Działalność 2015 - 2019

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Sztum.

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Sztum.
Dodano: 12/06/2019

W dniu 22.05.2018 roku w Starostwie Powiatowym w Sztumie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Sztum.

Wśród zaproszonych gości w posiedzeniu uczestniczyli: Członkowie Rady Powiatowej PIR z powiatu sztumskiego, Wiesław Burzyński – Wice Prezes Zarządu PIR, Sylwia Celmer – Starosta Powiatu Sztum, Jan Wieczorek – Kierownik BP ARiMR w Sztumie, Andrzej Grochowski – KOWR SGZ w Malborku, Grażyna Pawłowska – Kierownik PZDR w Malborku, Elżbieta Akierman – Z-ca Kierownika PT KRUS w Sztumie, Anita Ludwik – Z-ca Kierownika Wydziału Świadczeń PT KRUS w Sztumie.


W programie przewidziano dyskusje na następujące tematy:

1. Zagospodarowanie, sprzedaż, dzierżawa gruntów z zasobu Skarbu Państwa w powiecie sztumskim – KOWR SGZ w Malborku – Andrzej Grochowski;

2. Aktualne informacje z ARiMR – Kierownik BP ARiMR w Sztumie – Jan Wieczorek;

3. Zasady przyznawania świadczenia rodzicielskiego dla rolniczek nie posiadających uprawnień do emerytury, które urodziły lub wychowały czworo lub więcej dzieci – Z-ca Kierownika PT KRUS w Sztumie – Elżbieta Akierman;

4. Sprawy bieżące PIR.

 

Pan Jerzy Rutecki – Przewodniczący RP PIR z Powiatu Sztum przywitał przybyłych gości oraz otworzył posiedzenie Rady.

Pan Jan Wieczorek – Kierownik BP ARiMR w Sztumie – omówił  stan realizacji    wypłaty środków za płatności bezpośrednie 2018, wniosków suszowych oraz materiału siewnego. Przekazał również informacje odnośnie stanu realizacji składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w bieżącej kampanii oraz omówił na  jakie programy z PROW można składać wnioski (zalesienie, restrukturyzacja małych gospodarstw oraz młody rolnik).

Pan Andrzej Grochowski – przekazał informacje na temat obrotu ziemią w Województwie Pomorskim, ile ziemi zostało już sprzedane, ile znajduje się w dzierżawie oraz ile pozostaje w zasobie. Omówił również jak przedstawia się sytuacja obrotu ziemią w poszczególnych gminach w powiecie sztumskim. 

Pani Anita Ludwik – Z-ca Kierownika Wydziału Świadczeń PT KRUS w Sztumie omówiła Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające – mama 4 Plus. Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, jak i gdzie ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, jaka jest wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Od kiedy powstaje prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Kiedy nie przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Pan Wiesław Burzyński – Wice Prezes Zarządu PIR -  przekazał informację na temat zbliżających się wyborów do Izb Rolniczych oraz omówił możliwości uzyskania dotacji na wapnowanie gleb.

Na koniec spotkania Pan Wiesław Burzyński – Wice Prezes Zarządu PIR wręczył na ręce członków RP PIR z powiatu Sztum drobne upominki oraz podziękowania za owocną pracę na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.       

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza