Wiadomości z Izby

III Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej VII Kadencji

III Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej VII Kadencji
Dodano: 19/06/2024

18 czerwca 2024 roku w siedzibie Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim odbyło się III Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej VII Kadencji. Udział wzięli: Prezes PIR Pan Wiesław Burzyński, Wiceprezes Pan Ryszard Kleinszmidt, Dyrektor Biura Pani Anna Zelewska, Mecenas Pani Renata Tracz-Went, Członkowie Zarządu: Pan Lech Kolaska, Pan Andrzej Sobociński i Pan Karol Przygocki, Przedstawiciel Pomorskiej Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego obrad
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie regulaminu obrad
5. Wybór sekretarza obrad III Walnego Zgromadzenia PIR (VII kad.)
6. Powołanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
8. Przyjęcie protokołu z II Walnego Zgromadzenia PIR (VII kad.)
9. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023
12. Informacja z działalności Komisji Budżetowej za rok 2023
13. Informacja Delegata z działalności KRIR za rok 2023
14. Omówienie wykonania budżetu za rok 2023
15. Omówienie i przyjęcie budżetu PIR na rok 2024
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
- w sprawie zatwierdzenia realizacji budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej za rok 2023 (1/III/WZ/PIR/2024)
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiej Izby Rolniczej za rok 2023 (2/III/WZ/PIR/2024)
- w sprawie uchwalenia budżetu PIR na rok 2024 (3/III/WZ/PIR/2024)
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej za rok 2023 (4/III/WZ/PIR/2024)
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Rolniczej za rok 2023 (5/III/WZ/PIR/2024)
- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PIR za rok 2023 (6/III/WZ/PIR/2024)
- w sprawie zatwierdzenia wniosków Komisji Uchwał i Wniosków (7/III/WZ/PIR/2024)
17. Wolne wnioski
18. Zakończenie obrad.

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza