Dzisiaj jest: 26 styczeń 2015

WYŚLIJ DZIECKO NA ZIMOWISKO!          WYŚLIJ DZIECKO NA ZIMOWISKO!          WYŚLIJ DZIECKO NA ZIMOWISKO!

 • Wieprzowina
  Dodano: 22/01/2015

  Ubiegły rok na rynku wieprzowiny zamknął się spadkami tak cen, jak i popytu. I chociaż branża liczyła na zmiany, to jak na razie styczeń realizuje tylko najgorsze scenariusze.

  Czytaj więcej
 • Co dalej z embargiem …
  Dodano: 22/01/2015

  Nie ma oficjalnego porozumienia z Rosją, jedynie pozytywny wynik rozmów na temat ram zniesienia przez Rosję zakazu importu wybranych produktów rolnych z Unii Europejskiej. Są to m.in. produkty delikatesowe, wybrane kategorie produktów mleczarskich oraz mięsnych, w tym także oznaczone w UE marką produktów tradycyjnych oraz inne produkty takie jak tłuszcz zwierzęcy, podroby, dania mięsne z różnych gatunków zwierząt (bydło, trzody, kozy itp.). Rozmowy nie dotyczyły produktów objętych zakazem wprowadzonym przez Rosję w styczniu 2014 r. i dotyczącym eksportu świń, wieprzowiny oraz innych produktów ze wszystkich krajów członkowskich UE. To odpowiedź KE na pojawiające się informacje w sprawie handlu na linii UE-Rosja.   

  Czytaj więcej
 • Soja
  Dodano: 21/01/2015

  Nastał dobry czas dla producentów i odbiorców pasz wysokobiałkowych. Droga w końcówce zeszłego roku soja, wraz z początkiem stycznia obrała kierunek na zniżki i trzeci tydzień nieprzerwanie trzyma się tego trendu.

  Czytaj więcej
 • Ceny skupu mleka w grudniu 2014 r.
  Dodano: 21/01/2015

  Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w grudniu 2014 roku wyniosła 123,48 zł/1 hl i była niższa o 19,8% niż w grudniu 2013 r. i o 0,8% mniejsza od ceny wypłaconej w listopadzie 2014 r.

  Czytaj więcej
 • Zbiory w Polsce w 2014 roku według GUS
  Dodano: 19/01/2015

  Wyniki szacunku wynikowego produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2014 r. przedstawiają się następująco:
  •        zbiory zbóż ogółem szacuje się na ok. 31,9 mln t, tj. o 12,3% więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 19,5% więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010; w tym zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na ok. 27,3 mln t, tj. o 12,6% więcej od uzyskanych w 2013 r. i o 9,6% więcej od średnich zbiorów z pięciolatki 2006-2010,

  Czytaj więcej
 • Aktualne ceny świń
  Dodano: 19/01/2015

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 19.01.2015 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,30 do maksymalnie 4,30 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 4,80-5,25 zł/kg.
  W porównaniu z  wynikami sondażu sprzed tygodnia (12.01.2015), zarówno ceny minimalna jak i maksymalna za żywiec nie zmieniły się.

  Czytaj więcej
 • Wieści z Sejmu RP
  Dodano: 18/01/2015

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  15 stycznia  pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych poselski projekt ustawy o zawieszeniu spłat niektórych pożyczek i kredytów, zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (druk nr 2996).

  Czytaj więcej
 • Ustawa o OZE uchwalona przez Sejm
  Dodano: 18/01/2015

  Sejm  RP uchwalił 16 stycznia 2015 r. ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza nowe zasady wspierania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Teraz dokument trafi pod obrady Senatu RP.

  Czytaj więcej
 • PROW 2014-2020 - konkurencyjność, rozwój terenów wiejskich i ekologia
  Dodano: 15/01/2015

  Komisja Europejska 12 grudnia 2014 r. zatwierdziła polską wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Dokument opisujący ten Program liczy ponad 700 stron i zawiera bardzo szczegółowe i rozbudowane informacje na temat każdego z rodzajów dostępnej pomocy. Korzystanie z tak obszernego opracowania, przy analizowaniu możliwości ubiegania się o pomoc w ramach PROW 2014 - 2020, byłoby dość trudne i czasochłonne, dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało dla zainteresowanych uzyskaniem wsparcia specjalną broszurę opisującą w skróconej formie rodzaje pomocy z jakiej będzie można korzystać w ramach tego Programu. Broszura zostanie wydrukowana m.in. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jeszcze w styczniu będzie dostępna m.in. w placówkach Agencji

  Czytaj więcej
 • Głosowanie w sprawie możliwości zakazu upraw GMO przez państwa członkowskie
  Dodano: 14/01/2015

  Eurodeputowani przyjęli we wtorek  - 13 stycznia nowe przepisy, które dają państwom członkowskim prawo do ograniczenia lub zakazu upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium nawet, jeśli ich uprawa jest dozwolona na poziomie UE. Parlament i Rada doszły do porozumienia w tej sprawie w grudniu. Projekt został złożony w 2010 roku, ale przez cztery lata był zablokowany z powodu sporu między zwolennikami i przeciwnikami GMO w państwach członkowskich.

  Czytaj więcej
 • Współpraca ANR z KRIR
  Dodano: 22/01/2015

  W środę 21 stycznia 2015 r. Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych ustalili i podpisali zasady współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Agencją Nieruchomości Rolnych.

  Czytaj więcej
 • Cukier
  Dodano: 21/01/2015

  Wahania cen podgrzewane danymi o bliskim deficycie. Gra na zwyżkę i wyprzedaże akcji. W efekcie 2014 na rynku cukru zakończył się spadkami. I chociaż pierwsze styczniowe sesje nie do końca utrzymały ten trend, to najnowsze prognozy mogą go szybko przywrócić.

  Czytaj więcej
 • Copa Cogeca informuje
  Dodano: 21/01/2015

  Nie zgadzamy się na ograniczenia wobec biopaliw pochodzących z upraw rolnych, gdyż są one niezbędne z punktu widzenia pasz, energii i środowiska
   
  Biopaliwa pochodzące z upraw rolnych odgrywają niezwykle ważną rolę w kontekście pasz, środowiska, zatrudnienia i produkcji paliw. Dziś, podczas międzynarodowej konferencji „Fuels of the Future” („Paliwa przyszłości”) w Berlinie Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, powiedział, że nie możemy się zgodzić na ograniczenie stosowania biopaliw ani odwrócić się plecami do nauki i innowacji.

  Czytaj więcej
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw
  Dodano: 21/01/2015

  Rada Ministrów przyjęła 20 stycznia 2015 roku  projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska.

  Czytaj więcej
 • Unijny handel zbożem
  Dodano: 19/01/2015

  W minionym tygodniu KE wydała licencje eksportowe na sprzedaż 553 tys. ton pszenicy miękkiej (196 tys. t tydzień wcześniej),  30 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 1 tys. ton durum, 179 tys. t jęczmienia (29 tys. ton tydzień wcześniej), 119 tys. t kukurydzy.

  Czytaj więcej
 • Zimowisko dla dzieci rolników w WIŚLE
  Dodano: 19/01/2015

  Szanowni Państwo!
  Organizujemy zimowisko dla dzieci rolników w WIŚLE -  OW MITUR  ul. Fiedorowska 2, 43-460 Wisła.
  Turnus jest 10 dniowy, wyjazd  autokarem, termin  04.02.2015 r. -  13.02.2015 r.
  Dzieci w wieku szkolnym do 16 roku życia.

  Czytaj więcej
 • O GMO zadecydują rządy
  Dodano: 18/01/2015

  Już nie sądy, a rządy będą rozstrzygały gdzie można uprawiać GMO, a gdzie nie. Parlament Europejski poparł propozycję dającą państwom członkowskim możliwość samodzielnego podejmowanie decyzji w sprawie zakazu uprawy, dopuszczonych na unijny rynek odmian roślin genetycznie modyfikowanych. Ekolodzy podkreślają- to nie jest dyrektywa pozbawiona wad.

  Czytaj więcej
 • Dopłaty do materiału siewnego
  Dodano: 15/01/2015

  Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

  Czytaj więcej
 • Trwa wypłata płatności bezpośrednich, dopłat ONW i wsparcia z
  Dodano: 15/01/2015

  Do 15 stycznia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2014 r. ok. 3,5 mld zł. Pieniądze te trafiły na konta bankowe blisko 860 tys. rolników. Zgodnie z unijnym prawem, ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2014 rok od 1 grudnia ubr. Wiosną 2014 r. wnioski o takie płatności złożyło 1,353 mln rolników. Agencja ma na realizację tych dopłat bezpośrednich czas do 30 czerwca 2015 roku. W tym czasie przekaże rolnikom ok. 14,2 mld zł.

  Czytaj więcej
 • Kampania 2014/2015
  Dodano: 14/01/2015

  Kampania zmierza ku końcowi, czas na pierwsze podsumowania. Rok był z pewnością nietypowy. Wiosna była wczesna lecz zimna i mokra. Wschody były zróżnicowane od bardzo dobrych do takich, które zmuszały Plantatorów do ponownego siewu.

  Czytaj więcej