Działalność 2023 - 2027

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kartuskiego

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kartuskiego
Dodano: 04/03/2024

Dnia 29 lutego 2024 r. w Kartuzach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kartuskiego. Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej reprezentował Pan Ryszard Kleinszmidt, Wiceprezes PIR.


W spotkaniu udział wzięło liczne grono gości, m.in: Pan Mieczysław Grzegorz Gołuński – Burmistrz Kartuz, Pani Alicja Mazur – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Pani Jolanta Grotkowska – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach, Pani Regina Kleina – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kartuzach. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady, Pan Zygmunt Stromski.


Na wstępie omówiono aktualną sytuację w rolnictwie. Przewodniczący Rady podziękował lokalnym działaczom za włączenie się w organizację protestów w powiecie kartuskim. Delegacja kaszubskich rolników przyłączyła się również do manifestacji 27 lutego w Warszawie. Wiceprezes PIR omówił bieżące działania Zarządu PIR. Członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Rad Powiatowych organizowali protesty na terenie całego województwa pomorskiego. Walne Zgromadzenie  cyklicznie odbywało spotkania on-line w związku z akcją protestacyjną w powiatach. Za pośrednictwem Wojewody Pomorskiej skierowano petycję do Prezesa Rady Ministrów. Zarząd prowadzi rozmowy z kierownictwem instytucji okołorolniczych, działania te są jednak one utrudnione ze względu na zmianę kadr.


Kolejnym punktem obrad był udział w szkoleniu „Produkcja, sprzedaż i promocja żywności w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego”, przeprowadzonym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ARiMR, PODR oraz  Państwową Stację  Sanitarno-epidemiologiczną. Omówiono szczegółowo profilaktykę ASF, dobrostan zwierząt, obowiązujące przepisy prowadzenia RHD w produkcji zwierzęcej i roślinnej, aktualizację systemu IRZ oraz limity produkcji  w ramach RHD i możliwości dofinasowania.


Po wyczerpaniu tematów szkolenia Rada przystąpiła do dyskusji. Przewodniczący poinformował o uruchomieniu pomocy dla rolników poszkodowanych m.in. przez suszę. Nabór wniosków trwa od 29 lutego do 15 marca. Ogłoszono stawki dopłat za realizację ekoschematów. Omówiono przebieg inwentaryzacji zwierzyny łownej w powiecie kartuskim. Rada wypracowała szereg wniosków: wystąpienie o ponowną inwentaryzację w obwodzie 88, wniosek o zniesienie zaświadczeń o stadzie wolnym od choroby, wniosek w sprawie kalkulacji strat suszowych (rzeczywiste straty w uprawach takich jak jęczmień jary i łubin sięgały poziomu 85-90 %), wniosek o wyjaśnienie zasad uczestnictwa przedstawicieli samorządu rolniczego w inwentaryzacji zwierzyny łownej, wniosek o wydanie członkom Rad Powiatowych PIR legitymacji/identyfikatorów oraz przeszkolenie z zasad szacowania szkód łowieckich, wystąpienie do ARiMR o informację na temat stanu pogłowia trzody chlewnej w każdej gminie, wystąpienie do Ministra Środowiska o zaniechanie wypłat za dziki sanitarne oraz przeznaczenie tej kwoty na odszkodowania łowieckie dla rolników, wniosek o przesunięcie terminu znakowania jeleniowatych.

 

Na zakończenie ustalono tematykę kolejnego posiedzenia. Na tym obrady zakończono.

(A.Z.)

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza