Działalność 2015 - 2019

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego
Dodano: 24/05/2019

W dniu 15 maja 2019 r. w Grabowskiej Hucie odbyło się kolejne, już ostatnie w mijającej kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego.  

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili  Posłanka do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga,  Senator RP-Waldemar Bonkowski   i w zastępstwie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. Ryszarda Zarudzkiego –P.  Mieczysław Paradowski-Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi . 


Wśród gości nie zabrakło również instytucji około rolniczych i osób współpracujących z Radą Powiatową Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Kościerskiego :  Piotr Karczewski-Radny Sejmiku Woj. Pomorskiego, Wiesław Burzyński-Wiceprezes Zarządu PIR w Pruszczu Gd., Lech Kolaska-Członek Zarządu PIR, Krzysztof Jaszczak-Dyrektor OT KOWR w Pruszczu Gd. ,Aleksandra Peplińska- Dyrektor GOKSiR w Nowej Karczmie,   Andrzej Dolny- Dyrektor PODR w Lubaniu,  Karol Narloch-Dyrektor O/R ARiMR w Gdyni, Andrzej Pollak-Wójt Gminy Nowa Karczma, Wioletta Potrykus-Kierownik BP ARiMR w Kościerzynie i Roman Knitter –ARiMR w Kościerzynie, Magdalena Dargacz-Kierownik PT KRUS w Kościerzynie, Ewa Iwicka- Kierownik PZDR w Kościerzynie, Gabriela Kmieciak i Joanna Mękal-PODR w Lubaniu , członkowie Komisji Rolnictwa Rady Nowa Karczma oraz  rolnicy.

Jako pierwszy zabrał głos Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa który, omówił realizację poszczególnych działań PROW oraz harmonogram naboru wniosków w najbliższym czasie.

Pani poseł Anna Fotyga  przedstawiła informację nt. funkcjonowania Parlamentu Europejskiego z uwzględnieniem jego działań w zakresie rolnictwa.  

Rolnicy w dyskusji przedstawili aktualne problemy dotyczące nowej delimitacji ONW, niskiej opłacalności produkcji, problemów z dzikami i wilkami a także przestawili swoje obawy co do zapowiadającej się ponownie suszy, która zagraża uprawom. Anna Fotyga zapewniła w imieniu ministra, że jeżeli będzie taka potrzeba to rząd uruchomi ponownie środki z budżetu Państwa.

Wiceprezes PIR Wiesław Burzyński oraz  Członek Zarządu Lech Kolaska  przedstawili informację z prac zespołów roboczych powołanych do opracowania rozwiązań w poszczególnych gałęziach produkcji.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego- Ryszard Kleinszmidt wraz z Wiceprezesem PIR Wiesławem Burzyńskim oraz Dyrektorem Mieczysławem Paradowskim, podziękowali członkom Rady Powiatowej oraz wszystkim gościom za konstruktywną i owocną współpracę z Radą Powiatową Pomorskiej Izby Rolniczej V Kadencji oraz działalność na rzecz rozwoju rolnictwa oraz wręczyli upominki i podziękowania.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Anna Piask

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza