Dzisiaj jest: 21 październik 2014
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 20/10/2014

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 20.10.2014 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,90 do maksymalnie 4,70 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 5,30-6,10 zł/kg.

  Czytaj więcej
 • Do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015
  Dodano: 20/10/2014

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  z dnia 20 października 2014 r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
  będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

  Czytaj więcej
 • Niewiele czasu pozostało na złożenie w ARiMR wniosków aktualizacyjnych o przyznanie pomocy z działania
  Dodano: 20/10/2014

  Tylko do 3 listopada 2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuję wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

  Czytaj więcej
 • Apel do producentów owoców i warzyw
  Dodano: 20/10/2014

  Rolnicy! Zanim oddacie za bezcen to co z takim trudem wytworzyliście, zapoznajcie się z poniższym listem.
  Unia Europejska przeznaczyła na rekompensaty związane z rosyjskim embargiem 125 mln EUR. Każdy może sięgnąć po te pieniądze. Z pierwszej transzy skorzystało ponad dwanaście tysięcy polskich producentów rolnych. Wszyscy, którzy przeszli weryfikację otrzymają w najbliższych dniach należne im kwoty. Od wtorku (21.10.2014 r.) możecie wnioskować o pieniądze z następnej transzy. Unijna oferta skierowana jest do producentów pomidorów, marchwi, kapusty, słodkiej papryki, kalafiorów i brokułów głowiastych, ogórków, korniszonów, grzybów z rodzaju Agaricus, jabłek, gruszek, śliwek, owoców miękkich, winogron stołowych.

  Czytaj więcej
 • 5 zł ratuje 50 kg owoców i warzyw
  Dodano: 16/10/2014

  Z okazji przypadającego 16 października Światowego Dnia Żywności Federacja Polskich Banków Żywności uruchomiła charytatywny sms, z którego dochód będzie przeznaczony na wsparcie Banków Żywności. Wystarczy wysłać SMS o treści Pomagam na numer 75365. Koszt sms to 5 zł + VAT. 5 zł ratuje 50 kg owoców i warzyw.

  Czytaj więcej
 • Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Dodano: 15/10/2014

  Rada Ministrów 14 października  przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  Czytaj więcej
 • Kukurydza, śruty
  Dodano: 15/10/2014

  Kukurydza na kiszonkę już prawie zebrana, teraz trwają zbiory na ziarno. Towaru przybywa, więc ceny z dnia na dzień idą w dół. Inaczej niż na paryskiej giełdzie MATIF, gdzie na ostatnich sesjach kukurydza notuje wzrosty.

  Czytaj więcej
 • 40 lecie DuPont w Polsce
  Dodano: 14/10/2014

  Firma DuPont działa na polskim rynku od 1975 roku, czyli już od 40-tu lat. W tym czasie stale rozwija nie tylko swoją ofertę dla rolnictwa ale również zacieśnia współpracę z producentami rolnymi. Jedną z form współpracy i wymiany wiedzy są Krajowe Konferencje DuPont organizowane nieprzerwanie od 1999 roku.  Z wieloletniego doświadczenia wiadomo, że konferencje te dla producentów rolnych jak i innych osób zawodowo związanych z branżą rolniczą, są jedną z najlepszych i najłatwiejszych możliwości pozyskania aktualnych informacji na temat obowiązujących nowych przepisów oraz najnowszych innowacyjnych technologii w produkcji roślinnej.

  Czytaj więcej
 • Rynek tuczników w Polsce
  Dodano: 14/10/2014

  Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 13.10.2014 z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,90 do maksymalnie 4,80 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 5,35-6,10 zł/kg.
  W porównaniu z  wynikami sondażu sprzed tygodnia (06.10.2014), cena minimalna za żywiec wzrosła o + 0,10 zł (z 3,80 do 3,90 zł/kg), natomiast cena maksymalna osłabiła się o – 0,20 zł (z 5,00 do 4,80 zł/kg).

  Czytaj więcej
 • II Pomorskie Forum Rolnicze
  Dodano: 12/10/2014

  Samorząd województwa pomorskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zapraszają na II Pomorskie Forum Rolnicze. Spotkanie, pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, będzie miało miejsce w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie, 20 października 2014 r. w Wejherowskim Centrum Kultury.

  Czytaj więcej
 • Aktualne ceny zbóż
  Dodano: 20/10/2014

  Na krajowym, rynku  nadal utrzymuje się duża nadwyżka podaży zbóż. Ceny zbóż w kraju  nie wzrosły. Korzystniejsza o 10 zł/t jest cena kukurydzy. Wynika to  głownie z gorszej niż przewidywano wydajności z hektara. Uwidoczniły się  duże różnice cen zbóż między poszczególnymi regionami kraju. Na południu - w lubelskim i podkarpackim cały czas ceny są bardzo niskie, a  zawartych transakcji  jest mało i tylko po cennych minimalnych.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady PIR Powiatu Gdańskiego z Przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Gdańsk
  Dodano: 20/10/2014

  W siedzibie PIR w Pruszczu Gdańskim dnia 17 października odbyło się już po raz drugi posiedzenie Rady PIR Powiatu Gdańskiego z Przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Gdańsk w sprawie użytkowanych gruntów rolnych w gminie Suchy Dąb będących własnością ANR.

  Czytaj więcej
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE
  Dodano: 20/10/2014

  Odnosząc się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 października , który oddalił odwołanie Rzeczpospolitej Polskiej wniesione w dniu 17 maja 2013 r., dotyczące uchylenia wyroku Sądu Unii Europejskiej, w sprawie Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej, dotyczącego decyzji Komisji 2010/152/UE z dnia 11 marca 2010 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje.

  Czytaj więcej
 • Rolnicy zobowiązani do rejestracji w Sanepidzie
  Dodano: 16/10/2014

  Obowiązek rejestracji lub zatwierdzenia działalności podmiotów działających na rynku wytwórców żywności wynika z art. 61-67 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) Zgodnie z art. 61 wskazanej ustawy państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem właściwym w sprawach rejestracji, zatwierdzania, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które m.in.: produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego.

  Czytaj więcej
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę dopłat ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2014 r.
  Dodano: 16/10/2014

  Zgodnie z unijnymi przepisami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła od 16 października wypłatę dopłat ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych za 2014 r. Na realizację dopłat ONW Agencja ma do dyspozycji 1,37 mld zł, a na wypłatę płatności rolnośrodowiskowych 1,54 mld zł. Pieniądze te trafią do rolników do końca czerwca 2015 r.

  Czytaj więcej
 • Większy limit zawartości biokomponentów w benzynach silnikowych
  Dodano: 15/10/2014

  Podniesienie z 5 do 10 proc. dopuszczalnej zawartości biokomponentów w benzynach silnikowych przewiduje wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje wdrażają część przepisów dyrektywy 2009/30/WE, dotyczącej specyfikacji benzyn i oleju napędowego oraz wprowadzającej mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego
  Dodano: 15/10/2014

  W dniu 14 października br. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się posiedzenie Rady Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego. Przy licznym udziale rolników omówiono następujące tematy:

  Czytaj więcej
 • Biogazownia rolnicza – podręcznik dla samorządowca
  Dodano: 14/10/2014

  Gmina ma teoretycznie możliwość zaspokajania wszystkich potrzeb energetycznych jej mieszkańców we własnym zakresie. W praktyce, możliwości te podlegają znacznym ograniczeniom, zwłaszcza w odniesieniu do energii elektrycznej i paliw gazowych najczęściej więc, gminy zajmują się tylko wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz rozliczaniem kosztów jego dostawy do różnych obiektów. Są jednak takie gminy, które posiadają odpowiednie warunki do budowy własnych źródeł energii (niekonwencjonalnych, w tym biogazowni) i chcą je wykorzystać do zaspokojenia swojego zapotrzebowania na energię elektryczną. „Biogazownia rolnicza – podręcznik dla samorządowca” (www.gmina.bio-gazownie.edu.pl/pobierz-publikacje) przygotowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przedstawia na przykładzie biogazowni jak realizować i wdrażać elementy polityki energetycznej gminy.

  Czytaj więcej
 • Rada Powiatu Bytowskiego
  Dodano: 13/10/2014

  Ostatnie w tym roku posiedzenie w dniu 07.10.2014 r. poprzedziło uczestnictwo w spotkaniu dyskusyjnym organizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wypełniona sala audytoryjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie dowodzi, że ustanawianie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

  Czytaj więcej
 • Sejm przyjął weto prezydenta do ustawy o gruntach rolnych
  Dodano: 12/10/2014

  Sejm przyjął 10 października  weto prezydenta do ustawy likwidującej nadzór ministerstwa nad odrolnieniem gruntów. Stanowisko głowy państwa poparło 381 posłów, w tym dwa największe kluby – PO i PiS.
   Jednocześnie Kancelaria Prezydenta RP przygotowuje projekt, który w szczególnych przypadkach uprości długotrwałą procedurę odrolnienia gruntów pod budowę domów i obiektów użyteczności publicznej.

  Czytaj więcej