Projekty

Obecnie Pomorska Izba Rolnicza nie uczesniczy w projektach współfinansowanych z UE.

FaceBook Pomorska Izba Rolnicza