Działalność 2015 - 2019

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Malbork

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Malbork
Dodano: 12/06/2019

W dniu 24.05.2019 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Malbork.

Wśród zaproszonych gości w posiedzeniu uczestniczyli: Członkowie Rady Powiatowej PIR z powiatu malborskiego, Wiesław Burzyński – Wice Prezes Zarządu PIR,   Zdzisław Maciąg – Kierownik PZDR w Malborku, Andrzej Grochowski – KOWR SGZ w Malborku, Kamila Górniak – BP ARiMR w Malborku.


W programie przewidziano dyskusje na następujące tematy:

1. Aktualne informacje z ARiMR – Dyrektor ARiMR OR Gdynia – Karol Narloch;

2. Zagospodarowanie, sprzedaż, dzierżawa gruntów z zasobu Skarbu Państwa w powiecie malborskim – Dyrektor KOWR OT w Pruszczu Gdańskim – Krzysztof Jaszczak;

3. Sprawy bieżące PIR.

 

Pan Władysław Sroka – Przewodniczący RP PIR z Powiatu Malbork przywitał przybyłych gości oraz otworzył posiedzenie Rady.

Pani Kamila Górniak – BP ARiMR w Malborku – omówiła  stan realizacji    wypłaty środków za płatności bezpośrednie 2018 wniosków suszowych oraz materiału siewnego. Przekazała również informacje na temat stanu realizacji składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w bieżącej kampanii oraz omówiła na  jakie programy z PROW można składać wnioski (zalesienie, restrukturyzacja małych gospodarstw oraz młody rolnik).

Pan Andrzej Grochowski – przekazał informacje na temat obrotu ziemią w Województwie Pomorskim, ile ziemi zostało już sprzedane, ile znajduje się w dzierżawie oraz ile pozostaje w zasobie. Omówił również jak przedstawia się sytuacja obrotu ziemią w poszczególnych gminach w powiecie malborskim.

Pan Zdzisław Maciąg – Kierownik PZDR w Malborku przekazał informację na temat bieżących działań PROW 2014 – 2020 (młody rolnik, modernizacja gospodarstw) kto może ubiegać się o te środki. 

Pan Wiesław Burzyński – Wice Prezes Zarządu PIR -  przekazał informację na temat zbliżających się wyborów do Izb Rolniczych oraz omówił możliwości uzyskania dotacji na wapnowanie gleb.

Na koniec spotkania Pan Wiesław Burzyński – Wice Prezes Zarządu PIR oraz Pan Jan Michalski – Członek Zarządu PIR wręczyli na ręce członków RP PIR z powiatu Malbork drobne upominki oraz podziękowania za owocną pracę na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.       

 

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza