Wiadomości z Izby

Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej wystąpił z wnioskami do Krajowej Rady Izb Rolniczych

Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej wystąpił z wnioskami do Krajowej Rady Izb Rolniczych
Dodano: 03/10/2023

1. W związku ze znacznymi ograniczeniami funkcjonalności aplikacji suszowej Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej wnosi o wydłużenie terminu składania wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych klęską suszy. Termin składania wniosków w publicznej aplikacji upływa 15 października 2023 r., a warunkiem ubiegania się o pomoc suszową jest złożenie protokołu z oszacowania szkód wygenerowanego przez aplikację publiczną.


Aplikacja susza, uruchomiona 21 lipca, nie pozwalała na pobranie danych z ARiMR. Rolnicy korzystający z aplikacji nie mogli zaimportować informacji o zwierzętach z eWniosekPlus. Możliwość pobrania danych pojawiła się dopiero w połowie września. Ponadto opcja podpisu i wysłania wniosku do Urzędu Wojewódzkiego jest dostępna od 20 września. Kwestie te spowodowały znaczące ograniczenie ilości udzielonego rolnikom wsparcia przez doradców, tym samym, nie wszyscy zainteresowani będą mogli złożyć wniosek w terminie wyznaczonym do 15 października br.

2. W związku z licznymi wnioskami od rolników z terenu województwa pomorskiego, dotyczących wprowadzenia znacznych ograniczeń w dostępie do oleju napędowego zwracamy się o podjęcie działań zmierzających do umożliwienia rolnikom zakupu paliwa w wystarczających ilościach. Ze względu na terminy agrotechniczne prac polowych, w tym siewu ozimin, prosimy o pilne działania w przedmiotowej sprawie.

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza