Szkody łowieckie

Poradnik dla rolników (źródło WIR)

ZOBACZ

 


Wzór pozwu sądowego o zapłatę

ZOBACZ

 


Wzór wezwania do zapłaty

ZOBACZ

 


Wzór wniosku o mediację lub polubowne oszacowanie szkody

ZOBACZ

 


Wzór udzielenia pełnomocnictwa

ZOBACZ

 


Wzór protokołu oszacowania szkody (zał. do rozporządzenia Ministra Środowiska)

ZOBACZ

 


Wzór zawiadomienia o planowanym zbiorze rośliny

ZOBACZ

 


Wzór zgłoszenia szkody

ZOBACZ

 


Ustawa Prawo Łowieckie

ZOBACZ

 


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

ZOBACZFaceBook Pomorska Izba Rolnicza