Działalność 2015 - 2019

 • Rada Powiatowa PIR Powiatu Kościerskiego
  Dodano: 09/11/2017
  Kolejna Rada Powiatowa PIR Powiatu Kościerskiego odbyła się w dniu 26 października 2017r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Stara Kiszewa.  Ryszard Kleinszmidt –Przewodniczący Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego wraz z Marianem Pickem- Wójtem Gminy Stara Kiszewa oraz Andrzejem Hincem-Zastępcą Wójta Gminy Stara Kiszewa otworzyli obrady i powitali zaproszonych gości, członków Rady Powiatowej oraz przybyłych rolników. 
  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Słupskiego
  Dodano: 31/10/2017
  W siedzibie KOWR w Słupsku w dniu 18 października 2017 r. Rada zapoznała się ze strukturą i kompetencjami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po przejęciu zadań ANR i części zadań ARR. Przedstawiciele KOWR szczegółowo omówili zakres działań wprowadzonych ustawą od 1 września br., a także odpowiedzieli na dodatkowe pytania uczestników posiedzenia. 
  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady PIR Powiatu Słupskiego
  Dodano: 24/10/2017
  Posiedzenie odbyło się 25 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk. Rada zapoznała się z argumentami Wójta Gminy Barbary Dykier i Projektanta Ireny Romasiuk, dotyczącymi zmiany przeznaczenia gruntów obrębu Strzelino na cele nierolnicze i podjęła stosowną decyzję w tej sprawie.
  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Tczewskiego
  Dodano: 03/10/2017
  W dniu 20.09.2017r. w Rajkowach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Tczewskiego. Głównym celem spotkania był wniosek Urzędu Miasta i Gminy Pelplin na temat odrolnienia gruntów rolnych na terenie gminy. 
  Czytaj więcej
 • Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Człuchów i Chojnice
  Dodano: 03/07/2017
  W dniu 27 czerwca w Stacji Oceny Odmian w Wyczechach odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Człuchów i Chojnice. Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Człuchowie Leszek Łozowicki powitał przybyłych gości Burmistrza Miasta i Gminy Czarne Piotra Zabrockiego, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Bogusława Lonczaka, Kierownika AR i MR w Człuchowie Marka Bareckiego, Kierownika PODR Człuchów – Annę Kamińską, 
  Czytaj więcej
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza