Wiadomości z Izby

I Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej VII Kadencji

I Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej VII Kadencji
Dodano: 30/10/2023

Dnia 27 października 2023 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim odbyło się I Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej VII Kadencji. Otwarcia obrad dokonał najstarszy wiekiem uczestnik obrad, Pan Leon Wnuk Lipiński.


Na wstępie odbyła się krótka autoprezentacja członków Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącym obrad wybrano Pana Wiesława Burzyńskiego – dotychczasowego Prezesa PIR. Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad przystąpiono do wyboru Sekretarza I Walnego Zgromadzenia oraz powołano Komisję Mandatowo Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wniosków. Przewodniczący Komisji Mandatowo Skrutacyjnej, Pan Józef Rybicki potwierdził prawomocność I WZ do podejmowania uchwał. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniego WZ. W dalszej kolejności Pani Wiesława Samopolska – Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Wyborczej omówiła przebieg wyborów do Rad Powiatowych PIR. Wybory odbyły się w 93 okręgach, a głosowanie w 9 okręgach. Frekwencja wyniosła 11%. W wyborach do Rad Powiatowych obsadzonych zostało 169 mandatów. Na liczbę 169 osób wchodzących w skład Rad Powiatowych, 25 stanowią kobiety. Do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej nie wpłynął żaden pisemny protest. Wiceprzewodnicząca Komisji podziękowała dotychczasowemu Zarządowi PIR oraz pracownikom za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu wyborów. Walne Zgromadzenie uchwaliło Regulamin Wyborów do Organów Statutowych Izby. Przystąpiono do wyboru i powołania członków Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej. W tajnym głosowaniu WZ wybrało kolejno: Prezesa, Wiceprezesa, Członków Zarządu. Zgodnie z regulaminem, wybór Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz powołanie Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej również odbyło się poprzez tajne głosowanie. Następnie przystąpiono do wyboru i powołania członków: Komisji Budżetowej, Komisji Statutowo-Prawnej, Komisji ds. Rodziny i Kobiet. Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały w sprawie powołania  Organów Statutowych Izby, a następnie wnioski zgłoszone podczas posiedzenia:


1. Wniosek Pani Ewy Gwiżdż oraz Pani Bogumiły Marek dotyczący powrotu nieruchomości do KOWR – wniesienie o zmniejszenie areału przy Ośrodkach Produkcji Rolnej do 200ha oraz przeprowadzenie przetargów ograniczonych ofert pisemnych.
2. Wniosek Pana Jarosława Bielińskiego o zmianę ustawy o izbach rolniczych – wniesienie o zwiększenie kompetencji samorządu rolniczego przez zadania zlecone i decyzyjność w obsadzaniu stanowisk w instytucjach okołorolniczych.
3. Wnioski  Pana Leona Wnuka-Lipińskiego: o wystąpienie do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów w województwie pomorskim z wskazaniem przedstawicieli PIR w danej gminie; o wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa, Rzecznika Nadzoru Finansowego i  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uporządkowanie ubezpieczeń rolnych, zwłaszcza PZU i TUW Pocztowe.
5. Wniosek Pana Janusza Dziadko w sprawie kończących się 3 letnich umów dzierżawy gruntów z KOWR – wniesienie o sprawniejsze i szybsze przeprowadzenie przetargów, z uwzględnieniem realnych terminów wysiewu.  


Prezes PIR podziękował za liczny udział w spotkaniu i zamknął obrady I Walnego Zgromadzenia PIR VII Kadencji.

Skład Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej VII Kadencji:
Wiesław Burzyński - Prezes Zarządu
Ryszard Kleinszmidt - Wiceprezes Zarządu
Lech Kolaska - Członek Zarządu
Andrzej Sobociński - Członek Zarządu
Karol Przygocki - Członek Zarządu

Dariusz Dąbrowski - Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych

Skład Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Rolniczej VII Kadencji:
Piotr Jasiński - Przewodniczący
Bogumiła Marek,
Mariusz Dyś,
Józef Warunek,
Leon Wnuk Lipiński

Skład Komisji Budżetowej:
Józef Rybicki - Przewodniczący
Grzegorz Borowski,
Dariusz Groth,
Andrzej Dończyk,
Paweł Tuszyński,
Katarzyna Węsierska,
Adrian Janczuk,
Jarosław Szturmowski,
Zbigniew Reiter,
Władysław Sroka

Komisja Statutowo-Prawna:
Jan Wiczling - Przewodniczący
Janusz Dziadko,
Grzegorz Borowski,
Zygmunt Stromski,
Ewa Gwiżdż

Komisja ds. Rodziny i Kobiet:
Bogumiła Marek - Przewodnicząca
Ewa Gwiżdż,
Katarzyna Węsierska

 

(A.Z.)

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza