać premię w wysokości 60tys. zł. Płatności rolnośrodowiskowe i program rolnośrodowiskowo-klimatyczny omówiła Wioleta Potrykus z BP ARiMR w Kościerzynie. Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej, Zenon Bistram omówił procedurę wyborów do Izb Rolniczych. Ryszard Kleinszmidt, Przewodniczący Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego przedstawił sprawozdanie z prac Rady z mijającej kadencji. Wiadomościami z działalności samorządu lokalnego podzielił się Wójt Gminy Nowa Karczma, Andrzej Pollak. W części dyskusyjnej spotkania poruszono m.in. tematy Afrykańskiego Pomoru Świń i wysokiego pogłowia dzików, konieczność zmiany prawa łowieckiego w szerszym ujęciu, nie tylko w zakresie własności dzierżawienia obwodów łowieckich, jak przewidują dotychczasowe projekty. Rozmawiano także o negatywnym wizerunku polskiego rolnika wykreowanym przez media, przez co aktualne problemy producentów rolnych spotykają się z niezrozumieniem ze strony mieszkańców miast. Na zakończenie Przewodniczący wręczył podziękowania dla członów Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego za dobrą współpracę w kończącej się kadencji.


Anna Zelewska

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza