Działalność 2023 - 2027

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Słupskiego

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Słupskiego
Dodano: 05/07/2024

Dnia 3 lipca 2024 r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady z udziałem przedstawicieli: Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego. Kierownik BP ARiMR Marek Kocaj przekazał aktualne informacje dotyczące realizacji płatności za rok 2023 oraz dane z tegorocznej kampanii, w której do 1 lipca wpłynęły 2684 wnioski o płatności bezpośrednie. W dalszej części udzielił szczegółowych wyjaśnień w sprawie zasad i terminów składanych wniosków.


Kierownik PZDR w Słupsku Ewa Gartych i  Doradca Justyna Bartkowska przedstawiły działania doradztwa na rzecz rolników i planowane szkolenia m.in. „Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej”- szkolenie dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierząt, szkolenie pn. „Eksploatacja kombajnów zbożowych”.


Uczestniczący w posiedzeniu Wiceprezes PIR Ryszard Kleinszmidt powiedział o aktualnych pracach Zarządu, poinformował o III Walnym Zgromadzeniu PIR z dnia 18.06.2024 r., spotkaniu z Ministrem Rolnictwa Czesławem Siekierskim, które odbyło się następnego dnia po WZ.


Dyskusja w trakcie posiedzenia obejmowała bardzo szeroki zakres tematyczny m.in. warunkowość - normy GAEC, termin składania wniosków, ocena efektu programu węglowego, międzyplony ozime, biogazownie, program dopłat do prosiąt, prawo łowieckie, kompetencje izb rolniczych.


Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Marek Ustowski podziękował za udział i zakończył posiedzenie. Zgłoszone wnioski po opracowaniu zostaną przekazane Zarządowi PIR.

(z.m.)

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza