Działalność 2011 - 2015

Posiedzenie Rady Powiatowej Powiatu Słupskiego

Dodano: 13/01/2015

Przewodniczący Rady Zdzisław Kołodziejski zwołał ostatnie w tym roku posiedzenie rady w dniu 29.12.2014 r. Głównym tematem były kontrole sprawdzające dostosowanie gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) w zakresie dobrostanu zwierząt. Powiatowy Lekarz Weterynarii dr Janusz Sikorski przedstawił podział na trzy obszary: 


Obszar A obejmuje:
Identyfikacje i rejestrację zwierząt,
Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego.

Obszar B obejmujący:
Zdrowie publiczne,
Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób,
Zdrowotność roślin.  

Obszar C, w którym zawiera się:
Dobrostan zwierząt.


Następnie dr Janusz Sikorski omówił kontrole prowadzone przez inspekcję weterynaryjną i najczęściej pojawiające się uchybienia. Po dyskusji Przewodniczący sugerował, aby kontrole miały charakter bardziej instruktarzowy i szkoleniowy.
           

Przedstawiciel Biura Powiatowego AR i MR Marek Kocaj podkreślił, że kary za nieprzestrzeganie zasad nakładane są na podstawie rozporządzeń. Kolejne informacje dotyczyły wydatkowania środków z zatwierdzonego PROW na lata 2014-2020.
           

Aktualne informacje przedstawił Z-ca Dyrektora OT ARR Leszek Golasiński i p.o. Dyrektora PODR O/Słupsk Jan Rozenek.
           

Członkowie Rady wypowiedzieli się na temat reorganizacji doradztwa i jednomyślnie wyrazili stanowisko w wyżej wymienionej sprawie. 
                                                       
Zenona Mazurczyk
       

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza