Działalność 2011 - 2015

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z powiatu Puck

Dodano: 04/12/2014

W dniu 13.11.2014 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z powiatu Puck.
W posiedzeniu uczestniczyli: Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck, Zdzisław Miszewski – w zastępstwie Wójta Gminy Kosakowo, Zenon Bistram – Prezes PIR,


Andrzej Styn – Dyrektor OR ARiMR w Gdyni, Leszek Golasiński o Z-ca Dyrektora OR ARR w Gdyni, Jerzy Romanowski – Z-ca Dyrektora OT ANR w Pruszczu Gdańskim, Kazimierz Kunz – Biuro PODR w Pucku, Jan Wittbrodt  - Naczelnik Wydziału Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Pucku, Daniela Korthals – Kierownik ARiMR w Pucku. Członkowie Rady Powiatowej PIR oraz Sołtysi i Rolnicy z powiatu Puck.


W czasie spotkania zaproszeni dyskutowali na następujące tematy:
1. Jak zrealizować wymóg „zazielenienia” w PROW 2014-20 w gospodarstwie rolnym (praktyczne porady i przykłady).
2. Inwestycje w nowym okresie programowania 2014-20 możliwe do realizacji na terenach wiejskich.
3. Problemy w kwotowaniu mleka w latach 2014-15 ARR.
4. Informacja z działalności ARiMR
5. Informacja z działalności ANR
6. Propozycje zmian w Ustawie Prawo Łowieckie (informacja).
Pan Wójt Gminy Tadeusz Puszkarczuk podziękował instytucjom za dobrą współpracę i ich przedstawicielom wręczył pamiątkowe medale.
Większa część posiedzenia skondensowała się na temacie „zazielenienia”. Pan Prezes Zenon Bistram szczegółowo wyjaśnił rolnikom na czym to przedsięwzięcia polega. Swoje wystąpienie oparł na praktycznych poradach i przykładach . Pan Prezes omówił także jakie będą możliwe inwestycje do realizacji w nowym okresie programowania 2014-20, oraz propozycje zmian w Ustawie Prawo Łowieckie. W poszczególnych tematach wypowiedzieli się także inni goście.


Na koniec Prezes Zenon Bistram podziękował gościom oraz wszystkim przybyłym sołtysom i rolnikom.


Wojciech Richert

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza