Działalność 2011 - 2015

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej powiatu nowodworskiego

Dodano: 19/12/2014

W dniu 17 grudnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej powiatu nowodworskiego. Na spotkanie przybyli nowo wybrani Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego pani Maria Pawłowska


oraz pan Józef Sarnowski, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz kierownicy agend rolniczych. Po odśpiewaniu kolędy i złożeniu świątecznych życzeń Przewodnicząca Rady  pani Wiesława Krugły przeczytała sprawozdanie z czteroletniej działalności rady. Następnie Członek Zarządu PIR pan Lech Kolaska przedstawił sprawozdanie z działalności Pomorskiej Izby Rolniczej za miniony rok. Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego wyrazili chęć ścisłej współpracy z Pomorską Izbą Rolniczą i Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, oraz poprosili o informowanie ich o wszelkich problemach dotyczących rolnictwa w naszym województwie. Przedstawiciele samorządów lokalnych również zadeklarowali współpracę oraz pomoc przy rozwiązywaniu problemów rolników na Żuławach.
 
Anna Bełdycka

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza